Innehåll

 • Då Alexandra Edelfelt i Helsingfors läser brevet är Edelfelt troligen inte längre på Granbäck; han har skrivit till Fredrik Ekenstierna på Gripsholm, vilken han skall träffa den 15 september; på grund av att hans linnekläder varit i tvätten och Brita inte hunnit stryka dem förrän idag, har avfärden från Granbäck skjutits upp.

  Helsingfors Granbäck Gripsholm Alexandra Edelfelt Fredrik Ekenstierna Brita
 • Edelfelt skall på vägen träffa faster Hermanine Edelfelt i Södertälje.

  Södertälje Hermania Edelfelt
 • I Stockholm köper Edelfelt duk och färger och åker sedan ut till Gripsholm.

  Stockholm Gripsholm
 • Alexandra Edelfelt har menat att Edelfelt dröjt för länge hos Leuhusens efter att han återvände från Köpenhamn; Edelfelt har känt att han inte kunnat göra annat, i synnerhet sedan friherre Alexander Leuhusen skänkt honom 60 riksdaler som gåva.

  Köpenhamn Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Alexander Leuhusen
 • Edelfelt har med hjälp av doktor Eljert Mobecks tidsschema målat Adelaide Leuhusens porträtt färdigt och anser tavlan ganska bra och likheten ”temmeligen väl träffad”; han har tänkt lämna porträttet kvar som gåva; formatet är det samma som Hulda Berndtsons porträtt.

  Adelaide Leuhusen Hulda von Born Eljert Edvard Mobeck
 • Alexandra Edelfelt har meddelat att morbror Gustaf Brandt misstänker att Edelfelt inte haft roligt, vilket Edelfelt dementerar; morbror Gustaf får ”blomsterrecepter”, som farbror Alexander Leuhusen skrivit.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt Alexander Leuhusen
 • Edelfelt har gjort avskedsvisiter hos: Walléens, Odencrantzes, Petersens, överste Muncks, hovrättsrådet Herman Gegerfelt, och fröken Agda Hedenstjerna; följande dag ämnar han sig till Ekströms; han har aldrig sett Jönköpingssocieteten samlad på ett ställe.

  Jönköping Hartvig Odencrantz Carl Ekström Hildegard Ekström Jakobina Odencrantz Theodor Walleen Anna Walleen Herman von Gegerfelt Lars Gustaf af Petersens Agda Hedenstierna (osäker koppling) Bror Munck af Fulkila
 • Edelfelts tankar har gått till Alexandra Edelfelts sjukdom, (Fredrika Snyggs) Tajtas skilsmessa [?], och Mille (Emil) Cedercreutz där hemma.

  Alexandra Edelfelt Emil Cedercreutz Fredrika Snygg
 • Fröknarna von Knorring, Antell och Granlund är på kommande till Stockholm; Edelfelt hoppas träffa dem, men befarar att han kommer att vara på Gripsholm; Alexandra Edelfelt behöver inte oroa sig för att någon omständighet får störa hans målning.

  Stockholm Gripsholm Alexandra Edelfelt von Knorring Antell Granlund
 • Brevet fortsatt i Stockholm den 15.9.1872. [Här är ett stycke av brevet bortklippt, endast halva meningar återstår.]

  Stockholm
 • Vid Edelfelts avresa kom Leuhusens, doktor Eljert och doktorinnan Emilie Mobeck, Herman Gegerfelt, Carl Hultander, magister G.A. Säve och pojkarna Leuhusen till stationen för att ta avsked.

  Adelaide Leuhusen Eljert Edvard Mobeck Gustaf Leuhusen Alexander Leuhusen Alexander Leuhusen Reinhold Leuhusen Gunnar Adolf Säve Emilie Augusta Mobeck Herman von Gegerfelt Carl Hultander
 • Edelfelt har insett att den sanna adeln inte beror på namn eller plats i samhället, utan har sin rot i själen.

 • Till skillnad från Sverige tror inte Edelfelt att det i Finland går att påträffa ett enda s.k. förnämnt hem där det tillika påträffas Gudsfruktan, fosterlandskärlek och varm hjärtlighet; de "utmärkta ryssarna" bär skulden till detta.

  Finland Sverige
 • Då Edelfelt var på avskedsvisit hos Ekströms hoppades han träffa fröken Ellen Ekström, vilket inte skedde.

  Carl Ekström Hildegard Ekström Ellen Ekström
 • Som lovat stannade Edelfelt i Södertälje på vägen till Stockholm; hos Lidmans förberedde man fru Jenny Lidmans födelsedag; hela hennes flickpensionat var engagerat; Edelfelt fick åtminstone en pratstund med faster Hermanine Edelfelt i stöket.

  Södertälje Hermania Edelfelt Carl Lidman Jonetta Albertina Lidman
 • Alexandra Edelfelt skulle vara övertygad om att Edelfelt önskat att brevet kunde ha varit daterat från Gripsholm, men han hade inte hunnit så långt; han ber Alexandra Edelfelt hälsa till morbor Gustaf Brandt och ge honom "blomsterreceptet".

  Stockholm Gripsholm Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt