blommor brev döden epidemier Gud kläder konfirmation sjukdom (tillstånd) sjukhus trädgårdar vänner

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Rom till Alexandra Edelfelt, skrivet den 7 maj 1876. Halva brevet är skrivet av Krohn. 4 sidor.

Älskade Mamma!

I dag på morgonen meddelade Krohn mig att Hoving var död redan för en månad sedan. Denna för mig så sorgliga nyhet grep mig djupt, isynnerhet som jag ej haft någon aning om att han var så nära slutet, då jag såg honom sist. En enda tanke har uppfyllt min själ hela denna dag: ”Herre, underliga äro dina vägar. Jag sörjer Hoving upprigtigt, men är glad att under de sista dagarna ha gjort min pligt mot honom och hjelpt honom så godt jag kunnat och mina krafter räckte till. Att Guds godhet varit stor emot mig, att jag är helt förvånad öfver mitt snara tillfrisknande efter en så svår tyfus, och att jag känner mig innerligt tacksam emot Försynen, det är säkert. En sann lycka är att jag haft Krohn. En sådan uppoffrande vänskap och godhet kan man aldrig vedergälla, och han kan till stor del räkna min förbättring till sin förtjenst genom att han hållit mitt kurage uppe t.o.m. då han sjelf var nedtryckt af sorg och bekymmer. [...]

Innehåll

 • Pietro Krohn meddelade Edelfelt på morgonen att Victor Hoving varit död sedan en månad; han sörjer Hoving, men är glad att han de sista dagarna hade gjort sin plikt och hjälpt honom så gott han kunnat.

  Pietro Krohn Victor Hoving
 • Edelfelt är tacksam mot Gud och Försynen för sitt tillfrisknande från tyfusen.

 • Det är en lycka att Edelfelt haft Pietro Krohn; det går aldrig att vedergälla en sådan uppoffrande vänskap och godhet; Krohn har hållit Edelfelts kurage uppe, t.o.m. då denne själv varit nedtryckt av sorg och bekymmer.

  Pietro Krohn
 • Giovanni som varit på sjukhuset i 20 år har aldrig sett en så sjuklig våg av tyfus, nästan som en epidemi; många nordbor har haft denna sjukdom, men jämförelsevis få har dukat under.

  Giovanni
 • Edelfelt tackar för att Alexandra Edelfelt skrev till gamla Runebergs och talade om Walters och hans fru Linas stora vänlighet.

  Johan Ludvig Runeberg Alexandra Edelfelt Lina Runeberg Walter Runeberg Fredrika Runeberg
 • Edelfelt har börjat få läsa Alexandra Edelfelts brev, ett i gången; i brevet från 2 april fanns ett blad från Ellen Edelfelt, skrivet på hennes konfirmationsdag; han är glad för Mammas skull att hans tillfrisknande gått bra; han avslutar för Pietro Krohn vill inte att han skall skriva mera.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Ellen Edelfelt
 • Pietro Krohns tillägg: Krohn fyller resten av pappret då han inte vill att Albert skall skriva mera; Albert blev naturligtvis rörd då Krohn berättade om Victor Hovings död för honom, men Krohn ville inte vänta längre då han befarade att någon annan skulle råka avslöja nyheten i ett illa valt ögonblick; Albert tog beskedet med lugn och talade mycket om det, vilket Krohn tog som ett gott tecken; idag gick de första gången ut i trädgården; Albert kan inte utan smärta gå på sina tår, men de tillbringade i alla fall en halv timme i trädgården; han hade på sig sin Garibaldi-tröja och den blå rocken och såg något medtagen ut; Giovanni försåg honom med rosor i knapphålen och han såg i det hela mycket romantisk ut; det bästa var att han var förnöjd och njöt av den milda luften i fulla drag.

  Pietro Krohn Victor Hoving Giovanni