ateljéer böcker brev danskar författare Gud konst konstnärer krig kungligheter militärer (personer) sjukdom (tillstånd) skönlitteratur studenter tavlor

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Rom till Alexandra Edelfelt, skrivet den 10 maj 1876, 4 sidor.

Älskade Mamma

Jag märker att jag blifvit bortskämd i afseende å sällskap. Dessa två sista förmiddagar har jag ej sett till Krohn, och har följaktligen saknat honom otroligt. Dr Holm kommer visserligen in till mig på någon minut, men han är så helt upptagen af oro och ängslan för fru Wiesener, som nu visserligen är något bättre men yrar mera än någonsin. Hvad jag håller af Krohn! Han är äldre än han ser ut och skulle tro. Af hans smärta gestalt och ytterst lifliga sätt att tala skulle man tro han är 28 à 29 år; döm då om min förvåning då han sade sig ha blifvit student 1862 och sedan gjort hela kampanjen mot Preussen, under hvilken han tjenade upp sig till löjtnant i danska arméen. Han är sål. omkr 35 à 36 år. Beläst, kunnig, bildad till hjertat lika mycket som till förståndet, varm, anspråkslös (ända till öfverdrift isynnerhet som konstnär) kunde han ej undgå att helt och hållet fängsla mig redan den första aftonen jag såg honom hos Runeberg. Vi voro då redan i ett lifligt räsonnemang om Gerôme, och om konst i allmänhet. ”Ni tyckes ha gjort ett synnerligt godt intryck på hvarandra, du och Krohn” sade R. dagen derpå, och dessa ord gladde mig obeskrifligt. [...]

Innehåll

 • Edelfelt märker hur bortskämd han blivit med sällskap; Pietro Krohn har varit bort de två senaste förmiddagarna och Edelfelt saknar honom otroligt; doktor Holm tittar visserligen in men han är upptagen av ängslan och oro för fru Wiesener, som är bättre men yrar mer än någonsin.

  Pietro Krohn C. Holm Alette Helene Wiesener
 • Pietro Krohn är äldre än han ser ut, 35-36 år; han blev student 1862 och deltog i hela "kampanjen" mot Preussen, under vilken han avancerade till löjtnant i danska armén; han är beläst, kunnig, bildad till både hjärta och förstånd, anspråkslös ända till överdrift som konstnär.

  Preussen Pietro Krohn
 • Edelfelt och Pietro Krohn träffades första gången hos Walter Runeberg, där de livligt diskuterade Jean-Léon Gerôme och konst i allmänhet.

  Pietro Krohn Jean-Léon Gérôme Walter Runeberg
 • Walter Runeberg hade sagt att det troligen inte fanns någon nordisk konstnär som känner och förstår den gamla italienska konsten som Pietro Krohn; Edelfelt tänkte att han i Krohn skulle få en vän som öppnade ögonen för allt skönt i den italienska konsten; Krohn har en bestämd smak och han kan inte med de konstnärer som kommer efter Rafael och Michelangelo; han tecknar bra, men är lite "mager" i färgen, åtminstone i den halvfärdiga tavla som Edelfelt sett, föreställande en tjock munk på torget i en by och barn som springer fram och andaktsfullt kysser hans händer.

  Pietro Krohn Michelangelo Rafael Walter Runeberg
 • Som ett minne av vistelsen i Rom gav Pietro Krohn föregående dag en barnbok som han tecknat "Lille Peters Juul", med text av hans bror som är teologie kandidat och skollärare (en annan bror är läkare); vignetterna är förträffligt tecknade och skurna; Edelfelt funderar på att nästa gång han låter skära något så sänder han det till Köpenhamn.

  Köpenhamn Rom Pietro Krohn Herman Krohn Johan Krohn
 • Edelfelt skall låta binda in Alfred de Musset riktigt fint och ge åt Pietro Krohn som beundrar denne stort; Krohn beundrar även Alphonse de Lamartine, men anmärker på Victor Hugo; Edelfelt beundrar Hugo; i Alexandra Edelfelts brev från sjukdomstiden ser Edelfelt hur innerligt tacksam hon är mot Krohn, vilket Edelfelt också är men han vet inte hur han skall kunna visa sin tacksamhet; han kommer aldrig att kunna återgälda Krohns godhet och uppoffring.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Victor Hugo Alfred de Musset Alphonse de Lamartine
 • Kronprinsen av Danmark besökte i går Pietro Krohns ateljé och komplimenterade hans tavlor; Krohn fick därefter audiens hos kronprinsen, som idag reste vidare; doktor Holm och Edelfelt läxade upp Krohn för att han [inte] varit nere vid bangården på morgonen.

  Danmark Pietro Krohn C. Holm Frederik VIII
 • Edelfelt tackar Gud för att sjukdomen gått över då han läser Alexandra Edelfelts förtvivlade brev från början av sjukdomstiden; i all lycka och olycka har han ständigt haft Mammas sorg och glädje i tankarna; Pietro Krohn säger att Edelfelt inte får skriva mer; Krohn skriver vad Erhardt har sagt.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Erhardt