auktion brev ekonomi sällskapsliv väderlek

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Rom till Alexandra Edelfelt, skrivet den 20 maj 1876, 2 sidor.

Innehåll

 • Edelfelt fick två brev från Alexandra Edelfelt på en gång, till följd av att Pietro Krohn varit borta en dag; han hade roligt åt historien från Zs [familjen Zilliacus?]; han tänker ständigt på att få komma hem.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Ida Charlotta Zilliacus (osäker koppling) Henrik Wilhelm Johan Zilliacus (osäker koppling)
 • Rom vinner i skönhet och intresse varje dag; den eviga staden måste ses i solsken för att dess skönhet skall framstå i full glans.

  Rom
 • Morbror Gustaf Brandt har frågat om solskenet och himlen verkligen är så annorlunda söder om alperna; Edelfelt menar att solen och himlen har annan färg än hemma, i Frankrike eller i Tyskland; ingen annan än Marià Fortuny har kunnat återge detta.

  Frankrike Tyskland Alperna Gustaf Brandt Marià Fortuny
 • Edelfelt förundrar sig över att auktionen av studierna kunde inbringa så mycket; 180 mk för flickan och 110 mk för elsassiskan är kolossalt dyrt.

 • Följande dag är Edelfelt bjuden till middag hos Runebergs tillsammans med Pietro Krohn och doktor Holm.

  Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg C. Holm
 • Edelfelt väntar på underrättelser från Pietro Krohn; de skulle på eftermiddagen åka omkring i staden med arkitekten Eckhardt, som inte verkar resa så snart som sagts.

  Pietro Krohn Eckhardt
 • Edelfelt skall ge svar på penningfrågan inom kort; kanske får han av Victor Hovings kassa; kursen är nu så dålig att han för de 712 mark som avsändes från Wiborg fick han bara 647.

  Viborg Victor Hoving
 • *Edelfelt har skrivit ett ganska långt brev till Charles Baude, och igår till Victor Hovings bror, därför blir det inte mera idag.

  Charles Baude Victor Hoving Walter Hoving