arkitektur ateljéer brev dagstidningar döden ekonomi fester kejsare palats stipendier studenter

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Rom till Alexandra Edelfelt, skrivet den 22 maj 1876, 2 sidor.

[...] Hos Runebergs i går var det gladt, ehuru den tacksamhet och upprigtiga glädje som jag kande, och den ofantligt stora vänfasthet som de visade mig, de många ord af verkligt allvar, de många tårade blickarne gaf det hela prägeln af en familjefest. Jag drack Krohns o. Herrsk. R.s skål och Walter R. höll ett tal och drack en skål för Mamma, som dracks af hjertans grund af alla. – Vi stannade der till kl. 5. – Den främmande maten (allt var utmärkt godt och jag åt dugtigt) gjorde att jag kände litet knip i magen i går afton, men nu är det öfver. – Jag är rädd att skrämt Mamma igår genom att tala om Dr Holms hufvudlösa projekt att resa till Neapel. Det kommer nat.vis aldrig i fråga. –

Af de tidningar jag i går fick hos Runebergs ser jag att friherrinnan Langenskiöld dog d. 11 dennes. Hvilken svår sorg för hennes söner, hvilka, som jag tror, hållo ofantligt af sin mor. – Kejsarbesöket och majfesten samt J. W. Snellmans 70 födelsedag voro för resten de vigtigaste sakerna i tidning. [...]

Innehåll

 • Edelfelts pappersförråd är på upphällning; en formmänniska skulle gråta över de brev han skickar Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Det var en prägel av familjefest hos Runebergs i går, med glädje och rörelse över de allvarliga stunder de hade bakom sig; Edelfelt drack Pietro Krohns och herrskapet Runebergs skål; Walter Runeberg höll ett tal och drack en skål för Alexandra Edelfelt; den annorlunda maten gjorde att Edelfelt kände lite knip i magen på kvällen.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Edelfelt är rädd att han i gårdagens brev skrämde upp Alexandra Edelfelt med doktor Holms huvudlösa förslag att resa till Neapel; det kommer aldrig på fråga.

  Neapel Alexandra Edelfelt C. Holm
 • I tidningar som Edelfelt fick hos Runebergs ser han att friherrinnan Langenskiöld dog den 11 maj; de viktigaste sakerna i tidningarna var kejsarbesöket, studenternas majfest och Johan Wilhelm Snellmans 70-årsdag.

  Johan Vilhelm Snellman Lina Runeberg Alexander II Walter Runeberg Maria Magdalena Langenskiöld
 • Walter Runeberg och Pietro Krohn menar att Hovings bror borde betala Edelfelts resa till Italiens gräns, som det var överenskommet med Victor Hoving; de väntar svar från Wiborg.

  Viborg Italien Pietro Krohn Victor Hoving Walter Runeberg Walter Hoving
 • Hos Runebergs fick Edelfelt veta att han fått stipendium; Gunnar Berndtson fick inget; kanske hans föräldrar kan ge honom något, då Hulda Berndtsons klänningar och ridlektioner inte längre bekostas av dem.

  Lina Runeberg Gunnar Berndtson Walter Runeberg Fredrik Berndtson Hulda von Born Augusta Berndtson
 • På förmiddagen var Edelfelt ute och åkte med arkitekt Eckhardt; det var roligt att höra en fackman tala om palatsen Borghese, Cancelleria, Farnese; Cancelleria av Donato Bramante behagar Edelfelt mest.

  Palazzo Borghese Palazzo della Cancelleria Palazzo Farnese Eckhardt Donato Bramante
 • *Pietro Krohn är glad över att få Edelfelt och Walter Runeberg att bo i hans ateljé, sedan fru Lina Runeberg och sonen flyttar till Frascati.

  Frascati Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg Hjalmar Johannes Runeberg