adresser (kommunikation) bastur brev ekonomi fotografier historia judar konstnärer nordbor sjukdom (tillstånd) telegram väderlek

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Rom till Alexandra Edelfelt, skrivet den 26 maj 1876, 4 sidor.

[...] Hvad det ändå finnes dumma o. elaka menniskor här i verlden! Så har en dansk målare Thiele, som förut haft ngt krakel med Krohn, vid middagsbordet härom dagen anfallit Krohn för att han ”befordrat tyfus” bland skandinaverna, genom att han dagen igenom vistades på hospitalet. Anfallet skedde lömskt i det han (Thiele) i anl. af tal om sjuklighet ”förvånade sig öfver att det här i Rom hade funnits personer nog ogrannlaga, för att icke säga mera, att komma direkt från en tyfus patient, svårt sjuk, till ett sällskap, under det att vanlig hygglighet fordrade att man håller sig undan från umgänge då man haft att göra med en tyfuspatient o.s.v. – Härmed syftade den värde talaren på ett tillfälle då Krohn kom upp till Bissens då Thiele var der sedan han varit hos mig. Bissens bådo honom stiga in, och de voro alls ej rädda (och ha visat mycket deltagande intresse för mig) och ville höra ngt om min sjukdom. Krohn hade, för att undvika dylika uppträden han förut haft med samma Thiele, ej brytt sig om att upptaga denna tydligen utkastade handske. Jag råder icke hr Thiele, som jag ej har fördelen känna, säga detsamma åt mig, ty då skulle jag bli ursinnig. nog härom. [...]

Innehåll

 • Edelfelt kan bara skylla på slarv för att han skjutit upp att skriva till kl. 8 på kvällen; han tackar för Alexandra Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Pietro Krohn tackar för porträttet och Alexandra Edelfelts dedikation.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Pietro Krohn har varit på dåligt humör; han borde arbeta på sin halvfärdiga tavla men har, förutom Edelfelts sjukdom, störts av arbetet hos Johan Bravo och seancerna hos Johannes Takanen.

  Pietro Krohn Johannes Takanen Johan Bravo
 • Den danske konstnären Anton Thiele har anklagat Pietro Krohn för att sprida tyfus bland skandinaverna i Rom; Thiele hade varit med en gång då Krohn kommit från Edelfelt på hospitalet [sjukhuset] till Bissens, som bad honom stiga in.

  Rom Pietro Krohn Vilhelm Bissen Anton Thiele Anna Vilhelmine Bissen
 • Edelfelt har gått på promenader i staden; föregående dag gick han i riktning av Forum Romanum och Colosseum; idag gick han till Piazza Tartaruga och av och an till Ghetto, judestaden.

  Colosseum Forum Romanum Fontana delle Tartarughe Ghetto, Rom
 • Ghetto är fullt av inspiration för en konstnär, tycker både Edelfelt och Pietro Krohn.

  Ghetto, Rom Pietro Krohn
 • Edelfelt och Pietro Krohn hade kommit överens om att Edelfelt fick se en del av Krohns fotografisamling (ca 1800 st.) då han varit uppe i tre veckor; i dag har han fått se fotografier av Rafael och Michelangelos verk.

  Pietro Krohn Michelangelo Rafael
 • Edelfelt kommer troligen att köpa egna fotografier; bilder av Vatikanens skuptursamling är inte dyr.

  Vatikanen
 • Föregående dag på systrarnas födelsedag hade Edelfelt druckit systrarnas skål med Pietro Krohn och Kristian Zartmann i en restaurang vid St Lorenzo; nu skall Giovanni föra brevet till postlådan vid Capitolium; Edelfelt hälsar och tackar för varje rad som Alexandra Edelfelt skriver.

  Capitolium San Lorenzo fuori le Mura Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Kristian Zahrtmann Giovanni
 • *Det kan hända att Edelfelt telegraferar om pengar; det är varmt igen; scirocco-vinden gör att det är som i finsk badstuga.

 • *Edelfelt har skrivit till Gustaf Philip Armfelt; han viste inte numret på Armfelts nya adress så han skrev bara Mariegatan.

  Gustaf Philip Armfelt
 • *Föregående dag provgick Edelfelt Pietro Krohns trappor utan att bli trött.

  Pietro Krohn
 • *Edelfelt hoppas det bli varmt och vackert hemma, med tanke på Ellen Edelfelts bröst.

  Ellen Edelfelt