ateljéer dagstidningar danskar ekonomi historia illustration konst konstnärer opera (konstart) politik renässansen restauranger sällskapsliv sjukdom (tillstånd) sjukhus skulptur svenskar tavlor

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Rom till Alexandra Edelfelt, skrivet den 29 maj 1876, 4 sidor. Illustration: "doktor Erhardt" på första sidan.

Älskade Mamma!

Dr Erhardt var här tidigt i morgse, och förklarade, att jag nu närsomhelst kunde flytta upp till Krohn, och gaf mig för resten alla nödiga instruktioner för resan. Han menade att jag tryggt kunde taga hvilken väg jag sjelf ville, och en fyra à 5 dagars sjöresa kunde på intet sätt göra mig ondt, tyckte jag deremot att vägen öfver Stockholm vore angenämare kunde jag taga den. Det vigtigaste var vidare, att taga mig tillvara för öfverdåd i mat och dryck och att gå tidigt till sängs. Han tog hjertligt afsked af mig, (och önskade mig evinnerlig helsa) – han skall näml. i öfvermorgon resa till England med en sjuk, och beger sig sedan till Baden-Baden, der han alltid hvilar hela sommaren efter sitt ansträngande vinterarbete. I morgon skola Krohn och jag göra vår uppvaktning hos honom, och jag får då tacka honom och lemna betalning, Huru mycket? Det är frågan – ännu oafgjord. [...]

Innehåll

 • Erhardt besökte Edelfelt tidigt i morse och förklarade att han när som helst kunde flytta till Pietro Krohn; Erhardt gav alla nödvändiga instruktioner för hemresan och menade att Edelfelt skulle klara av sjöresan, men att han också kunde åka via Stockholm om han trodde det var mera angenämt; Erhardt reser om ett par dagar till England med en patient och sedan vidare till Baden-Baden över sommaren; följande dag skall Edelfelt och Krohn uppvakta Erhardt för att tacka honom och betala räkningen; Erhardt har ett utmärkt omdöme i Rom och Edelfelt vet inte ännu hur mycket han skall betala denne, doktor Holm och Krohn anser 200 till 250.

  England Stockholm Baden-Baden Rom Pietro Krohn Erhardt C. Holm
 • Illustration: doktor Erhardt.

  Erhardt
 • Fru Alette Helene Wiesener, som Edelfelt bara hört talas om i två månader, meddelade via doktor Holm att hon önskade träffa honom; fru Wiesener tog sig bra ut fastän hon var blek och mager; i rummet fanns också en norsk bildhuggare Christian Magelsen som arbetade på en relief av henne; Magelsens fru var också där, en särdeles vacker italienska; Edelfelt tyckte i sitt stilla sinne att Magelsens arbete var uselt.

  C. Holm Alette Helene Wiesener Christian Magelssen Adele Elvira Magelssen
 • Edelfelt var med Pietro Krohn hos Runebergs för att få tidningar.

  Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Fru Lina Runeberg och sonen reser till Albanerbergen, medan Walter Runeberg flyttar upp i Ole (Otto) Hasslunds ateljé.

  Albanobergen Lina Runeberg Walter Runeberg Otto Haslund Hjalmar Johannes Runeberg
 • Då Walter Runebergs fru och son återvänder för att bege sig till Schweitz har Edelfelt tänkt be dem, Pietro Krohn och doktor Holm på middag hos Spillmann på Monte Pincio; han vill visa sin tacksamhet för deras vänlighet.

  Schweiz Pincio Spillmann Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg C. Holm Hjalmar Johannes Runeberg
 • Pietro Krohns ateljé är trevlig, med målerier, studier och stora fotografier efter mästare på väggarna, blommor och skulpturer, samt böcker och ritningar överallt.

  Pietro Krohn
 • Pietro Krohns tavla blir bra; Edelfelt hoppas att han skall komma till Paris för att bli hans "läro- och tuktomästare".

  Paris Pietro Krohn
 • Pietro Krohn säger att Edelfelt har så lätt för konsten att det kommer att fördärva honom om han inte bemödar sig att studera naturen; Jules Bastien-Lepage och andra har sagt samma sak.

  Pietro Krohn Jules Bastien-Lepage
 • Svenskarna är inte allvarliga i sin teckning och kolorit; danskarna har övertaget, men är kanske för konservativa och håller sig inom landets gränser.

 • Det är roligt att höra Pietro Krohn tala om den första renässansen i Florens, om Fra Giovanni da Fiesole, Lionardo da Vinci och Rafael; han har på samma gång kunskap och entusiasm; Walter Runeberg påstår att ingen i Norden känner italiensk konst som Krohn.

  Florens Norden Pietro Krohn Rafael Walter Runeberg Leonardo da Vinci Fra Giovanni da Fiesola
 • Pietro Krohn är som ett lexikon i konst- och litteraturhistoria; i dag läste de sista sången av Alphonse de Lamartines Graziella.

  Pietro Krohn Alphonse de Lamartine Graziella
 • Edelfelt har läst Victor Hugos tal i amnestifrågan i franska senaten; han talar vackert och storartat om förlåtelse och mildhet, men övertygar inte om att kommunarderna borde få komma tillbaka till Frankrike.

  Frankrike Victor Hugo
 • Kristian Zartmann har just fått färdig en tavla; några saker är förträffliga, men huvudfiguren (en fruktförsäljerska som somnat i hettan) är sämre.

  Kristian Zahrtmann
 • I kväll var Edelfelt bjuden med Walter Runeberg, Kristian Zartmann och Pietor Krohn till Vilhelm Bissens; de kom överens om att Edelfelt inte skulle gå.

  Pietro Krohn Walter Runeberg Vilhelm Bissen Kristian Zahrtmann
 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev; Pietro Krohn skall på operan följande kväll och vill därför att Edelfelt flyttar in först därpå följande dag.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Edelfelt önskar att Alexandra Edelfelt skulle ge honom råd i hur mycket drickspengar han skall ge på sjukhuset; doktor Holm frågar dagligen detsamma; han önskar godnatt; brevet förs troligen inte till lådan före halv 10, eftersom Giovanni har brottom.

  Alexandra Edelfelt C. Holm Giovanni