framtid gustaviansk stil gustavianska tiden konst kungar porträttmåleri släktingar slott tjänstemän

Beskrivning

Fragment av Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från 1872, 2 sidor. Brevet saknar början.

Innehåll

 • Då de mest oroande telegrammen kom till Stockholm skall hela Gustav Adolfs torg ha varit fullt av folk; Edelfelt anser att det var bra att kungen hunnit komma på svensk mark innan han dog, "så att ej äppeltyskarna [tidigare folklig benämning på i synnerhet personer från Pommern, senare nedsättande beteckning på tysk] behöfde hafva något att göra med honom".

  Stockholm Gustav Adolfs torg Karl XV
 • Edelfelt hoppas ha arbetet färdigt på Gripsholm till den 25; han åker därefter till Stockholm och Uppsala och sedan till Helsingfors så fort som möjligt.

  Helsingfors Stockholm Gripsholm Uppsala
 • Edelfelt är glad att Mille (Emil) Cedercreutz trivs hos Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Emil Cedercreutz
 • I höst skall Edelfelt försöka läsa grekiska på allvar, men om det är möjligt skall han söka stipendiet för konststudier; ”Här i Sverige har man gjutit olja på elden, hvad min lust för måleriet vidkommer, [- - -]”; han kan inte tänka sig att om 10 år sitta som kollega i Jyväskylä eller auskultant i Åbo hovrätt.

  Sverige Åbo Jyväskylä
 • Edelfelt ber hälsa morbror Gustaf Brandt.

  Gustaf Brandt
 • Edelfelt ber morbror Gustaf Brandt säga Calle Holm att ifall han vill ha ett större porträtt så måste Edelfelt i Helsingfors måla en kopia av kopian; om 300 mark är för högt pris för en mindre tavla går det an att sänka priset.

  Helsingfors Gustaf Brandt Carl Holm
 • Edelfelt ber hälsa Erik Benzelstierna att det på Gripsholm finns goda porträtt av 3 ärkebiskopar Benzelius, och ett av Lars Benzelstierna.

  Gripsholm Erik Benzelstierna Erik Benzelius Erik Benzelius (osäker koppling) Henric Benzelius Lars Benzelstierna
 • Edelfelt ber hälsa Mille (Emil) Cedercreutz att det på Gripsholm finns ett porträtt av ett riksråd Cedercreutz.

  Gripsholm Emil Cedercreutz Herman Cedercreutz
 • Porträtten från Gustaf III:s tid har "levnadslustiga" miner, medan de från från Carl XI:s och Carl XII:s tid ser föraragade ut.

  Gustav III Karl XII Karl XI
 • Porträttet av Adlercreutz har framskridit.

  Carl Johan Adlercreutz
 • Edelfelt har tecknat interiör från Gustav Vasas rikssal.

  Gustav I
 • Edelfelt ber hälsa Morbror Gustaf Brandt , Leonard Serlachius, Axel Antell och Mille (Emil) Cedercreutz; han ger pussar åt Anni, Ellen och Butti (Berta) Edelfelt.

  Berta Edelfelt Axel Antell Gustaf Brandt Emil Cedercreutz Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Leonard Serlachius