antiken årets fester danskar fester fyrverkerier Gud historia italienare konstnärer kungar landsbygd landskap (fysiska helheter) litteratur nationaldagar pingst politik sjukdom (tillstånd) väderlek vänner

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Frascati till Alexandra Edelfelt, skrivet den 4 juni 1876, 4 sidor.

[...] Först i går kom jag hitut; det kostade visserligen på mig att ej få vara i Rom i dag, Pingstdagen, som i år infaller på årsdagen af den italienska konstitutionen. I dag på morgonen passerade trupperna i Rom revy för Victor Emanuel på Quirinale, middagstiden utdelade senatorerna i Romerska folkets namn (Senatus populuque romanus) från Capitolii trappa ut medborgerliga belöningar (corona civica) åt deraf förtjente Romare, och på aftonen kl. 9. är stort fyrverkeri på San Angelo. Krohn menade dock, att fyrverkeriet, det som egentligen är det sevärdaste af allt det ofvan nämnda, blefve så sent på aftonen kl. 9, och jag ju möjligen kunde ådraga mig någon förkylning som han ej ville ha på sitt samvete. ”Du har ju tid att se sådant framdeles i verlden – men du ha ej tid att bli sjuk en enda dag nu då vi skola resa om några veckor” säger han. Mest för att följa Krohns vilja drog jag derför hitut, och är alls ej ledsen häröfver. Det är guddomligt vackert härute. Den lilla staden Frascati ligger just på slutningen af albanerbergen, de vackraste trädgårdar, den herrligaste grönska och blomprakt omgifva villorna. [...]

Innehåll

 • Föregående dag skrev Edelfelt ett korrespondenskort, men märkte då han skulle posta det att han i misstag fått ett kort som var giltigt bara för Italien; han rev därför sönder det han skrivit.

  Italien
 • Föregående dag åkte han från Rom; det kostade på att inte få vara i Rom i dag på Pingstdagen, som detta år infaller på årsdagen av den italienska konstitutionen; på morgonen passerade trupperna i Rom revy för Victor Emanuel på Quirinale; senatorerna delade i romerska folkets namn ut medborgerliga belöningar (corona civica) på Capitoliums trappa; på kvällen väntade ett stort fyrverkeri på San Angelo; Pietro Krohn menade att Edelfelt i varje fall inte skulle ha kunnat delta i fyrverkeriet som hölls så sent att han kunde dra på sig en förkylning, som kunde äventyra resan hem.

  Rom Capitolium Quirinalen Castel Sant'Angelo Pietro Krohn Viktor Emanuel II
 • Den lilla staden Frascati ligger på sluttningen av Albanerbergen; romarnas sommarbostäder har anor här; ett stycke bort ligger ruinerna av Ciceros Tusculum; från höjden ser man den omätliga Campagnan, och långt borta den eviga staden med Peterskyrkans ljusblåa siluett, allra längst bort skiner havet som silver i solen; Edelfelt andas friare än i Rom, där siroccon och den kvalmiga hettan är kvävande.

  Frascati Rom Campagna romana Peterskyrkan Albanobergen Tusculum/Tusculanum Marcus Tullius Cicero
 • Walter Runeberg har ordnat rum med utsikt över Campagnan och Sabinerbergen åt Edelfelt; han skall äta middag med Runebergs varje dag; Walters goda, kloka, vänliga fru är nedstämd över pojkens sjukdom; det är naturligt att de längtar bort från Rom, som har "så ytterst sorgliga minnen för dem".

  Rom Campagna romana Sabinerbergen Lina Runeberg Walter Runeberg Hjalmar Johannes Runeberg
 • Det är inte bara i Rom dagen firats; Edelfelt väcktes kl. 4 på morgonen av kanon- och bösskott; kl. 6 stämde regementsmusiken upp en ljudlig marsch under hans fönster; på dagen var det folkliv och musik på huvudtorget; överallt såg han helgdagsdräkter och feta, mörklätta och mustaschprydda matronor "utspökade" i guldarmband, broscher och ringar; de hoppas se raketerna från Rom i kväll; där skall också bli fyrverkeri och bengaliska eldar.

  Rom
 • Edelfelt saknar Pietro Krohn, som blivit honom så kär och som han trivs så bra med.

  Pietro Krohn
 • Enligt Walter Runeberg lär danskarna anse att Pietro Krohn är ovanligt begåvad åt alla håll, minst som målare; detta kan Edelfelt inte förstå efter att ha sett Krohns tavla och teckningar som är utmärkta; Krohn har ofta tänkt överge måleriet för att bli konsthistoriker och skribent; Edelfelt anser att han kan vid behov skriva fastän han är konstnär; han tror att Krohn gjort förstudier till något arbete, åtminstone finns en massa manuskript i hans bordslådor.

  Pietro Krohn Walter Runeberg
 • Det förargar Edelfelt att vara sådan ynkrygg att han blir trött och inte tål mat; han hoppas med Guds hjälp bli helt återställd i sommar.

 • *Edelfelt ville ge mycket för att Alexandra Edelfelt kunde se det livliga sällskapet ute på gatan. *Edelfelt sänder många hjärtliga hälsningar.

  Alexandra Edelfelt