brev dans dieter ekonomi hemorrojder läkare sjukdom (tillstånd) väderlek

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt, antagligen skrivet i juni 1876, 2 sidor.

Innehåll

 • Då Edelfelt satt till bords hos Runebergs kom målaren Edvard Petersen med ett brev från Alexandra och Ellen Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Lina Runeberg Ellen Edelfelt Walter Runeberg Edvard Petersen
 • Edvard Petersen hade också med sig medicin; Edelfelt lider av hemorrojder, som Erhardt och Holm förklarat vara en följd av sjukdomen; fru Lina Runeberg föder honom med utvalda legumer [grönsaker] som hon hört sin far säga vara bra mot hemorrojder; Edelfelt tror det är hettan och siroccon i Rom som är orsaken till att de på nytt plågar honom; fru Wiesener lär ha haft samma öde; han skall rådfråga Jakob Estlander när han kommer hem; Vilhelm Bissen och Pietro Krohn har lidit av samma åkomma; Krohn blev ordinerad att dansa eller rida och hoppade därför under lång tid på bestämd timme med en korist-dansös vid balettrepetitionerna i foyern i Köpenhamns theater.

  Rom Kongelige Teater i Köpenhamn Pietro Krohn Lina Runeberg Jakob Estlander Vilhelm Bissen Erhardt C. Holm Alette Helene Wiesener Edvard Petersen
 • Det smärtar Runebergs, Pietro Krohn och Edelfelt att Victor Hovings släktingar är missnöjda; Walter Runeberg anser att Edelfelt inte skall betala resan till gränsen själv.

  Pietro Krohn Lina Runeberg Victor Hoving Walter Runeberg
 • Edelfelt ber tacka Ellen Edelfelt för de vänliga raderna.

  Ellen Edelfelt
 • Pietro Krohn kommer inte med till Finland; han har inte råd; Edelfelt hälsar till alla.

  Finland Pietro Krohn