ångbåtar glasögon resor sjökaptener släktingar studenter

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Reval [Tallinn] antagligen den 26 september 1873, 4 sidor.

Älskade Mamma!

Det är ännu icke 5 timmar sedan vi skildes, och dock känner jag det redan som ett behof att skrifva till Mamma. Så länge jag kunde, höll jag mina fuktiga ögon rigtade mot Eder alla på stranden, och när jag icke mera kunde urskilja de hvita näsdukarna eller de kära studentmössorna kändes det tungt, mycket tungt för mig. Med begärlighet hängde jag med blickarne fast vid Helsingfors hvita stenhus och de älskade, skrofliga, finska klipporna. Jag hviskade ett långt, varmt farväl till allt det kära, jag lemnade bakom mig, brydde mig icke om att tänka framåt, utan beslöt att söka det botemedel som ovillkorligen är det bästa för allt hvad sorg och ledsnad heter – sömnen.

Innehåll

 • Då båten lämnade hamnen stod Edelfelt och tittade med fuktiga ögon mot stranden så länge han kunde se de vita näsdukarna, studentmössorna och Helsingfors vita stenhus; han botade saknaden med sömn.

  Helsingfors
 • Då Edelfelt vaknade var de redan nära Reval och han hade inte hunnit bekanta sig med varken sina reskamrater, den engelska kaptenen eller ”mitt lilla kusin in Reval” som var med på båten; ångbåten "Helsingfors" som han skulle sända brevet med gick inte förrän klockan 6, så hans vänner skulle mycket väl ha kunnat göra honom sällskap till Reval.

  Tallinn Edelfelt
 • Kapten Mattsson visar sig vara en präktig och "gemütlich" sjöbuse, vänlig och munter; Alexandra Edelfelt får ursäkta om brevet saknar sammanhang, det är svårt att skriva då kaptenen och två andra sjöbusar sitter strax utanför och dricker vin och pratar.

  Alexandra Edelfelt Mattsson
 • Edelfelt grämer sig över att Mille (Emil) Cedercreutz och bröderna Lulle (Julian) och Leonard Serlachius inte hade följt med honom till Reval.

  Tallinn Emil Cedercreutz Julian Serlachius Leonard Serlachius
 • Om några dagar väntas de anlända till Lübeck, då blir det första han gör att skriva till Alexandra Edelfelt; han ber henne hälsa alla i Helsingfors.

  Helsingfors Lübeck Alexandra Edelfelt
 • Edelfelts pince-nez-glasögon har gått sönder.

 • En reskamrat fram till Lübeck är "landrath" Eduard von Fock.

  Eduard von Fock