årets fester ekonomi fotografier Gud gymnastik jul kaféer mat modeller (yrken) nordbor porträtt sjukdom (tillstånd) temperatur

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Paris till Alexandra Edelfelt, skrivet ungefär en vecka före julen 1876, 4 sidor.

Måndags afton

Älskade Mamma!

Jag hoppas, efter de beräkningar jag gjort, att detta bref kommer fram på sjelfva julaftonsdagen, och på mina vägnar önskar Eder en fridfull jul och Herrens välsignelse. Tiden har gått ofantligt fort sedan min hitkomst och jag kan knappast fatta, att vi nu redan sjunga på sista versen af detta för oss så sorgliga år 1876. För oss härborta går den ena veckan ungefär som den andra; likväl utmärkes den nu påbörjade derigenom att jag nu begynt kartongen till rida ranka med modell. Som jag emellertid ej fått tag i någon liten pojke på 4 år, blef teckningen ännu ej färdig. Det kommer att gå långsamt och jag får bereda mig på att ofta skrapa ut och börja på igen. [...]

Innehåll

 • Enligt Edelfelts beräkningar borde brevet anlända på julaftonen; han vill önska en fridfull jul och Herrens välsignelse; tiden har gått fort och snart sjunger de på sista versen till detta sorgliga år 1876.

 • Denna vecka har han börjat på kartongen till rida ranka med modell; teckningen blev inte färdig då han inte har fått tag på någon pojke på 4 år.

 • Julklapparna till Anni och Bertha Edelfelt skickar Edelfelt med Mili (Emilie) Mechelin, likaså fotografierna av porträttet av Ellen Edelfelt; han har inte kommit på något att köpa åt Alexandra Edelfelt; han hälsar alla och önskar rolig jul; han har tänkt skriva till Morbror Gustaf Brandt, men det blir inte i kväll i och med att han har den omtalade gymnastiken.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Emilie Mechelin
 • Gunnar Berndtson har träffat Walter Runeberg, som inte sagt ett ord om julaftonen; blir de inte bjudna firar de tillsammans med Adolf von Becker, Vilhelm Bruncrona, tjocka Lindroos, Wolff och Filip Forstén; Edelfelt var föregående dag med Bruncrona och Lindroos på frukost och senare på Louvren; Lindroos föreföll tråkig, han sade inte mycket, kanske därför att han led av reumatism.

  Louvren Adolf von Becker Gunnar Berndtson Walter Runeberg Filip Forstén Vilhelm Bruncrona Lindroos Eugen Wolff (osäker koppling)
 • Minns Alexandra Edelfelt hur Edelfelt frossade på skinkan förra julen?; han skulle gärna rita en ängel åt Anni och klippa gubbar åt Butta för att hänga dem i julgranen.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Den så kallade skandinaviska föreningen har på anslag i Café Régence inbjudit skandinaver att fira julafton med "Ball og Juletræ" [bal och julgran]; Edelfelt känner sig inte frestad att delta.

  Café de la Régence
 • Edelfelt antar att Alexandra Edelfelt och systrarna firar med morbror Gustaf Brandts familj; synd att inte tant Adèle Gadd är med dem.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Fanny Johanna Brandt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt
 • Ernst Nordström arbetar flitigt på Ecole des Beaux Arts.

  École des Beaux-Arts Ernst Nordström
 • Edelfelt önskar frid och fröjd och att Gud bevarar dem från allt ont; han ber Alexandra Edelfelt hälsa småsyskonen och att de dricker hans skål vid julbordet; Tajta [Fredrika] Snygg och Mari är naturligtvis inbegripna i de allmänna hälsningarna.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg Mari / Marie
 • Edelfelts kamin värmer bra; han har haft 18 grader i ateljén hela dagen.

 • Edelfelt har köpt ett halvt dussin handdukar och ett dynvar.