adresser (kommunikation) antiken årets fester ateljéer beställningar bildkonstläroinrättningar bussar dockor drycker ekonomi filosofer filosofi gladiatorer hyresbostäder illustration ingenjörer inredningar jul julklappar kläder klassicism konst konstnärer landskap (fysiska helheter) lärare mat modeller (yrken) nyår porträtt resor skådespel skulptur spiritism stipendier studentnationer tavlor tekniska läroinrättningar temperatur tyskhet utställningar vänner världsutställningar

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Paris till Alexandra Edelfelt, skrivet under julmorgonen år 1876, 10 sidor. Illustrationerna "schematisk bild av Blankas klänning" på sid 7 och "bottenplan och genomskärning av ateljen" på sid 10.

[...] Julaftonen firade vi en dertill hyrd våning i ett hôtel härbredvid. Magister Londén, élève de l’Ecole des ponts et chaussées, som vistats här i Paris två år och är praktisk var festarrangör, bestyrde om julgran och hvad som bättre var julmat. Han hade sjelf varit i köket och visat kocken huru risgrynsgröten skinkan och tårtorna skulle göras, och han hade all heder af sina bemödanden. Lutfisken ersattes af färsk kabiljo, och vi förlorade i sanning ingenting derpå, ty fisken var alldeles utmärkt. Becker kunde ej komma, och vi var således bara ungdomar med undantag af Lindroos, som satt i ett hörn och hade rheumatism och ej sade ett ord. Piano var hyrdt för qvällen svensk punsch, bål, viner till maten och champagne att dricka hemmets skål i. Var säker på att jag drack den i botten och af hela mitt hjerta. – Min väggdekoration förestälde den finske jultomtens ankomst till Paris. Insnöad, insvept i pelsar och försedd med stora kappsäckar innehållande helsningar från hemmet. Han vänder sig till staden Paris (framstäld som alltid – en qvinna med krona och stadens vapen) och frågar efter rue Jacob, och visar upp adresskortet hôtellets. Julklappar i mängd och massa, isynnerhet fick Nordström, som studerar porslins och fajans konsten en massa af dess produktioner målade och omålade – fick bref från Bernard de Palissy, Henrik III:s fajansmakare, hvars skugga genom spriritsm blifvit framkallad o.s.v. Bruncrona hade varit upphofvet till de flesta julklapparna. Som jag i dessa dagar jamrat mig öfver att modeller och mannequiner äro så dyra och svåra att få efter sin smak, hade jag nu nöjet få ett assorteradt lager af dockor, pappersdansmästare o.d. Stämningen var hela tiden rigtig lifvad och kamratslig, som jag tror derföre att vi alla voro unga, gamla bekanta och ej flera än 8. [...]

Innehåll

 • Edelfelt hade redan igår tänkt skriva om hur hjärtligt han deltog i julfröjden hemma, men hela eftermiddagen gick åt en dekoration för finnarnas julfest: den finske jultomtens ankomst till Paris.

 • Julafton firades i hyrd våning på hotell; magister Hjalmar Londén, som studerar på Ecole des ponts et chaussees [teknisk högskola för ingenjörer inriktad på bro- och vägbyggen] och har vistats i Paris i två år, var festarrangör; han ordnade med julgran och julmat; Adolf von Becker kunde inte komma och således var de bara ungdomar med undantag av Lindroos som satt tyst i ett hörn och hade reumatism; man hade hyrt piano, ordnat svensk punsch, bål, viner till maten och champagne att dricka hemmets skål i; Edelfelts väggdekoration föreställde den finska jultomtens ankomst till Paris och festen på hotellet på rue Jacob med hälsningar hemifrån; Vilhelm Bruncrona hade tänkt ut de flesta julklapparna; Ernst Nordström som studerar porslins- och fajanskonst fick brev från Bernard de Palissy, Henrik III:s fajansmakare, vars skugga framkallats genom spiritism; Edelfelt som jämrat sig över att modeller är dyra och svåra att få tag på fick ett lager av dockor och pappersdansmästare; tillställning kostade ungefär 15 francs per person och blev dyrare än beräknat; Filip Forstén, Gunnar Berndtson, Edelfelt och Bruncrona sjöng fyrstämmigt i kvartett en god del av kvällen.

  Adolf von Becker Gunnar Berndtson Ernst Nordström Filip Forstén Vilhelm Bruncrona Lindroos Hjalmar Londén Bernard Palissy Henrik III
 • Madame Jacquinot har bjudit dit honom till nyårsaftonen; Edelfelt har träffat Pauline Ahlberg en gång sedan senast han skrev; Pauline anslöt sig sent till sällskapet och Edelfelt hann bara tala några ord om Haartmanns ”Philosophie des unbewussten” innan han måste gå för att få en omnibus.

  Pauline Ahlberg Jacquinot Eduard von Hartmann
 • Den bästa julklappen var Jean-Léon Gérômes uppmuntrande ord om rida ranka och illustrationerna till Julqvällen (Charles Baude hade gett honom ett exemplar av varje illustration); Edelfelt hade sökt upp Gérôme i dennes skulpturateljé där han höll på med en skulpturversion av gladiatorerna i "Pollice verso" [tavla från 1872] för expositionen [världsutställningen] 1878; Gérôme bad Edelfelt ändra pojkens händer i rida ranka; Gérôme verkade nöjd med Julqvällen, mest såg han på gamle Pistol i stugan och kaptenens hemkomst, samt Majoren och fröken Augusta; Gérôme uppmuntrade honom att visa honom sina verk och att inte överge undervisningen i Ecole des Beaux Arts fastän han arbetade på egna verk.

  École des Beaux-Arts École nationale des ponts et chaussées Charles Baude Jean-Léon Gérôme Augusta Pistol
 • Frågan är om Edelfelt hinner få färdigt rida ranka till Salongen.

 • Edelfelt ser Jules Bastien Lepage varje dag; han har fått en skiss till en av Bastien Lepages tavlor; ute på landet har Bastien Lepage låtit bygga en stor ateljé och börjat på med en Job och en Kristus till [världsutställningen] 1878; han håller på med ett porträtt i helfigur av en rik engelska som för några veckor i gången kommer till Paris för att posera i 1590-talsdräkt [porträtt av Lady L. (Madame Lebègue?)]; han har också en liten Orfeus på staffliet; under sommaren har han gjort porträtt av sina föräldrar och en massa landskap.

  Paris Jules Bastien-Lepage Claude Bastien Kristus Adèle Lepage Orfeus Job
 • Figurmålare gör de bästa landskap; landskapsmålare som Charles-François Daubigny har börjat med figurer.

  Charles-François Daubigny
 • Synd att man där hemma kommit så in i den skojiga tyska konsttraditionen att det dröjder länge innan landskapsmåleriet får någon klassisk representant.

 • Edelfelt begriper inte varför man skall skilja på landskapsfigur, porträtt och stillebensmålare; äldre konstnärer brydde sig inte om sådant; Rafael, Cima de Conegliano, Andrea Mantegna, Hans Memling och Jan Van Eyck gjorde sådana landskap att moderna "landskapskluddare" måste skämmas i jämförelse.

  Rafael Hans Memling Cima da Conegliano Andrea Mantegna Jan van Eyck
 • Edelfelt gläder sig åt att det finns spekulanter på rida ranka; han vill inte lova något åt grevinnan Vasieu [?] eftersom Hackman m.fl. har äldre anspråk; han kommer att ha utgifter för modell och kosym; han tror att han låter göra en klänning av flanell.

  Johan Friedrich Hackman Vasieu
 • Det frestar att måla Sveaborgs kapitulation som ämne; kanske kan han måla det därhemma, men det är svårt att få ateljé i Helsingfors.

  Helsingfors Sveaborg
 • Dagern är ypperlig i Edelfelts "boîte" [låda, ateljé] vid rue Bonaparte; uppgången är skräpig men hyran är inte heller så hög; kaminen värmer bra; dittills har det inte varit köldgrader; Alexandra Edelfelt kan aldrig tro det, men som nattmössa använder han ena toffeln som Anni Edelfelt virkade.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Gunnar Berndtson skall flytta in i ett rum under Edelfelt; Berndtson borde vänja sig vid att jobba lite hårdare, med hans starka "konstitution" behöver han inte frukta att anstränga sig; hans konstnärssinne är mera utvecklat än hans skicklighet; det är olyckligt med Berndtsons ekonomi, förhoppningsvis kan föräldrarna ge honom lite mera nu när Hulda Berndtson är gift och de har två rum att hyra ut; Edelfelt hoppas Nyländska avdelningen inte glömmer Berndtson i vår [stipendier]; Edelfelt och Berndtson kommer väl överens och har tämligen lika åsikter i konst.

  Gunnar Berndtson Fredrik Berndtson Hulda von Born Augusta Berndtson
 • Edelfelt önskar gott nytt år och hälsar Morbror Gustaf Brandt och alla hjärtligt; det är omöjligt att ha riktig jul och julfröjd borta från hemmet; han har skickat julklappar med Mili (Emilie) Mechelin som kommer till Helsingfors omkring den 29; åt Anni och Butti (Berta) Edelfelt har han köpt atrapper och åt Alexandra Edelfelt en "cravate" [scarf]; han hade också köpt en korg med glacerade kastanjer, men han vågade inte ge ännu mera bagage åt Mili, så han åt upp dem med Vilhelm Bruncrona och Gunnar Berndtson.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Gunnar Berndtson Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Emilie Mechelin Vilhelm Bruncrona
 • Skiss av Edelfelts ateljé på Rue Bonaparte 24; han behöver gardiner för takfönstret, det drar därifrån; Berndt Lindholms soffa är fortfarande trasig och söndrig; då han arbetar stänger han trappluckan, då någon kommer öppnar han den; hans vänner stiger upp ur jorden som faderns skugga i Hamlet.

  Berndt Lindholm Hamlet