adresser (kommunikation) ateljéer bildkonstläroinrättningar biografier brev ekonomi Gud gymnastik hyresbostäder jul kläder konstföreningar museer musikläroinrättningar porträtt sällskapsliv sångare sjukdom (tillstånd) stipendier studentnationer studier (studieinnehåll) svenska tavlor temperatur tyska utställningar

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Paris till Alexandra Edelfelt, skrivet den 28 december 1876, 5 sidor.

[...] Gymnastiken gör mig godt, det känner jag, och ännu mera de kalla tvättningarne. Jag har sedan jag börjat på med de senare ej en gång haft hosta – snufva har man alltid under vintern i Paris. Hu hvad det måste vara rysligt kallt hos Er der oppe 30 grader, nej, då föredrar jag tusen gånger det här klimatet – vi ha ännu ej haft köldgrader en enda gång, mest 3, 4, grader varmt med duggregn. Mina strumpor börja få betänkliga luckor och blanchisseuserna mena att de äro svåra att reparera, på några par när. [...]

Innehåll

 • Då man arbetar flitigt får man ypperligt tid att sköta sin korrespondens, medan den försummas då man lättjas; Edelfelt hann få två brev från Alexandra Edelfelt innan han svarade; det andra innehöll 2 växlar på 228 francs vardera; breven är ljusglimtar från det ljusa fridfulla hemmets värld.

  Alexandra Edelfelt
 • Gunnar Berndtson är i en förfärlig knipa; någon växel har inte förkommit han har helt enkelt glömt att omnämna dess inhändigande; Edelfelt har lånat pengar åt Julian Alden Weir och kunde inte ge mycket åt Berndtson, medan Wolff, Ernst Nordström, Philip Forstén, Adolf von Becker och Walter Runeberg bara har skulder och inga pengar; Gunnar har inte kunnat betala sin hyra och fått lov att bo två veckor längre vid Rue du vieux colombier, samtidigt som han hyrt rum i samma hus som Edelfelt; Edelfelt hoppas att [nyländska] avdelningen inte glömmer Berndtson [stipendier].

  Adolf von Becker Gunnar Berndtson Ernst Nordström Walter Runeberg Julian Alden Weir Filip Forstén Eugen Wolff
 • Edelfelt har suttit på Cluny och ritat interiörer till sin tavla; han får lov att köpa ett ordentligt staffli, det nuvarande håller inte riktigt bra en så stor tavla; storleken blir halv-naturlig, huvudet som på Ellen Edelfelts porträtt.

  Musée de Cluny Ellen Edelfelt
 • Edelfelt kommer inte ihåg om han talat om för Alexandra Edelfelt att han då och då träffat en herr Sterky, Pauline Ahlbergs kusin; han är stillsam och något tafatt, men hygglig; han talar bra svenska men med några tyska uttryck, ungerfär som viburgenserna [viborgare], t.ex. nätt man istället för hygglig karl.

  Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg Carl Gustaf Sterky
 • Edelfelt har gjort en teckning till matsedel för Jean-Léon Gérômes bankett; han skall fråga Maxime Faivre och andra om den duger.

  Jean-Léon Gérôme Maxime Faivre
 • Maxime Faivre har gjort stora framsteg sedan Edelfelt senast var i Paris; han är bland de bästa i ateljén; hans tavla för Salongen "Gérôme i sin ateljé" är mycket bra.

  Paris Jean-Léon Gérôme Maxime Faivre
 • Filip Forstén har grälat med en lärare i konservatoriet och tagit skiljebetyg; om någon månad tänker han bege sig till Milano, dit han velat ända sedan han lärde känna fröken Hortense Synnerberg och Bruno Holm i Helsingfors; det är inte värt att tala om saken i Helsingfors där onda tungor genast förvränger den.

  Helsingfors Milano Filip Forstén Hortense Synnerberg Bruno Holm
 • Gunnar Berndtson har varit hos Runebergs; de ville ordna julafton huvudsakligen för blyge Nino, som inte gör annat än gråter då främmande är närvarande, därför hade de inte bjudit in andra.

  Lina Runeberg Gunnar Berndtson Walter Runeberg Hjalmar Johannes Runeberg
 • Gymnastiken och de kalla tvättningarna gör gott; Edelfelt har inte haft hosta en enda gång, snuva har man alltid under vintern i Paris; han föredrar det varmare klimatet än de 30 grader som de har därhemma; Edelfelts strumpor börjar bli så slitna att blanchisseuserna [blekerskorna] menar att de är svåra att reparera.

 • Edelfelt har fått brev från Carl Gustaf Estlander och Gustaf Philip Armfelt.

  Carl Gustaf Estlander Gustaf Philip Armfelt
 • Carl Gustaf Estlander ber om en lefnadsteckning över Jean-Jospeh Perraud; Edelfelt känner inte till annat av hans arbete än det som finns på Luxembourg.

  Luxembourgpalatset Carl Gustaf Estlander Jean-Joseph Perraud
 • Axel Antell har skrivit några ord, mest om en kommission som han vill ha uträttad.

  Axel Antell
 • På [Finska] Konstföreningens vägnar har han varit hos flera konsthandlare för att höra efter planscher och gipser.

 • Banketten för Jean-Léon Gérôme hålls hos Wepler, vid boulevard Clichy, nära rue des Carrières där Edelfelt tidigare bodde.

  Wepler Jean-Léon Gérôme
 • Carl Gustaf Sterky meddelar att han är upptagen ikväll och måste skjuta upp middagen till nästa vecka; Edelfelt önskar Gott nytt år och Guds välsignelse; han skall skicka intyg för stipendiet från Ecole des Beaux Arts.

  École des Beaux-Arts Carl Gustaf Sterky