adel adresser (kommunikation) årets fester ateljéer brev dagstidningar döden ekonomi familjer finländare finska Gud hantverkare ingenjörer jesuiter judar jul julklappar kaféer katolicism konstkritik konstnärer landskap (fysiska helheter) modeller (yrken) munkar (religion) nordbor nyår restauranger sjukdom (tillstånd) skådespelare språk stipendier studier (studieinnehåll) svenska tavlor teater

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 5 januari 1877, 8 sidor.

[...] Hvad Mamma skrifver om Rida ranka är nästan ord för ord detsamma som Simi sade mig nyss. – Ett ringa fåtal förstå sig på den historiska rigtigheten och utförandet – men alla på uttrycket och lifvet i taflan, och dessutom äro ju dessa ett conditio sine qua non för hvarje konstverk. Det är äfven så som jag skulle vilja måla historia, att kostymer och detaljer helt och hållet skulle underordnas det rent menskliga, det för hvar man begripliga i ämnet. – Nu har jag redan gifvit ut 35 frcs i modell, och ändå ej kommit någon hvart, och har ändrat ställningen så många gånger, att jag ännu ej fått det hela ordentligt ”mis en place”. Den modell jag begagnat mig af, är alldeles olämplig för hufvudet, och dessutom något mager och klen. Jag har därför skrifvit till en af Wencker rekommenderad elsassiska 18 år, och hon har i dag på morgonen varit här – och sagt att hon ej har en minut ledig till den 24!!! tänk hvad det målas många blondiner nu! Hon är som antydt är blond, ung, och rodblommig och ser verkligen så ut som en medeltidsskönhet. Med litet stilisering tror jag hennes drag bli mycket bra. Jag får således vänta, vänta med det som jag mest längtat att göra – Blancas hufvud, och får måla barnet och accessoirerna nu så godt jag kan. [...]

[...] Stackars gubben Morbror August. Går han bort så lemnar han visserligen ingen märkbar tomhet efter sig, men med honom brister också det sista bandet som ännu qvarhöll oss vid Kiala. Gubben var ändå bra gammal och afsigkommen sist. Måtte gulsoten ej före plågor med sig. Om vädret varit drägligt, så hoppas jag att Mamma rest dit på en dag. Gubben är gammal och lider, och Mamma har ju alltid varit hans favorit. [...]

Innehåll

 • Alexandra Edelfelts efterlängtade brev kom i dag; hon har varit sjuk under julen; den förfärliga kölden hemma har lite gett med sig; Edelfelt har ofta tänkt på nyåret i fjol och på att Herrens vägar är underliga och outrannsakliga.

  Alexandra Edelfelt
 • Alexandra Edelfelts ord om Rida ranka är desamma som Filadelfo Simis; båda anser att det bara är ett fåtal som förstår sig på den historiska riktigheten, medan alla uppfattar uttrycket och livet i tavlan; dessa är ju ett conditio sine qua non [ett ofrånkomligt villkor] för alla konstverk; Edelfelt skulle också vilja måla historia på så sätt att kostymer och detaljer underordnas det rent mänskliga.

  Alexandra Edelfelt Filadelfo Simi
 • Edelfelt har redan gett ut 35 francs på modeller och ännu inte fått allt att stämma; hans nuvarande modell är olämplig för huvudet; Joseph Wencker rekommenderade en 18-årig elsassiska, men hon är inte ledig före den 24; hon är blond, rödblommig och ser ut som en medeltidsskönhet; han får ge sig till tåls med att måla det han mest längtar efter, Blankas huvud; han skall försöka göra drottningen vacker; Filadelfo Simi säger att han måste göra henne vacker och ståtlig från topp till tå, annars kommer tavlan inte att väcka intresse.

  Joseph Wencker Filadelfo Simi
 • Maxime Faivre har blivit en av de bästa i ateljén; Adolphe Goupil har köpt hans tavla "Gérôme i sin ateljé" för 1000 francs och kommer troligen att publicera den i planschverket "Salon" som Goupil årligen ger ut.

  Jean-Léon Gérôme Adolphe Goupil Maxime Faivre
 • Maxime Faivre har lovat Edelfelt en av sina studier; Edelfelt väljer troligen ett landskap eller "sjöstycke".

  Maxime Faivre
 • Det är en stor brist att Edelfelt aldrig gjort landskapsskisser; Jean-Léon Gérôme råder dem att teckna landskap för att lära sig färguppfattning och att göra tavlor; Edelfelt önskar bara att han har sinnet öppet för det verkligt sköna och kraft i viljan; han märker att han blivit kallare, likgiltigare och nöjdare med sig själv.

  Jean-Léon Gérôme
 • Edelfelt var häromdagen på en finsk "reunion", träff, i Café de la Regence; Edelfelt kommer inte överens med Lorenzo Runeberg, som är en försmädlig och tvärsäker domare i konst; Runeberg avfärdade bland annat J.A.D. Ingres med att denne hade vilja men inte förmåga; Ernst Nordström hade varit med Runeberg till Cluny, där Runeberg gjort flera felaktiga omdömen; Nordström hade gett honom svar på tal.

  Café de la Régence Musée de Cluny Ernst Nordström J. A. D. Ingres Lorenzo Runeberg
 • Ernst Nordström är en hygglig ungdom, men ytterst nöjd med sig själv; Nordströms lärare Pierre-Victor Galland har berömt hans flit inför klassen.

  Ernst Nordström Pierre-Victor Galland
 • Pierre-Victor Gallands elever sägs vara mycket lata, inte minst hans son som är massier i ateljén [ateljéföreståndare].

  Pierre-Victor Galland Jacques Galland
 • Edelfelt hade bett Ernst Nordström komma och konstruera perspektivet på hans tavla; Nordström kom utrustad med alla hjälpmedel och gjorde omständligt ett perspektiv, som visserligen var riktigt men alldeles olämpligt för Edelfelts tavla; deskriptiva geomiljöer som är Nordströms styrka var inte mycket till hjälp då det gällde att komponera en interiör; Gunnar Berndtson ansåg att Nordström påminde om en snickare i Helsingfors.

  Helsingfors Gunnar Berndtson Ernst Nordström
 • Ernst Nordström går om kvällarna i Léon Bonnats ateljé; han arbetar som en träl och gör stora framsteg; han skulle ha mycket nytta av ett år till i Paris och han hoppas få förlängning på sitt stipendium.

  Paris Ernst Nordström Léon Bonnat
 • Hjalmar Londén är ett otrevligt original; han talar med en gnällig, skrikig och hög röst; Ernst Nordström undviker därför att träffa honom på kaféer och restauranger; Londén besökte för en tid sedan Edelfelt och satt i tre timmar och diskuterade högljutt ryssar och fennomaner; Londén är ofantligt förtjust i Frankrike och den polytekniska undervisningen där.

  Frankrike Ernst Nordström Hjalmar Londén
 • En annan "härlig" landsman är baron Adolf Aminoff som är hängiven katolik och vän till ministerstatssekreterare baron Emil Stjernvall-Walléen, brorson till greve Adolf Aminoff, Hans Majestät kejsarens generaladjutant; Aminoff är en narr som känner franska högadelns släktregister utantill och är protektor utan pengar för "les sociétés des ouvriers catoliques" [katolska arbetarsällskap]; han använder sin tid åt att springa på visiter till "comtesser, abbéer, jesuiterfäder", till vilka han fått rekommendationer av salig [avlidne] baron Mannerheim; han går tre gånger i mässan på söndagarna och han känner jesuitfäderna vid Rue Vaugirard; bland jesuiterna är de flesta av god familj, t.ex. père Forbes och père de Hazes.

  Emil Stjernvall-Walleen Adolf Aminoff Adolf Aminoff August Erik Mannerheim Forbes de Hazes
 • Adolf Aminoff bad att få långa "gubben" Atte Aminoffs porträtt för att visa uniformen åt Monsieur Chateau-Thierry; Edelfelt kommer ihåg då gubben Aminoff talade om sin neveu [brorson]: "den förbannade lättingen och oduglingen!"

  Adolf Aminoff Adolf Aminoff de Château-Thierry
 • Edelfelt har äntligen sett "L'ami Fritz", den omtalade pjäsen av Erkmann-Chatrian på français; det är en byhistoria utan tecken till intrig eller krångel, vilket är skönt efter Edmond Abouts, Alexandre Dumas och Octave Feuillets pjäser; det förekommer folkvisor och folkdräkter från Elsass, men inga anspelningar på Elsass nuvarande situation; skådespelarna är makalösa; Edmond Got spelar en gammal judisk by-rabbin, Frédéric Fèvre är den rike bonden Fritz, Benoît Coquelin skattfogden och Suzanne Reichemberg Suzel; Edelfelt tror han skriver om denna pjäs och om Paul och Virginie till Helsingfors Dagblad.

  Elsass-Lothringen Théâtre-Français Benoît Constant Coquelin Edmond Got Octave Feuillet Alexandre Chatrian Émile Erckmann Edmond About Frédéric Febvre Suzanne Reichenberg Alexandre Dumas Paul Virginie Fritz Kobus Suzel
 • Brevet fortsatt söndag 7 januari på morgonen.

 • Morbror August Streng är sjuk i gulsot; om han dör lämnar han ingen märkbar tomhet efter sig, men med honom brister det sista bandet till Kiala; Edelfelt hoppas att Alexandra Edelfelt besökt honom om vädret varit drägligt, hon var "gubbens" favorit; Edelfelt önskar dem Guds välsignelse och hälsar *till alla, i synnerhet Morbror August; har hans brev på julaftonen kommit fram, och julklapparna han sände med Mili Mechelin?

  Kiala Alexandra Edelfelt Emilie Mechelin August Streng
 • Pietro Krohn har ännu inte svarat på brevet; genom Börjesons vet Edelfelt ändå att Krohn och Ole Haslund med fru mår bra; Krohn har varit själen i skandinavernas julfirande där nere [i Rom].

  Pietro Krohn Otto Haslund Frederikke Haslund John Börjeson Louise Frederikke Anna-Mathea Börjeson