ateljéer begravning bildkonstläroinrättningar brev dagstidningar döden ekonomi förlovning kaféer korrespondenter modeller (yrken) sällskapsliv studier (studieinnehåll) tavlor temperatur väderlek vapen (tekniska objekt)

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 18 januari 1877, 3 sidor.

[...] Jaså, Gubben Morbror August har nu gått hädan, och fridfullt skiljts från denna verlden. Hans andliga död hade redan länge sedan, och hans lekamliga slut var äfven länge förutsett. Med all gubbens tråkighet var jag dock på sätt och vis fästad vid honom, och vi kommo alltid bra öfverens. – Jag kommer ihåg att gubben lofvat sin hirschfängare, den gamla svenska sabeln och den damascerade klingan åt mig, och jag ber Mamma göra mina anspråk gällande – jag kommer visst först om flere år, då jag får en ordentlig atelier, att taga dem i besittning, och de kunna ju hänga hos Morbror Gustaf så länge; hufvudsaken är att de ej ges åt någon främmande person. [...]

Innehåll

 • Morbror August Streng har avlidit; trots all "gubbens" tråkighet var Edelfelt på sätt och vis fäst vid honom; "gubben" hade lovat honom sin hirschfängare, den gamla svenska sabeln och den damaskerade klingan och Edelfelt ber Alexandra Edelfelt göra anspråk på dem för hans räkning; han kan inte ta dem i besittning förrän han få en ordentlig ateljé, men de kan hänga hos Morbror Gustaf Brandt så länge; han hoppas att de inte förkylde sig på begravningen.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt August Streng
 • Gustaf Philip Armfelt skrev till Edelfelt för några dagar sedan och beklagade sig över kölden hemma.

  Gustaf Philip Armfelt
 • Edelfelts tavla går framåt på ett helt annat sätt sedan han skrapat bort den gamla versionen; Filadelfo Simi och Charles Baude säger att den nu är mycket bättre; Ernst Nordström har inte gjort något åt perspektivet så föregående dag gjorde Edelfelt tillsammans med Gunnar Berndtson konstruktionen på egen hand; de senaste dagarna har Edelfelt mest varit på Cluny och arbetat på fonden; då tavlan framskridit mera skall han skicka en teckning till Alexandra Edelfelt.

  Musée de Cluny Alexandra Edelfelt Charles Baude Gunnar Berndtson Ernst Nordström Filadelfo Simi
 • På eftermiddagarna har Edelfelt varit på Ecole des Beaux Arts; på kvällarna sitter han mest på kafé med Filadelfo Simi, Julian Alden Weir, Pierre Petit-Gerard och andra.

  École des Beaux-Arts Julian Alden Weir Filadelfo Simi Pierre Petit-Gérard
 • Det är mycket arbete med en tavla och det kostar pengar att ha modell, mannekäng och kostym; den sista utgiften har han sluppit, han använder i stället ett sidendraperi och en flanellkorsett; medeltids (1300-talets) liv skulle sitta som handskskinn på kroppen.

 • Edelfelt har lovat Julian Alden Weir att följa med till amerikanen Bons.

  Julian Alden Weir Bons
 • Julian Alden Weir tycker att Edelfelts tavla går bra.

  Julian Alden Weir
 • Ikväll skall Edelfelt med Philip Forstén till Madame Enjolras; fröken Berta Levin må tycka vad hon vill om att Edelfelt inte varit där mer än en gång, men han har inte haft tid.

  Filip Forstén Bertha Levin Enjolras
 • För närvarande kan Edelfelt inte tänka på annat än hans tavla, allra minst på korrespondenser till tidningar.

 • Julian Alden Weir skyndar på honom.

 • Axel Fredrik Holmberg är förlovad med Enni Zilliacus; Edelfelt hoppas hon blir lycklig med honom, Edelfelt tar det för givet att Holmberg är det; han tar adjö av Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Axel Fredrik Holmberg Enni Zilliacus