adresser (kommunikation) ateljéer beskickningar bildkonstläroinrättningar bildning bönder brev danskar diplomater egyptier ekonomi fastlagen finländare flaggor föreställningar -- framföranden fred gudar hinduer italienska karaktärsdrag kläder konst konstföreningar konstindustri konstnärer konstnärskap korrespondenter krig kvinnor melankoli ministerier musik översättningar (verk) porträtt pris (belöning) republikanism restauranger sällskapsliv skådespel skönlitteratur skulptörer språk stipendier studier (studieinnehåll) tablåer tävlingar i yrkesskicklighet tavlor teater tidskrifter utställningar väderlek

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris onsdagen den 29 februari 1877, 8 sidor.

[...] Får se om ej Géromes elever komma att hedra sig i år på Salongen. Courtois har gjort ett fruntimmersporträtt som prisas af alla som sett det, dessutom en förtjusande Narcissus, Dagnans 2ne taflor äro bra, Aublet, Max F. ha också goda saker – måtte ej jag, om jag kommer med, skämma ut ateliern. Gérôme som nu är återkommen, har lofvat mig att komma hit upp om lördag. Jag har kanonfeber men söker bereda mig på ett torrt ”c’est pa ça – faut être plus sincère!” eller något dylikt. I dag var jag på ateliern och G. skällde på oss allesamman i gemen för att vi komponera så dåligt. detta i anledning af några monstruösa skizzer af Duffaud m.fl. – Compositionen är en svår konst mycket svår, sade han, och endast den som arbeta derpå som ung kan någonsin lära sig den, sade han. [...]

[...] Ändtligen har jag fått Stigell in i Ecole des B A. I går på f.m. foro vi all verldens väg till Mr Cavellier, som genast tog emot honom och var mycket hygglig. C. som så mycket varit i Rom talar flytande italienska och det är således en stor vinst att S. kommer i hans atelier, isynnerhet som den är den allvarligaste vid école des B A. Nu som bäst äro Stigell och H. hos ryska ministern för att få den nödiga rekommendationen. – Stigell är fix och from, men hans fullkomliga brist på vanliga skolkunskaper gör att man ofta förvånar sig öfver hvad han säger. Han tänker emellertid och denna tänkande okunnighet är ofta roligare än enfaldig lärdom. A propos – fröken Krogius är ett bevis på att man kan vara spränglärd och ändå totalt sakna original uppfattning och egen reflexion. Hon har icke tecken till esprit, och då vet jag ej hvad man gör med så mycket boklig kunskap. [...]

Innehåll

 • Edelfelts senaste brev slutade vid expositionen [utställningen] i Cercle Mirliton; i synnerhet intresserades han av Ernest Meissoniers scen från Napoleons krig 1807, med generaler som stigit ner från hästarna för att ta en närmare titt på "lokaliteten"; han intresserades också av Jean-Léon Gérômes turkiska baderska och porträtt av Charles Garnier; samt av Alphonse de Neuvilles, Antoine Vollons och Carolus-Durans tavlor.

  Jean-Léon Gérôme Ernest Meissonier Napoleon I Bonaparte Alphonse de Neuville Carolus-Duran Charles Garnier Antoine Vollon
 • Edelfelt har funderat på att skriva en korrespondens till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift om utställningarna på Mirlitons och Rue Arnaud, samt expositionen av Gustave Dorés verk.

  Carl Gustaf Estlander Gustave Doré
 • Vem är E. N. som översatt Demonen av Michail Lermontov, är det Emil Nervander?; språket är ledigt och vackert.

  Michail Lermontov Emil Nervander
 • Edelfelt har skrivit till Eljert Mobeck.

  Eljert Edvard Mobeck
 • Edelfelt har köpt planscher för konstföreningen och skickat dem till Alexander Decker; till våren återstår ännu att köpa gipser för de 200 francs som ännu återstår.

  Alexander Decker
 • En sten föll från Edelfelts hjärta då han fick iväg brevet till Eljert Mobeck; han skall också skriva till Leuhusens, men vet inte om han skall vända sig till tante Adelaide eller farbror Alexander; Alexandra Edelfelt har troligen märkt att Edelfelt förlorat sin skriftliga uttrycksförmåga sedan han blivit så trög att skriva.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Alexander Leuhusen
 • I lördags gick den stora representationen [föreställningen] av stapeln hos Madame Jacquinot; eftersom Edelfelt var arrangör såg han tablåerna från sidan i kulissen; tablåerna var inte mästerverk men applåderades mycket av publiken; då "Graziella" skulle förevisas stack Madame Jacquinot Alphonse de Lamartines bok i Edelfelts hand och bad honom trots hans protester att läsa en sida av dikten; Mademoiselle Marguerite Jacquinot och Pauline Ahlberg hade satt ihop en tablå om kriget som flyr och republiken som räcker freden handen, med frygiska mössor, trikolorer, kronor och eklövskransar; Monsieur Ragio brände sina fingrar med den bengaliska elden och hanterade det som en Mucius Scævola; Henri Perrot gav tecken att fälla ner ridån och Monsieur Bachimont "trummade på pianot"; Cornelia, gracchernas moder, var riktigt bra; lilla Péraz, som Edelfelt klätt i en liten tunika och sandaler var ypperlig med ett bra uttryck; Mademoiselle Davançonne var mycket inne i sin roll; Edelfelt och Julian Alden Weir var på hemvägen överens om att de hade haft roligt under kvällen.

  Pauline Ahlberg Julian Alden Weir Alphonse de Lamartine Jacquinot Marguerite Jacquinot d’ Avançon Bachimont Ragio Péraz Henri Perrot Cornelia Africana Graziella Mucius Scævola
 • Efter att ha rådgjort med flera skulptörer vid Ecole des Beaux Arts har de kommit fram till att Robert Stigell skall söka in till Pierre-Jules Cavelliers ateljé; Cavellier är gammal prix de Rome-mottagare [Romarpriset] och talar därför bra italienska, vilket är en fördel för Stigell: Stigell tecknar redan i Léon Bonnats ateljé om kvällarna med Walter Runeberg, Adolf von Becker, Ernst Nordström, Nils Forsberg och några danskar; skada bara att de i allmänhet lär teckna så skralt hos Bonnat nu för tiden.

  Rom École des Beaux-Arts Adolf von Becker Nils Forsberg Ernst Nordström Walter Runeberg Robert Stigell Léon Bonnat Pierre-Jules Cavelier
 • Får se om inte Jean-Léon Gérômes elever hedrar sig på Salongen i år; Gustave Courtois har gjort ett prisat fruntimmersporträtt och en förtjusande Narcissus; Pascal Dagnans tavlor är bra; Albert Aublet och Max Faivre har också goda saker; Edelfelt hoppas han inte skämmer ut ateljén om han lyckas komma med.

  Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Jean-Léon Gérôme Albert Aublet Maxime Faivre Narcissus
 • Jean-Léon Gérôme har lovat komma och titta på Edelfelts tavla på lördag; Edelfelt har kanonfeber men försöker bereda sig på en torr kommentar i stil med "c'est pas ça - faut être plus sincère" [det är inte där - det måste vara mera innerligt].

  Jean-Léon Gérôme
 • Edelfelt var i dag på ateljén och Jean-Léon Gérôme skällde på dem alla för att komponera dåligt; några monstruösa skisser av Jean-Baptiste Duffaud och andra orsakade detta utbrott; Gérôme sade att kompositionen är en svår konst, och bara den som arbetar på den som ung kan någonsin lära sig den.

  Jean-Baptiste Duffaud Jean-Léon Gérôme
 • Häromkvällen drack man bål hos Mademoiselle Anne, med anledning av att Eugène Laloux fått andra pris i concours [tävling] för arkitektonisk ornamentik, samt stipendium; även om Laloux är arkitekt tecknar han varannan vecka i samma ateljé som Edelfelt, så de känner honom bra.

  Chez Mademoiselle Anne Eugène Galien-Laloue Anna Chomette
 • Hos Anna går mest arkitekter (elever till Louis-Jules André), Gérômare, Jules Bastien och några andra; därtill kommer några hommes de lettres [författare], några filistrar [kälkborgare] och några äldre herrar; Monsieur Baureau, som är anställd vid finansministeriet, är deras ständiga driftkucku, men han förhåller sig med världsmannens överseende mot Bastiens och Pierre Petit-Gérards ironiska pikar.

  Chez Mademoiselle Anne Jules Bastien-Lepage Jean-Léon Gérôme Louis-Jules André Pierre Petit-Gérard Anna Chomette Baureau
 • Pascal Dagnan är begåvad, och trots sin talang ingen översittare; han är bara 24 år och intelligent åt alla håll, musikalisk (Wagnerian) och vänlig mot alla.

  Pascal Dagnan-Bouveret Richard Wagner
 • Hos Jules Bastien sticker ibland egenkärleken fram; han var inte redo att med hjälp av någon annans rekommendation fråga om en bättre placering för hans tavlor på utställningen vid Rue St Arnaud.

  Jules Bastien-Lepage
 • Det förvånar Edelfelt att personer som Pascal Dagnan och Jules Bastien, som är stora talanger och redan haft mycket framgång, umgås så förtroligt med dem som ännu inte duger till något.

  Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret
 • Föregående kväll kom Rafael Hertzberg på besök; de satt och pratade fram till midnatt framför brasan (vädret har blivit kallt); Hertzberg tänker rikta in sig på konstindustrin, som är ett slagord i Finland; Edelfelt vederlade punkt för punkt ett företal till ett arbete i ämnet som Hertzberg läste upp; Edelfelt anser inte att skönhetssinnet är medfött hos människan, man behöver bara gå till bönderna i Tavastland för att hitta bevis på att det inte är medfött; Hertzberg påstår att man från mänsklighetens barndom kan urskilja de två riktningar som konsten tog - den ena var fri och sökte bara att framställa idealet, den andra var bunden vid livets nytta och nöd (konstindustrin); Edelfelt frågar sig om de två riktningarna kunde urskiljas hos egyptierna eller hinduerna, som byggde tempel åt gudarna ledda av det religiösa behovet och av människans lust att skapa och bilda något som hon sett i sin fantasi.

  Finland Tavastland Rafael Hertzberg
 • Brevet fortsatt fredag 2 mars.

 • Edelfelt ville inte sända iväg sitt brev före han fick Alexandra Edelfelts brev, som dröjde några dagar; han tackar för mammas uppmuntran och ber henne inte oroa sig; även om det inte går så löpande som Edelfelt kanske föreställt sig, så har det lärt honom att saken måste tas på allvar.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt tycker att hans tavla är mycket bättre nu; följande dag kommer Jean-Léon Gérôme för att titta på den; hans kamrater har i huvudsak anmärkt att färgperspektivet är tungt och vart plan står inte på sin rätta plats; flera har sagt att det syns att det är gjort av någon som mycket väl kan, men som ännu inte är van med tavlor.

  Jean-Léon Gérôme
 • Edelfelt har hjälpt Robert Stigell in på Ecole des Beaux Arts; Pierre-Jules Cavellier tog emot honom i sin ateljé; eftersom Cavellier varit mycket i Rom talar han flytande italienska, vilket är en stor vinst för Stigell, i synnerhet som Cavellier har den ”allvarligaste” ateljén på skolan; Stigell och H[ertzberg?] är hos ryska ministern för att få den nödvändiga rekommendationen.

  Rom École des Beaux-Arts Robert Stigell Rafael Hertzberg Pierre-Jules Cavelier
 • Robert Stigell är fiffig, men saknar skolkunskaper; han tänker, och denna tänkande okunnighet är ofta roligare än enfaldig lärdom.

  Robert Stigell
 • Fröken Krogius är ett bevis på att man kan vara "spränglärd" och ändå totalt sakna självständig uppfattning och egen reflektion.

  Krogius
 • Edelfelt borde snart gå till Runebergs; det är länge sedan han senast var där.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Mademoisellerna de Coëtlogon har Edelfelt inte sett på länge; kanske går han i övermorgon till Enjolras och uppvaktar dem.

  Enjolras de Coëtlogon
 • Ibland ser Edelfelt "de tre gracerna" fröknarna Wecksell, Stigzelius, Lenngren på restaurant Joseph vid Palais Royal; de bor tillsammans; naturen har inte slösat med yttre fägring på dem.

  Palais-Royal Restaurant Joseph Wecksell Julia Stigzelius-de Cock Lenngren
 • Föregående kväll var Edelfelt med Gunnar Berndtson på Palais Royal teatern och såg la mariée du Mardis gras.

  Palais-Royal Gunnar Berndtson
 • Edelfelt vill se l’Hetman av Paul Délourède [Déroulède] nästa vecka.

  Paul Déroulède
 • Ram, färgräkning och drickspengar har redan ätit av hans 500 francs.

 • Alexandra Edelfelt behöver inte vara orolig för Edelfelt; hans bekymmer är de samma som för alla konstnärer; olyckan har velat att alltid då han denna vinter har varit nedslagen har han skrivit till Mamma; det får gå hur som helst med hans tavla, åtminstone har han fått massa erfarnheter.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt tar farväl av sin goda, älskade Alexandra Edelfelt; han ber henne hälsa Axel Antell att Edelfelt är ett nöt som inte skrivit på länge; han hälsar till Anni och Butti (Berta) Edelfelt, samt Morbror Gustaf Brandt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Axel Antell Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt