adresser (kommunikation) ateljéer bibliotek brev författare handelsmän hotell kläder konstnärer kosacker kungar kungligheter kvinnor läkare modeller (yrken) opera (konstart) restauranger sällskapsliv sjukdom (tillstånd) sjukhus skönlitteratur svenskar tavlor teater utställningar

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris tisdagen den 13 mars 1877, 4 sidor.

[...] Jag har ej talat om en högst märkvärdig middag som gubben grosshandlare Bergman bjöd oss på hos Peters (fin restaurant vid Boulivarden). Der voro Runebergs, Börjesons, Levi och Juda, Berndtson och jag. Gubben är tokig med sina tal, dumma, dumma så att kan bli sjuk – utan sundt förnuft, bara frams. Han höll tal, mycket välmenta förstås fr. kl. 8 till 11 i en räcka. I sitt vältalighetsprof till Börjeson kom han att säga en dumhet som höll på att ge anledning till stort gräl. – På ren svenska ville gubben säga följande: – Han hade flere gånger sökt Bson men aldrig blifvit insläppt emedan hade modell, men kunde ej inse hvarföre han såsom amatör och vän i huset ej skulle få se modellen – emellertid tröstade han sig när han fick veta att Bson hade manlig modell. Detta framsades på ett så platt sätt som möjligt, och med fåfänga försök att vara qvick – mamma vet huru sliskiga gubbar ofta äro när de druckit. – Fru Börjeson rodnade och blef ond tårarna stego henne i ögonen och då blef Bson högtidlig och begärde förklaring – Den ena var icke mycket bättre än den andra, jag såg ned i mitt glas, Runeberg och hans fru sökte förkorta dessa pinsamma stunder genom skämt – men allt var förstördt. – Det hela var så obehagligt som möjligt. – Gubben B är efter min tro litet tokig. Han har en mani att säga komplimenter åt damerna, men alltid så förfärligt misslyckade att de måste såra om man ej har tillräckligt sjlefbeherrskning för att skratta deråt. [...]

Innehåll

 • Föregående kväll hade Edelfelt tänkt skriva en lång epistel [brev], men fick höra att man gav en av de sista representationerna [föreställningarna] av Paul Delourèdes [Déroulède] pjäs l’Hetman; Edelfelt gick till Odeonteatern; det fanns utmärkta ställen i pjäsen men författaren har inte någon vana vid scenens fordringar; handlingen är förlagd till kosackernas frihetsstrider; det är skada att hjälten är fransk romanhjälte i sitt spel och sätt att föra sig.

  Théâtre de l'Odéon Paul Déroulède
 • Richard Salingre har anlänt: Edelfelt skaffade honom rum vid rue Racine, i närheten av Axel Fredrik Holmberg, Lorenzo Runeberg och Gottfrid Schybergson; det är också nära École de Médicine och de förnämsta hospitalen [sjukhusen].

  École de Médicine Gottfrid Schybergson Axel Fredrik Holmberg Lorenzo Runeberg Richard Salingre
 • Börjesons, Walter Runeberg, fröken Bertha Levin och fröken Judéen har varit i Edelfelts ateljé och sett på hans tavla; fröken Levin tyckte att den nödvändigt borde komma till Finland; Edelfelt har slagit dank i två veckor och tavlan har inte vunnit på uppehållet; Max Faivre vill slå vad om att den blir antagen.

  Finland Walter Runeberg Bertha Levin Maxime Faivre John Börjeson Louise Frederikke Anna-Mathea Börjeson A Judéen
 • Idag åkte Edelfelt till les Ternes för att lämna tillbaka Gustaf Cederströms tapisseri [bonad]; han fick se Cederströms och Adolf von Beckers tavlor; Cederströms var bättre än Edelfelt trodde att den skulle bli; han skall på fredag hjälpa Cederström med arkitekturen och några bakgrundsfigurer; beträffande Becker begriper Edelfelt inte hur någon med så mycket studier och erfarenhet inte får till något bättre.

  Ternes Adolf von Becker Gustaf Cederström
 • På eftermiddagen tecknar Edelfelt Robert Stigell i svartkrita; om det blir bra skickar han även det till Salongen.

  Robert Stigell
 • Gottfrid Schybergson har läst Zacharias Topelius på allmänna biblioteket, men inte hittat något som kunde tjäna som måtto för tavlan.

  Zacharias Topelius Gottfrid Schybergson
 • Tisdagen den 20 mars är sista dagen att lämna in sina bidrag till Salongen; möjligen sänder Edelfelt sin Drottning redan på lördagen i och med att han börjar bli led på henne och vill slippa det eviga kvalet att se på en en tavla som inte blev som han ville; det blir ett hårt slag om den blir refuserad, även om han inte kroknar för det; de svenska målarnas dom blir den hårdaste; han tar sedan han sett Gustaf Cederströms kraftiga tavla för givet att hans bleka entoniga färg kommer att se pjoskig ut på salongen.

  Gustaf Cederström
 • Edelfelt har fått en oemotståndlig lust att försöka sig på Carl IX.

  Karl IX
 • Edelfelt har varit på en märkvärdig middag som grosshandlare Bergman bjudit på hos Peters, en fin restaurang vid Boulevarden; närvarande var Runebergs, Börjesons, Levi och Juda [fröknarna Levin och Judéen], Gunnar Berndtson och Edelfelt; "Gubben" Bergman är tokig med sina tal, som är välmenta men saknar sunt förnuft; hans tal till Börjeson höll på att leda till ett stort gräl; Bergman hade flera gånger sökt upp Börjeson men inte blivit insläppt på grund av att Börjeson hade modell; Bergman förstod inte varför han inte skulle få se modellen, även om han tröstades då han fick veta att det hade varit en manlig modell; Alexandra Edelfelt vet hur sliskiga gubbar ofta är när de druckit; Edelfelt tror att Bergman är lite tokig, han har en mani att ge komplimanger åt damerna, men de är alltid misslyckade och sårande; Bergman tillhör en ytterst respektabel familj, hans fru och döttrar lär vara riktigt hyggliga, de måste lida av sin fars dumheter.

  Noël Peters Alexandra Edelfelt Lina Runeberg Gunnar Berndtson Walter Runeberg Bertha Levin John Börjeson Louise Frederikke Anna-Mathea Börjeson A Judéen Mauritz Bergman
 • Edelfelt vågar inte se på sin tavla för då tycker han att det finns så mycket att ändra att han blir helt förvirrad.

 • Fru Elin Eklöf sade att Edelfelt var blek; alla andra tycker att han är friskare än för 2 år sedan.

  Elin Eklöf
 • Edelfelt måste avsluta för att hinna posta brevet; han ber Alexandra Edelfelt hälsa innerligt till systrarna, Morbror Brandt och tante Adèle Gadd; han tackar för strumporna, som han inte fått tidigare då Robert Stigell hade dem inpackade.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Robert Stigell