ateljéer Bibeln bibliotek bildkonstläroinrättningar brev danstillställningar historia italienare konsthistoria konstnärer konstnärskap kungar lyrik mytologi översättningar (verk) sällskapsliv skönlitteratur studier (studieinnehåll) svenskar tävlingar i yrkesskicklighet utställningar utställningskataloger vinter

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris torsdagsaftonen den 22 mars 1877, 4 sidor.

[...] I tisdags var sista inlemningsdagen för Salongen. Vi voro der så manstarka som möjligt från ateliern, och der i Palais de l’Industrie treffade jag alla möjliga bekanta – ty tillträdet är öppet, för alla, och tilloppet är således särdeles stort. – Rysligt mycket skräp – det tröstade mig. När fyratusen inlemnade taflor, och 1500 som bli antagna – ça m’fait frémir. Hagborgs (svenskens) omtalade tafla fann jag bra skral, kolossalt stor men så målad som om någon af yngste copin’en på ateliern fått ihop det. – Jag skall i alla fall bereda mig på att refuseras, så har jag den fördelen att bli gladt öfverraskad om jag blir antagen. [...]

Innehåll

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Brevet innehöll råd om Blancas ögon och en översättning av visan; Edelfelts egen översättning av de första raderna i rida ranka, var förvånande lik Alexandra Edelfelts; han tror ändå inte att rida ranka skulle göra ett sådant intryck som t.ex. liten Karin på den franska publiken, som inte kan förstå traditionen, barndomsminnena och det gammaldags präktiga i ramsan; därför nöjde han sig med några förklarande rader, som troligen ännu kan ändras, eftersom katalogen trycks först i april.

  Alexandra Edelfelt Blanka Karin
 • I måndags befann sig Edelfelt i logerna på Ecole des Beaux Arts, där han gjorde concours de composition [tävling i komposition]; ämnet var Nausikaa och hennes tärnor spelar boll, medan den skeppsbrutne Odysseus betraktar dem på stranden; utslaget har redan fallit och bara Édouard Zier från deras ateljé var bland de 10 främsta; Max Faivre och Jean-Baptiste Duffaud var besvikna; sedan dess har Edelfelt i ateljén gjort en miserabel studie, men hoppas göra en bättre följande vecka.

  École des Beaux-Arts Jean-Baptiste Duffaud Édouard Zier Maxime Faivre Nausikaa Odysseus
 • I tisdags var sista inlämningsdagen för Salongen; de var där så manstarkt som möjligt från ateljén och Edelfelt träffade alla möjliga bekanta i Palais de l'Industrie i och med att det var ett öppet tillfälle; det fanns mycket skräp bland de 4000 inlämnade tavlorna; 1500 blir antagna - ça m'fait frémir [det får mig att darra].

  Industripalatset i Paris
 • Svensken August Hagborgs omtalade tavla var skral, enligt Edelfelt.

  August Hagborg
 • På Salongen träffat Edelfelt Monsieur Alfred Koechlin, som förhörde sig om Gustaf Philip Armfelt och bjöd Edelfelt på bal; följande dag kom ett inbjudningskort; Pierre Petit Gerard är vid den tidpunkten i Strassburg, annars skulle Edelfelt åtminstone ha en bekant på balen.

  Strasbourg Alfred Koechlin Gustaf Philip Armfelt Pierre Petit-Gérard
 • Edelfelt hoppas att hans tavla och hans porträtt av Robert Stigell skall framstå i sin bästa dager för juryn; Max Faivre gör en ny kompisition varannan dag; Edelfelt, som inte är så hänförd av de eviga mytologiska och gammaltestamentliga ämnen tänker göra skisser ur (Finlands) historia och poesin; han ber Alexandra Edelfelt skicka Gabriel Reins historia.

  Finland Alexandra Edelfelt Gabriel Rein Robert Stigell Maxime Faivre
 • Gunnar Berndtson har fått resultatet från concours de places [tävling om plats i ateljé]; av 80 antagna är han 58; då Edelfelt första gången gjorde samma concours var han 7, andra gången 5, men då hade han tecknat akademistudier redan i Antwerpen.

  Antwerpen Gunnar Berndtson
 • På biblioteket har Edelfelt läst Giorgio Vasaris beskrivning av de italienska mästarna; det som fastnat i minnet är Luca della Robbia och dennes försakelser för konstens skull; då Edelfelt ser på sitt eget bekväma liv frågar han sig om han aldrig kan komma till en "position considerable dans l'art" [en anmärkningsvärd position inom konsten].

  Luca della Robbia Giorgio Vasari
 • Det känns omöjligt för Edelfelt att arbeta i Jean-Léon Gérômes ateljé med dess buller, trängsel och tobaksrök efter att han en tid varit bortskämd med att arbeta ensam, med gott om utrymme och bra sikt på modellen i sin egen ateljé; han vänjer sig antagligen vid skolluften på nytt.

  Jean-Léon Gérôme
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt inte glömma att sända Gabriel Reins historia; han skulle vilja måla någon kungs resa i Finland vintertid, med snö, pälsar, riddare och frustande hästar; det vore roligt att göra en historisk komposition som vore "trouvée" [som hittad]; allt vad Edelfelt gör nu liknar dåliga imitationer av alla möjliga målare och skolor; bland det svåraste i konsten är att vara sig själv.

  Alexandra Edelfelt Gabriel Rein
 • Han önskar Alexandra Edelfelt god natt och ber henne kyssa småsyskonen.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt