Årstider arv ateljéer bildkonstläroinrättningar brev bröllop dagstidningar döden ekonomi framtid fullmakt Gud höst jurymedlemmar konstnärskap landsbygdsbefolkning nordbor påsk porträtt protektionism resor sjukdom (tillstånd) sommar stadsbefolkning studier (studieinnehåll) temperatur utställningar väderlek vår

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt påsklördagen 1877, 5 sidor.

[...] I går på långfredagen var det, emot vanan, ett alldeles förtjusande vackert väder och detta fortsattes ännu idag. Ofta då jag grubblat öfver om Mamma skulle trifvas här (posito att något årsvistelse i Paris blifva en verklighet) har jag tänkt: nej derhemma har hon så många goda vänner, har det bra och beqvämt – Här inga andra än mig, några landsmän som slumpen kastat hit och några kamrater till mig, kanske kallt och obeqvämt – men idag då solen lyser, då Paris strålar i hela sin skönhet, då rörelser och lifvet möter blicken öfverallt tycker jag att här ändå kan vara lika bra som derhemma i snödrifva, yra och blåst. Den som hade en inkomst af 7 000 frcs!! Inte får jag det på bra lång tid ännu och det gör mig sorgsen. Det är rigtigt förargligt att måsta sätta ett så stort värde på något så föraktligt som penningen. [...]

Innehåll

 • Edelfelt fick Alexandra Edelfelts brev då han var på väg ut; med brevet i handen gick han mot Luxembourgträdgården (det är härligt vårväder), vid St Germain des Pres ser han att mamma talar om en "närliggande fullmagt"; han hittar ingen fullmakt och måste gå tillbaka för att leta upp den; ett hopskruttat blad som släpar i en elegant kvinnas klänningsfåll visar sig vara fullmakten.

  Luxembourgträdgården Saint-Germain-des-Prés Alexandra Edelfelt
 • Fullmakten skall Edelfelt kopiera och sända till farbror Erik Edelfelt; han avstår alla arvsrättigheter till Anni och Butti (Berta) Edelfelt.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt
 • Under påskdagarna har Edelfelt tankar gått till fjolåret, till sjukdomen i Rom, Pietro Krohn och Runebergs, men mest till Alexandra Edelfelt och hennes sorger och ängslan; han har tänkt på Guds godhet som han inte nog kan prisa.

  Rom Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Edelfelt hoppas att Pietro Krohn kommer till Salongen.

  Pietro Krohn
 • Börjesons må klaga på Paris, men där finns vänskap, hjärtlighet och stora tankar även om det saknas en "Skandinavisk Förening".

  Paris John Börjeson Louise Frederikke Anna-Mathea Börjeson
 • Ofta har Edelfelt grubblat över om Alexandra Edelfelt skulle trivas i Paris; där skulle hon bara ha honom, några landsmän som slumpen kastat dit och några kamrater till honom, det kunde vara kallt och obekvämt; föregående dag, på långfredagen, var det förtjusande vackert väder som fortsatt idag; då livet mättar blicken tycker han att Paris ändå kan vara lika bra som därhemma i snödrivan; om han bara hade en inkomst på 7 000 francs; det är förargligt att behöva sätta så stort värde på något så föraktligt som pengar.

  Paris Alexandra Edelfelt
 • Om det bara är möjligt kommer Edelfelt hem i augusti och september, kanske redan i mitten av juli; han har inget emot att bo i Helsingfors så länge han får vara med Alexandra Edelfelt och får göra landskapsstudier; inget är så nyttigt som studier efter naturen och landskap lär en komponera mer än något annat; tycker Alexandra Edelfelt att det är otacksamt och hjärtlöst av honom att resa igen på hösten?

  Helsingfors Alexandra Edelfelt
 • De kommande 5, 6, 7 åren blir avgörande för karriären; har han inte åstadkommit något utmärkt före 30 år, är det inte värt att försöka bli något annat än en beskedlig medelmåtta.

 • Om Edelfelts tavla kommer in på salongen börjar han i slutet av maj med Carl IX; han ebaucherar [skissar] tavlan ordentligt och spänner sedan ner den från ramen för att ta hem den och visa för Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Karl IX
 • Edelfelt vill genast komma i arbete då han kommer hem; han och Alexandra Edelfelt har fått inbjudan till Axel Fredrik Holmbergs bröllop; kanske kunde han göra några studier i trakten av Imatra; han skulle gärna göra en resa med Mamma.

  Imatra Alexandra Edelfelt Axel Fredrik Holmberg
 • Edelfelt har inget emot att i september måla ett par porträtt i Finland för att få ihop lite pengar.

  Finland
 • Edelfelt vill göra allt för att vara Alexandra Edelfelt till nöje; men han kan inte slå sig ner i Helsingfors som konstnär.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt
 • Föregående dag gjorde Edelfelt ett fruktlöst besök i Industripalatset för att få upplysningar om hans tavla; vaktmästarna förklarade att han skulle få besked om 14 dagar, såvida han inte kände någon i juryn; det påverkar lynnet och arbetslusten att se hur protektionssystemet anlitas inom konstnärsvärlden; det är fel av Jean-Léon Gérôme att inte sitta i juryn och inte göra någonting för sina elever; man borde göra som Carroll Beckwith och vara "intim" med Alexandre Cabanel och Jean-Jacques Henner; Wilhelm von Gegerfelt och Hugo Salmson bjuder jurymännen på fina middagar; det är bara naiva provincialer [från landsorten] och utlänningar som Edelfelt som inte har bekantskaper i den artistiska världen; han medger att juryn och publiken är rättvisa mot de mycket stora talangerna, även om de skulle komma från Noukha-Hiva, men medelmåttor tar sig fram med protektion.

  Industripalatset i Paris Nuku Hiva Jean-Léon Gérôme Alexandre Cabanel Hugo Salmson Wilhelm von Gegerfelt Carroll Beckwith Jean-Jacques Henner
 • Edelfelt måste ge sig av till Ecole des Beaux Arts, där han denna vecka följt Cours de Soir [kvällslektionerna]; han vill gärna avsluta sin figur.

  École des Beaux-Arts
 • Jean-Léon Gérôme berömde delvis hans studie idag.

  Jean-Léon Gérôme
 • Filadelfo Simi har varit i Fontainebleau och har återvänt till Paris för några dagar för att se Eugène Fromentins exposition [utställning]; han vill att Edelfelt kommer dit ut några dagar; Edelfelt kanske åker dit på måndag, oron över hans tavlas öde gör att han ändå inte får någonting gjort och ateljén har stängt under påskferierna.

  Paris Fontainebleau Filadelfo Simi Eugène Fromentin
 • Albert Aublet i Jean-Léon Gérômes ateljé har lovat skaffa upplysningar om Edelfelts tavla av jurymännen; tack vare bekantskaper och vänners vänner vet redan Max Faivre att han är antagen och Aublet och Auguste Boulard vet redan sitt öde.

  Jean-Léon Gérôme Albert Aublet Maxime Faivre Auguste Boulard
 • Edelfelt tackar Gud, som inte lät honom dö i tyfus i Italien; Edelfelt hoppas att Gud låter hans arbete bär frukt.

  Italien
 • Vem har skrivit i Helsingfors Dagblad om Edelfelts tavla?; är det Lorenzo Runeberg, Gottfrid Schybergson eller Rafael Hertzberg?; det är så berömmande att det stöter på humbug; han tar farväl och önskar Guds välsignelse.

  Rafael Hertzberg Gottfrid Schybergson Lorenzo Runeberg
 • Edelfelt vet inte var han skall tillbringa påskaftonen; kanske går han till Runebergs.

  Lina Runeberg Walter Runeberg