Årstider arv ateljéer auktion besök bildkonstläroinrättningar brev dagstidningar finländare förmögenhet franska revolutionen Gud judar kläder konserter konstföreningar korrespondenter krig lantdag polacker politik revolutioner rysk-turkiska kriget (1877-1878) ryssar studier (studieinnehåll) tavlor temperatur tidskrifter turkar utställningar vår värnplikt

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 26 april 1877, 4 sidor.

[...] Nu är då ändtligen kriget förklaradt. Måtte Gud afvärja olyckor från Vårt land. Landtdagen tyckes ju ej gå in på värnepligtsförslaget – och således blir det ej något af vår (Bs och min) fundering att kanske om några månader få resa till Parola Malm för att klä schinellen på sig och excercera. – De franska tidningarna ha något förändrat språk i afseende å kriget. I början mycket välvilligt stämda mot Ryssland, ha de nu begynt klandra detsamma, och icke så totalt gå åt turkarne som förut. Om kriget ej sträcker sig till andra europeiska magter, så kunna vi i Finland vara temmeligen säkra, men våra affärer lida väl i alla fall betydligt af ett krig, icke sannt. Det sades i tidningarna här att alla ryska undersåtar skulle ha blifvit hemkallade – detta är dock alls icke sannt – ej en enda ryss eller polack än mindre finne, lär ha fått dylika ordres. [...]

Innehåll

 • Edelfelt skäms över att ha väntat så många dagar att besvara Alexandra Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Dagarna fördelas mellan École des Beaux Arts på förmiddagarna, och utfärder till Arceuil med Filadelfo Simi och Ferdinand Gueldry på eftermiddagarna; det är skönt att inandas lite vårluft.

  École des Beaux-Arts Arceuil Ferdinand Gueldry Filadelfo Simi
 • En tavla eller studie står upptecknad på Edelfelts staffli; det är en kvinna i revolutionens kostym i gående ställning, ser åt sidan och är klädd i hatt med trefärgad kokard, stor fichu och mörkgrön klänning; hän tänker inte offra alltför mycket tid och pengar på duken, men vill göra den så att den kunde säljas i Finland under namnet "citoyenne de l'an II" [medborgarinna från år II].

  Finland
 • Arbetet på Ecole des Beaux Arts flyter inte riktigt på nu en vecka före Salongen; den övervägande känslan är nyfikenhet och han längtar efter måndagen då konstnärerna får tillträde till expositionen [utställningen].

  École des Beaux-Arts
 • Edelfelt skriver en artikel till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift om alla expositioner [utställningar] i vinter: Gustave Dorés, Eugène Fromentins, de två på cercle artistique och bankiren Oppenheims auktion.

  Carl Gustaf Estlander Gustave Doré Oppenheim Eugène Fromentin
 • Sterbhuset efter Oppenheim (judisk miljonär) har anstaltat en utställning och auktion av den avlidnes konstverk, porsliner och möbler; hela Paris har sprungit där; priserna är fabulösa: en Ernest Meissonier för hundra tusen, en annan åttioåtta tusen; en akvarell av Marià Fortuny 18 000; Jean-Léon Gérômes tavla Fredrik II 30 000.

  Paris Jean-Léon Gérôme Ernest Meissonier Marià Fortuny Oppenheim Fredrik II
 • Kriget är slutligen i gång; lantdagen tycks inte gå in för värnpliktsförslaget; det blir således inget av Gunnar Berndtsons och Edelfelts funderingar om att om några månader få resa till Parola Malm för att klä schinellen [uniformskappa] på sig och exercera.

  Parola malm Gunnar Berndtson
 • De franska tidningarna har ändrat språket beträffande kriget; i början var de välvilligt inställda mot Ryssland, men nu går de inte lika hårt åt turkarna som förut.

  Ryssland
 • Om kriget inte sprider sig till andra europeiska makter kan de var tämligen säkra i Finland; men deras affärer lider i alla fall betydligt.

  Finland
 • I tidningarna sades att alla ryska undersåtar hade blivit hemkallade; ingen enda ryss, polack eller finne lär ha fått sådana order.

 • Philip Forstén överraskade Gunnar Berndtson och Edelfelt genom att stiga in hos dem föregående dag; han var med sin lärare Francesco Lamperti på genomresa till London, där Lamperti tänker hålla konsert med sina elever; de fem eleverna får själva betala resan, de får ingen annan belöning än utmärkelsen.

  London Gunnar Berndtson Filip Forstén Francesco Lamperti
 • Det börjar bli odrägligt hett i ateljén; Edelfelt har köpt gardinstyg till det stora fönstret.

 • Som Alexandra Edelfelt ser medföjer kvittot från Jospeh Caventou, som bad hälsa till vännen Johan Jakob Chydenius.

  Alexandra Edelfelt Johan Jakob Chydenius Joseph Caventou
 • Kanske går Edelfelt på artighetsvisit till Ahlbergs föjande dag.

  Johan Georg Ahlberg Emilia Ahlberg
 • *Edelfelt ber om förlåtelse för det slarviga och korta brevet; han ber Gud välsigna Alexandra Edelfelt och småsystrarna.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • *Vad säger man om kriget hemma?; märks någon panik?