amerikaner Årstider brev dagstidningar drycker engelsmän fästmän föreläsningar författare fransmän Gud islam kärlek korrespondenter krig kvinnor militärer (personer) parlament rysk-turkiska kriget (1877-1878) ryssar sällskapsliv schweizare telegraf turkar tyskar utställningar vår värnplikt

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt den 29 april 1877, 6 sidor.

[...] Jag är mycket nyfiken att se dagens tidningar, för att läsa om kriget. I går talade Bien Public om en drabbning der ryssarne skulle ha blifvit totalt slagna 2 000 dödade – men underrättelsen kom från turkiskt håll. Att de dessutom skola ljuga så förfärligt, så att menniskor sällan kan få reda på huru sakerna stå. Emellertid säges här allmänt att turkiska artilleriet är utmärkt, likaså flottan, som kommenderas af en engelsman. De 20 000 man som khediven i Egyptien skickar stå ju under en amerikansk generals befäl. Emellertid tycker man att ryssarne till numerären borde vara så ofantligt öfverlägsna, ty turkarna säges ej ha att disponera mer än 450 000 man. Men turkarna ha på sin sida fanatismen, trosnitet, och Scheik-ul-Islam har ju högtidligen förklarat det heliga kriget. Att detta krig kommer att bli mycket blodigt derom är väl ej någon fråga. – Jag mins alltid Gubben Aminoff som berättade sig ha sett turkarna hacka sönder ryska fångar ”som coteletter, ma parole d’honneur”. [...]

Innehåll

 • Edelfelt glömde sända med Joseph Caventous kvitto i senaste brev; han ber Alexandra Edelfelt att inte vara ledsen, sådant händer i brådskan.

  Alexandra Edelfelt Joseph Caventou
 • Man kannstöper om kriget, men har inga säkra underrättelser i och med att telegraf saknas i Asien där striderna dittills utkämpats; Edelfelt undrar vad man tänkeri Finland; han hoppas Gud bevarar dem från ett stort europeiskt krig; Helmuth von Moltkes tal i tyska parlamentet väckte farhågor.

  Finland Asien Helmuth von Moltke
 • Om kriget, Gud förbjude, rasar om ett år över hela Europa påverkar det konsten.

  Europa
 • I Finland skulle behövas evig fred för att den långsamt gryende kulturen och nationens välmåga skulle gå framåt.

  Finland
 • Värnpliktsförslaget tycks inte ha gått igenom där hemma.

 • Edelfelt är nyfiken på att läsa dagens tidning; i tidningen Bien Public stod om en drabbning där ryssarna totalt skulle ha slagits, med 2 000 döda, men underrättelsen kom från turkiska källor; det är svårt att få reda på hur sakerna står då de ljuger så förfärligt; turkarna lär ha ett utmärkt artilleri och flottan kommenderas av en engelsman; de 20 000 man som khediven [vicekung] i Egypten skickar står under en amerikansk generals befäl; ryssarna borde till numerären vara ofantligt överlägsen; turkarna har å sin sida fanatism och trosnit, Schejk ul-Islam [högsta muslimska ledaren i ottomanska imperiet] har förklarat heligt krig; det kommer onekligen att bli blodigt; Edelfelt minns "Gubben" Adolf Aminoff som sa sig ha sett turkarna hacka sönder ryska fångar som kotletter, "ma parole d'honneur" [på hedersord].

  Egypten Adolf Aminoff Ismail Pascha
 • Följande dag är jour de vernissage [vernissagedag] på Salongen; Edelfelt hoppas att hans tavla har fått en mänsklig plats.

 • Walter Runeberg kom på besök med en skulptör-marbrier [marmorhuggare] Guglielmo Braconi, som Edelfelt lärt känna i Runebergs ateljé i Rom; det blev tal om en gemensam vift för följande kväll.

  Rom Walter Runeberg Guglielmo Bracony
 • Följande eftermiddag tänker Edelfelt göra sin visit hos herrskapet Ahlberg.

  Johan Georg Ahlberg Emilia Ahlberg
 • På tisdag har Edelfelt rendez-vous [träff] med Philip Forstén och alla Jacquinots på Salongen.

  Filip Forstén Jacquinot
 • Det vore roligt om Alexandra Edelfelt kom hit, nu då våren, glädjen och levnadsmodet återkommer; skall det vara omöjligt att någonsin få Mamma hit, om så bara på en resa ens?

  Alexandra Edelfelt
 • Föregående kväll var Edelfelt med Philip Forstén hos Jacquinots; Alexandra Edelfelt kan tänka sig deras förvåning att se Philip; Pauline Ahlberg höll på att ta honom i famn.

  Pauline Ahlberg Filip Forstén Jacquinot
 • Unga Charles Tottie har skrivit till Pauline Ahlberg och förklarat att de tre veckorna hos Madame Jacquinot var de roligaste i hans liv; hans solighetstillstånd förklaras med att han måste ha varit förtjust i fröken Robertson; Pauline och de andra damerna kan inte förstå att han skulle ha så "dålig smak"; Edelfelt anser att fröken Robertson är kokett och affekterad, men ser bra ut, vilket förklarar att hon kunde "taper à l'oeuil d'un jeune homme" [falla en ung man i smaken]; hon är tråkig att prata med eftersom hon ägnar sig åt en genre som är ganska vanlig i Norden - att tala allvar och utbyta åsikter; Edelfelt anser att man inte lär sig ett dugg av att resonera om kärlek och vänskap, livets allvar är för gott och heligt att dras fram i en konversation som ändå bara är en maskerad kurtis;

  Norden Pauline Ahlberg Jacquinot Charles Tottie Robertson
 • Pauline Ahlberg besöker flitigt Victor Hugo och Francois Coppée; hennes liv växlar mellan högsta ångtyck av litterär entusiasm och kroppslig och andlig trötthet; då hon känner sig andligen slapp använder hon starkt kaffe eller choklad för att liva upp sig, vilket enligt Edelfelt måste ta på nerverna.

  Pauline Ahlberg Victor Hugo François Coppée
 • Föregående kväll var där en ung schweizare som lär vara Marguerite Jacquinots tillkommande; de har lärt känna varandra i Schweitz, där Mademoiselle Marguerite tillbringat många somrar.

  Schweiz Marguerite Jacquinot
 • Vad tyckte Alexandra Edelfelt om A-ï-as skrivelse i Helsingfors Dagblad om Schweitz, München, Wien, Triest, Venedig?; att få in allt på 2 1/2 spalt är verkligen att gå med ånga.

  München Schweiz Wien Trieste Venedig Alexandra Edelfelt Adelaïde Ehrnrooth
 • Edelfelt har skrivit ett skrivpappersark med reflektioner och notiser om de utställningar som försiggått denna vinter för att skicka det åt Carl Gustaf Estlander; han är rädd för att dessa saker inte intresserar någon där hemma då alla tankar är riktade mot Turkiet.

  Turkiet Carl Gustaf Estlander
 • Det är omöjligt att få biljetter till père Hyacinthes sista föresläsning.

  Hyacinthe
 • Pierre Petit Gerard har återvänt från Strassburg; hans mor har bjudit Edelfelt att hälsa på dem på hemresan i sommar; Petit Gerard är indignerad över preussarna och över elsassarna som börjar vänja sig vid tyskarna; det måste smärta en elsassare som offrat liv och blod för Frankrike; Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt farväl.

  Frankrike Strasbourg Alexandra Edelfelt Pierre Petit-Gérard Petit-Gérard