Årstider badanläggningar ekonomi examina förläggare fotografier gravyrer modeller (yrken) sjukdom (tillstånd) telegram temperatur tidskrifter utställningar väderlek

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt den 3 maj 1877, 2 sidor.

[...] I dag kom unga Walléen hit upp, frågade mycket om sin bror Mischa och sade slutligen att han fått i uppdrag af en person (påtagligen fru Karamzin som nu är här) som sett salongen, att fråga priset på taflan. Jag svarade, såsom kloka menniskor rådt mig att jag ej kunde gifva något besked förrän om en månad eller så. – Jag vet alls ej hvad jag skall begära. Mina kamrater ha rådt så olika 1500, 1800, 2000 o.s.v. Becker vill ej sälja sin under 5000 – och den är ändå bara en reproduktion af en gammal tafla – och har icke fått plats på Cimaisen. [...]

Innehåll

 • Det kan glädje Alexandra Edelfelt att veta att tre firmor anhållit om ensamrätt att publicera fotografi och gravyr av Edelfelts tavla; 1. Goupil & Cie skulle införa reproduktioner av de främsta arbetena i "le Salon de 1877" och Edelfelt svarade genast jakande; Adolphe Goupil har filialer i London, Berlin, Haag och New York; 2. fotograffirman Ferrier & Lecadre; 3. Nordstedt & söner i Stockholm meddelade genom doktor Albert Laurin att de ville ha tavlan i träsnitt i Nordiska målars tavlor; de får göra upp om saken med Goupil.

  London Stockholm Berlin Haag New York Alexandra Edelfelt Adolphe Goupil Albert Laurin
 • Unga Emil Walléen besökte Edelfelt och frågade efter sin bror Mischa; slutligen sade han att han fått i uppdrag av en person att fråga priset på tavlan; det är antagligen fru Karamzin som för tillfället är i staden.

  Aurora Karamzin Emil Walleen Mikael Walleen
 • Edelfelt svarade att han inte kan ge något besked om priset förrän om en månad; han vet inte vad han skall ta för pris; kamraterna har sagt så olika, 1 500, 1 800, 2 000 francs.

 • Adolf von Becker vill inte sälja sin tavla för under 5 000 francs, trots att den bara är en reproduktion av en gammal tavla och har inte fått plats på cimaisen [högre vägglist].

  Adolf von Becker
 • Emil Walléen frågade om Mischa Walleen; Edelfelt berättade om hans jaktpassion, samt spel och sång; Emil skall till Aachen för att undergå en badkur och väntar möjligtvis Mischa dit till sommaren.

  Aachen Emil Walleen Mikael Walleen
 • Emil Walléen berättade att Cedercreutzes är i staden; Edelfelt sökte upp Friherrinnan Emmy och fröken Maria Cedercreutz, samt fru Sofia Kraemer; alla påstod sig ha haft en svår vinter i Mentone.

  Menton Sofia von Kræmer Emilia Maria Sofia Cedercreutz Maria Cedercreutz Emil Walleen
 • Det kom telegram från Mille (Emil) Cedercreutz att han blivit kandidat; fröken Marie Cedercreutz sade sig må bättre här än i Mentone.

  Menton Maria Cedercreutz Emil Cedercreutz
 • Edelfelt träffade Ahlbergs på Salongen; han hade misstagit sig när han trodde de var ointresserade av konst; de är nära lierade med August Malmström, och brodern Henrik Cederschöld målar.

  August Malmström Johan Georg Ahlberg Emilia Ahlberg Henrik Cederschiöld
 • Edelfelt har modell på förmiddagarna; på eftermiddagarna går han till Salongen och gläder sig att se att hans tavla behagar dem som ser den; han är alldeles uttröttad och korrespondensen till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift får vänta till följande dag.

  Carl Gustaf Estlander
 • På eftermiddagarna ligger solen på hans ateljé, så att det blir stekhett; de dyra ridåerna [gardinerna] förtar reflektionerna men inte hettan.

 • Följande dag skall han gå ensam till Salongen; det är bara när man är ensam som man kan se och tänka, *ifall man inte har någon som man fullt sympatiserar med; han ber om förlåtelse för det slarviga brevet; *Cedercreutz ber hälsa.

  Sofia von Kræmer Emilia Maria Sofia Cedercreutz Maria Cedercreutz