abbotar bildkonstläroinrättningar biskopar brev dagstidningar döden drottningar fosterländskhet Gud islam katolicism krig kungligheter ministrar munkar (religion) mytologi nordbor parlament politik politiker präster presidenter regeringar republikanism rysk-turkiska kriget (1877-1878) ryssar statskupper studier (studieinnehåll) turkar utställningar

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 21 maj 1877, 4 sidor.

[...] I går var jag som jag redan skref till Anni, bjuden till Engolras’ på middag. Frun och de tre abbéerna (stamgäster) riktigt pomaderade in mig med komplimanger för min ”vackra talent” den ena mera tjockt påstruken än den andra. Frun och hennes Biktfar l’abbé Curmer det är ett par ljusa fåglar, falska som hin, lismande, salfvelsefulla och icke rigtigt bra på bottnen hvad finkänslighet och hyfsning beträffar. Abbé Curmer är en verldsman, parisare ut och in, men ifrig anhängare af Sacré-Cœur-partiet, pladdrar och skär tvetydiga qvickheter ena minuten och blickar mot himlen den andra. Den hederligaste af dem alla är abbé Dumas, en slägtinge till Alex. Dumas, en rättfram menniska, ehuru han icke tyckes ha emot att äta och dricka – godt och mycket. – Detta sällskap jublade naturligtvis öfver sakernas nuvarande ställning, sedan Mac Mahon störtat ministären och fått de impopuläraste, minst sympatiska ministrar som kunde påträffas uti de klerikala de Broglie och de Fourtou och bonapartisten de Meaux. [...]

Innehåll

 • Föregående dag skrev Edelfelt till Annie Edelfelt och lovade skriva till Alexandra Edelfelt följande dag.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har halvannan [en och en halv] timme suttit på Café Suède och läst alla finska, svenska och norska tidningar om Runebergssorgen; det är hedrande och vackert att de nordiska folken tagit den oersättliga förlusten à cœur [till hjärtat] och gett ett värdigt uttryck åt sorgen.

  Café Suède Johan Ludvig Runeberg
 • Alexandra Edelfelt överskattar värdet på Edelfelt tavla; hans kamrater och andra har sagt att den gör ett gott intryck; den saknar något effekt och är hård i konturen då man betraktar den på långt håll.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelts tavla har fått god kritik i Finlands allmänna tidning; han håller inte med om att drottningens hand är för stor, han har mätt och tecknat noga; kanske ser den stor ut på grund av att fingrarna är lite utspärrade; kritiken har tydligen skrivits av en svensk skribent, Gottfrid Renholm; Edelfelt har träffat honom en gång, då han och Gustaf Cederström frågade efter Pehr Theodor Stolpes adress, för att han ville skriva till Finlands allmänna tidning.

  Gustaf Cederström Gottfrid Renholm Pehr Theodor Stolpe
 • Som Edelfelt skrev till Anni Edelfelt var han föregående dag till Enjolras på middag; frun och de tre abbéerna [abbotarna], som är stamgäster, överöste honom med komplimanger om hans vackra talang; Madame Enjolras och abbé Curmer, som är fruns biktfar, är falska som hin, lismande och salvelsefulla; abbé Curmer är anhängare av Sacre Cœur-partiet; den hederligaste är abbé Dumas, som är släkt med Alexandre Dumas; detta sällskap jublade över det politiska läget sedan Patrice de Mac Mahon störtat ministären och i stället fått de mest impopulära ministrar, de klerikala Albert de Broglie och Oscar Bardi de Fourtou och bonapartisten Alfred de Meaux.

  Alexandra Edelfelt Patrice de Mac Mahon Enjolras Albert de Broglie Oscar Bardi de Fourtou Édouard Michel Curmer Dumas Alexandre Dumas Alfred de Meaux
 • Som Alexandra Edelfelt ser är parlamentet upplöst på 5 månader; Patrice de Mac Mahons agerande visar att korpralen sitter kvar i honom, och att han låter sig styras av sin bigotta och aristokratiska fru, samt av Albert de Broglie & co.

  Alexandra Edelfelt Patrice de Mac Mahon Élisabeth de Mac Mahon Albert de Broglie
 • Republikanerna uppmanar folket att hålla sig lugna; Patrice de Mac Mahon har varit rädd för uppror och vakterna har inte varit så förstärkta sedan efter kommunen; allt hyggligt, intelligent och fosterländskt folk är häpen över denna "coup-d'état" [statskupp]; Madame Enjolras och hennes präster jublade åt att kaftanen åter kommit till heders, att Mac Mahon inte straffat de upproriska biskoparna och att den heliga fadern [påven] glatt sig åt ministärens avsked; om det blir krig med Tysklad är det de klerikalas fel; Gud bevare Frankrike från en sådan olycka.

  Frankrike Tyskland Patrice de Mac Mahon Enjolras Édouard Michel Curmer Dumas Pius IX
 • Ingen talar mera om turkarna; får ryssarna fortfarande stryk?; där hemma hörs antagligen mest om stora segrar som "korsets här" vunnit över de "otrogna".

 • Edelfelt blev förvånad då kommerserådet Frans von Frenckell med son Marcus sökte upp honom i lägenheten; de frågade om Edelfelt ville följa dem på Salongen på onsdag (Fru Zäume är också med); det är förargligt att ha en sådan ruskig ingång då bättre folk kommer till en; han har talat med hyresvärden; om han säger upp ateljén i slutet av juli är det tid att flytta i september eller oktober.

  Laura von Seüme Frans von Frenckell Markus von Frenckell
 • Edelfelt har äntligen sökt upp Adèle Ehrnrooth; lyckligtvis har hon redan varit på Salongen med fröken Judéen.

  Adelaïde Ehrnrooth A Judéen
 • Edelfelt har inte sett salongen ensam ännu.

 • Senast rymde Edelfelt från Ecole des Beaux Arts för att få gå ensam på Salongen; fem minuter efter att han anlände till Industripalatset överfölls han av den tråkiga gnällande Hjalmar Londén; Londén förklarade att Gustave Courtois tavla var osedlig i och med att den föreställde en naken kvinna; Edelfelt rättade honom och sa att det var Narcissus, en pojke på 12, 13 år.

  Industripalatset i Paris École des Beaux-Arts Gustave Courtois Hjalmar Londén Narcissus
 • Ahlbergs och Laurins har rest; Albert Laurin överlämnade åt Edelfelt att ordna träsnittet.

  Johan Georg Ahlberg Emilia Ahlberg Albert Laurin Louise Laurin
 • Edelfelt får nästa gång skriva om Gustaf Cederströms måleri, fåfänga och självförtroende.

  Gustaf Cederström
 • Pierre Petit Gerard, Pascal Dagnan, Gustave Courtois och Ferdinand Gueldry vinner i Edelfelts ögon, medan Max Faivre förlorar.

  Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Ferdinand Gueldry Maxime Faivre Pierre Petit-Gérard
 • Edelfelt skall arbeta hårt på Ecole des Beaux Arts denna vecka; han tar allt sitt mod i ena handen och penseln i andra.

  École des Beaux-Arts
 • *Jean Paul Laurens har fått medaille d'honneur [hedersmedalj] för "Marceaus död".

  Jean Paul Laurens François Séverin Marceau