brev ekonomi färger (material) franska helgon kläder konst konstnärer mat sjukdom (tillstånd) skönlitteratur språk studier (studieinnehåll)

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 16 oktober 1873, 4 sidor.

[...] Jag märker att jag ändå ofantligt mycket är fästad vid hemmet; ty jag känner mig som en annan menniska då jag igen för en stund fått lefva tillsammans med Eder alla i Helsingfors. Annis bref var inte det minst roliga; jag tycker mig se min kära syster sitta och peta ihop dessa stora och tydliga bokstäfver i sitt anletes svett. Men syster Anni har heder af sitt verk, det är så ordentligt, att det inger den största aktning för hennes framsteg och insigter i skriftställeri. Tidningarne från Helsingfors har jag slukat så godt jag kunnat på fristunderna. Ledsamt att ej få vara med om förtjusningen öfver Dietrichson. Det är sannt, jag omges ju också här af mycket stort och vackert, ja jag behöfver blott gå några steg för att ha framför mig de herrligaste mästerverk, men, då man ej har någon rikgtigt bekant, någon som man kunde sympathisera med, för hvilken man skulle kunna beskrifva sin beundran, sin förtjusning, så känner man sig dubbelt ensam bland seklernas skönaste konstverk. [...]

Innehåll

 • Denna gång skriver Edelfelt ett kort brev, eftersom han tänker skriva ett längre om två dagar, då konstakademien firar Sankt Lucas dag och Edelfelt har lov; S:t Lucas är konstakademiens och alla konstnärers skyddshelgon.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Lukas
 • Edelfelt tackar Alexandra Edelfelt för brevet och tidningarna, och ber henne också hälsa och tacka för Anni Edelfelts och Mille (Emil) Cedercreutz brev; Edelfelt känner sig som en annan människa då han genom breven för en stund fått leva tillsammans med alla i Helsingfors.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Emil Cedercreutz Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt tycker det är ledsamt att inte få vara med om förtjusningen över Lorentz Dietrichson i Helsingfors.

  Helsingfors Lorentz Dietrichson
 • Visserligen är Edelfelt omgiven av konstnärliga mästerverk hela tiden, men känner sig ensam då han inte får dela upplevelsen med någon; i nästa brev skall han beskriva närmare det brokiga sällskap av elever vid konstakademien som han ändå har blivit bekanta med.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Edelfelt ska försöka komma in i en rutin att skriva brev på söndagmorgnar; kvällstid efter en full skoldag och kvällsmat är han "däst och dum, rummet kyligt och sängen uppbäddad".

 • Edelfelt har börjat ta franskalektioner av Monsieur Even, vilket var en "dumhet"; det är för dyrt och läraren talade om saker Edelfelt redan visste, han rekommenderade Telemaque till läsning och en enkel franska grammatik; dessutom vill Edelfelt gärna ha sin söndag fri.

  Even Télémaque
 • Kläder är billigare än i Finland; tjogtals magasiner med färdiggjorda kläder och utsatta priser hittas längs bulevarderna.

  Finland
 • Målarmaterialen blev dyra; det har gått åt mycket pengar på grund av den höga hatten Edelfelt köpte, färgerna, hans första räkning och resan till Brüssel; han tror att det hela stabiliserar sig så småningom.

  Bryssel
 • Monsieur Baptiste, hotellägaren, är en beskedlig människa som ser till att man inte svälter.

  Baptiste
 • Edelfelt har två gånger varit hos Havenith & Co, men herr Havenith har inte varit hemma och kontoristerna har inte förstått sig på växlarna.

  Albert Havenith (osäker koppling)
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa alla; det är glädjande att höra att Tajta (Fredrika Snygg) nu är så bra att hon kunde komma till Helsingfors.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg