förlovning fotografier fransmän italienare modeller (yrken) nordbor temperatur utställningar väderlek världsutställningar

Beskrivning

Albert Edelfelts brevkort till Alexandra Edelfelt från Paris den 13 juni 1877.

[...] Hvilken olidlig hetta! 32, 33, 35⁰ i skuggan. Petit Gérard och jag ha modell om morgnarna fr. kl. 5–9, det är nästan den enda tid på dagen som man kan arbeta. [...]

Innehåll

 • Det är olidligt hett; Edelfelt och Pierre Petit Gérard har modell om morgnarna från klockan 5-9; det är den enda tiden på dagen man kan arbeta.

  Pierre Petit-Gérard
 • Runebergs reser om några dagar.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Edelfelt har varit hos Adolph Goupil som ännu inte har fotografierna färdiga; Edelfelt får 6 stora fotografier.

  Adolphe Goupil
 • I morgon är det soiré dansante [danssoaré] hos Monsieur Thierion d’Avançon.

  Thierion d’ Avançon
 • Edelfelt sände ett brev till Ritz; om det är bäst att han tillbringar sommaren i Ems är det skäl att råda honom att göra så, om han har möjlighet.

  Ems Ritz
 • Förlovningskortet från Selma Antell och Elis Furuhjelm har anlänt.

  Selma Antell Elis Furuhjelm
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt fråga Morbror Gustaf Brandt om när och var man skall anmäla arbeten för den stora Expositionen [världsutställningen] 1878; såväl fransmän som nordbor och italienare har fått tillsägelse att göra detta inom denna månad och Edelfelt vill inte vara för sent ute.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • Studien som Edelfelt gjort med Pierre Petit Gérard är nästan färdig.

  Pierre Petit-Gérard
 • Edelfelt hoppas att dessa rader kommer fram medan Alexandra Edelfelt ännu är i Helsingfors.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt