årets fester ateljéer brev ekonomi intyg korrespondenter midsommar språk temperatur tidskrifter utställningar väderlek

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 21 juni 1877, 2 sidor.

[...] Jag har skrifvit till Estlanders tidskrift i går och i dag så att jag blifvit alldeles trött i handen och yr i hufvudet. Denna Es uppsats har tagit mycket tid af mig, jag har varit på Salongen alla de sista dagarna – (i går stängdes den) läst igenom en massa tidningskritiker och gjort anteckningar. Det blir så långt och tråkigt hvad jag skrifva, och det är svårt att koncentrera sig, då man ej vill säga blott gamla fraser. – Huru lyckligt om man kunde affärda en tafla med att säga att den är ”stämningsfull” som det heter på Hfors konstspråket. [...]

Innehåll

 • Edelfelt har skrivit till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift så att han är alldeles trött i handen och yr i huvudet; han har varje dag varit på Salongen, som stängdes igår; han har läst tidningskritiker och gjort anteckningar; det blir långt och tråkigt, då han inte vill säga bara gamla fraser; det vore lätt att avfärda en tavla med att säga att den är "stämningsfull", som det heter på konstspråket i Helsingfors.

  Helsingfors Carl Gustaf Estlander
 • Edelfelt har skrivit till Johan Friedrich Hackmann.

  Johan Friedrich Hackman
 • Carl Gustaf Estlander har inte svarat på om Edelfelt skall sända sin tavla till Stockholm eller inte; Edelfelt blir väl tvungen att inleda en tröttsam korrespondens med Albert Laurin och andra i Sverige.

  Sverige Stockholm Carl Gustaf Estlander Albert Laurin
 • Edelfelt har inte hunnit måla denna vecka.

 • Edelfelt önskar att allt vore ordnat med tavlan, så att han kunde börja fundera på hemresa.

 • En utmärkt ateljé för 600 francs blev uthyrd framför näsan på Edelfelt.

 • Edelfelt har fått 35 mark för det senaste bidraget till [Finsk] tidskrift.

 • Det är fortfarande varmt i Paris; följande dag skall han förhoppningsvis skriva; han skriver som drängarna: Jag mår bra, hur mår ni, hälsa alla bekanta; han skall tänka på dem alla på midsommaren.

  Paris Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt gratulerar Anni Edelfelt till hennes fina betyg.

  Alexandra Edelfelt