årets fester Årstider bildkonstläroinrättningar biskopar brev dagstidningar döden fotografier franska hotell järnvägar kläder konserter korrespondenter midsommar monarkism paket parlament partier politik presidenter republikanism resor sällskapsliv sjukdom (tillstånd) sommar tåg tidskrifter

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt den 23 juni 1877, 4 sidor.

[...] Ja det tyckes verkligen vara midsommarafton i dag, om man får tro almancken. Jag kommer ej att veta mycket deraf, och det är endast då jag tänker på huru roligt det vore att tillbringa denna afton derhemma med Eder, som jag får det klart för mig att ni nu fröjda Eder åt vårt vackra sommarljus. [...]

Innehåll

 • Det är midsommarafton i dag; det är bara då han tänker på hur roligt det vore att tillbringa denna afton därhemma med dem, som han inser att de nu fröjdar sig åt det vackra sommarljuset.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • På kvällen går Edelfelt på middag till Madame Jacquinot; Pauline Ahlberg reser på måndag; Edelfelt har skrivit till herrar Böningh och bett dem möta henne vid bangården i Lübeck och föra henne till ett hôtel.

  Lübeck Pauline Ahlberg Jacquinot Böning
 • Philip Forstén är på nytt i staden efter att ha tillbringat sex tråkiga veckor i London; han har uppträtt på flera av Francesco Lampertis konserter och blivit applåderad.

  London Filip Forstén Francesco Lamperti
 • Alexander Reinhold Freys död måste ha varit ett oväntat och svårt slag för Philip Forstén och alla hans många vänner, i synnerhet för Forstens, hans barn och Wiborgsborna.

  Viborg Alexander Frey Hjalmar Frey Filip Forstén Alexander Reinhold Frey Alma Lovisa Alexandra Frey
 • När Edelfelt tänker på allt han har att skriva går det runt i hans huvud; han har sänt hälften av Carl Gustaf Estlanders artikel, men har ännu några dagars arbete kvar på att slutföra den; dessutom ligger han efter med brevskrivningen till en massa folk.

  Carl Gustaf Estlander
 • Edelfelt hoppas att fotografiet har kommit fram ordentligt till Alexandra Edelfelt; han lever i ständig oro sedan ett paket som Runebergs sände till Finland kommit bort.

  Finland Alexandra Edelfelt Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Hela veckan har gått åt till struntsaker; han har förlorat två förmiddagar på att vänta på Alexandre Cabanal på Ecole des Beaux Arts för att presentera Otto Wallenius, som vill in i hans ateljé och som inte kan ett ord franska; därtill har han varit på Salongen och gjort anteckningar till Carl Gustaf Estlanders artikel och i övrigt bara skrivit och skrivit.

  École des Beaux-Arts Carl Gustaf Estlander Alexandre Cabanel Otto Wallenius
 • Edelfelt skall gå på visit till Monsieur Thierion d’Avançon (egentligen för att tacka för den hosta och snuva han fick hos denne senast).

  Thierion d’ Avançon
 • Edelfelt skall gå till Adolphe Goupil och fråga om inte de övriga fotografierna äntligen är färdiga; han vill skicka ett fotografi till Pietro Krohn och ett till doktor Albert Laurin.

  Pietro Krohn Adolphe Goupil Albert Laurin
 • Edelfelts humör är på upphällning då han inte målat på en tid; Alexandra Edelfelt skall därför inte fästa sig vid om han sjunger jeremiader.

  Alexandra Edelfelt Jeremia
 • Gunnar Berndtson tänker göra studier i Fontainebleau i augusti och september.

  Fontainebleau Gunnar Berndtson
 • Alexandra Edelfelt säger att Edelfelt skall vila då han kommer hem; det hindrar emellertid inte att han arbetar; det är inte själva måleriet som tröttar ut, utan allt besvär runt omkring; det skall bli vederkvickande att sitta och göra små studier efter naturen på Hindhår.

  Hindhår gård Alexandra Edelfelt
 • Som Alexandra Edelfelt sett i tidningarna har senaten i enlighet med Patrice Mac Mahon röstat för att upplösa deputeradekammaren; man hoppas att höstens val sänder flera republikaner till Versailles; för närvarande är ändå Mac Mahon och hans klerikalt-monarkiska kabinett ensamma herrar på täppan, detta medan Tyskland är hotande och krig rasar i Europa; en del tror Mac Mahon siktar på att genom en statskupp bli president på livstid; säkert är att han är bulvan och landet styrs av ärkebiskop Félix Dupanloup, Albert de Broglie och Madame Élisabeth Mac Mahon; Edelfelt tyckte att Victor Hugos tal i senaten var utmärkt bra, även om Hogbergsgubben sitter i honom; Hugo omfamnades av Jules Simon då han steg ner från tribunen; Léon Gambetta "är en karl och talar som en karl"; högermännen uppträder simpelt, Eugène Rouher har sagt att Paul de Cassagnac är en skam för partiet; av monarkisterna är legitimisterna de mest aktningsvärda, även om de lever 500 år efter sin tid.

  Tyskland Europa Versailles Alexandra Edelfelt Léon Gambetta Victor Hugo Patrice de Mac Mahon Élisabeth de Mac Mahon Paul de Cassagnac Eugène Rouher Albert de Broglie Jules Simon Félix Dupanloup
 • Edelfelt har ännu inte varit hos grevinnan Bobrinsky med hälsningar från Ahrenbergs.

  Widolfa Ahrenberg Johan Jacob Ahrenberg Bobrinsky
 • Man skulle få tiden att gå i Paris genom att läsa tidningar, uträtta kommissioner och skriva korrespondenser.

  Paris
 • Alexandra Edelfelt reser till Karuby, till morbror Gustaf Brandt med familj.

  Karuby Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • Det är förargligt att Edelfelt inte kan resa redan nu; han får ge sig till tåls tills hans tavlas öde är avgjort; han har också arbete att utföra.

 • Edelfelt frågar efter anvisningar för klänningen; om han får pengar av Johan Friedrich Hackman vore det en skada att låta tillfället gå dem ur händerna.

  Johan Friedrich Hackman
 • Edelfelt hoppas att brevet kommer fram till Alexandra Edelfelt även om han adresserar det till Helsingfors; nej, han tror ändå att han skriver till Hindhår.

  Helsingfors Hindhår gård Alexandra Edelfelt