Innehåll

 • Det är härligt försommarväder i Dalsbruk; på Helsingfors "kvalmiga" gator märktes sällan "naturens återuppvaknande" lika tydligt.

  Helsingfors Dalsbruk
 • Edelfelt beskiver ångbåtsfärden med kapten Albert Rydell på ”Amiral von Platen” från Helsingfors till Ekenäs; en skeppare hade glömt att stiga av båten i Helsingfors och släpptes i stället av vid Porkala lotsstation; Edelfelt hade däckplats och satt uppe under natten med andra studenter, de underhöll sig med studentsång; kvinnorna sov på akterdäck; ingen mat serverades under natten.

  Helsingfors Porkala Ekenäs Albert Rydell
 • Edelfelt har stigit av båten i Ekenäs och sovit ut på ett gästgiveri; han hann inte bese staden.

  Ekenäs
 • Edelfelt fortsatte det avbrutna brevet på Kimito gästgiveri.

  Kimito
 • Hela Fornminnesföreningens expedition samlades i Dalsbruk.

  Dalsbruk
 • Magister Karl Hårdh (fru Ramsays kusin) har ordnat sovplatster hos familjen Ramsay i Dalsbruk; fru Emmy Ramsay har tillsammans med unge herr Wolter Ramsay och magistern bjudit på middag; brukspatronen var inte på plats, han var på resa till Stockholm; fru Ramsay är svenska och kommer från Dalarna; hon kom ihåg att fadern Carl Albert Edelfelt har besökt Dalsbruk; Edelfelt gjorde också bekantskap med de äldsta döttrarna i familjen Ramsay, Sofia och Charlotte, varav den äldre sades vara förlovad med doktor Otto Stenbäck; hans fördomar om att fröknarna var "föga tillgängliga och möjligen något enfaldiga" kom på skam då de senare på kvällen i konversationen kom in på historiska ämnen, som fröken Rudenskiöld, Axel von Fersen och Anjalaförbundet.

  Stockholm Dalsbruk Dalarna Carl Albert Edelfelt Magdalena Rudenschöld Emmy Ramsay Wolter Ramsay Wolter Ramsay Karl Emil Hårdh Charlotte Ramsay Axel von Fersen Sofia Ramsay Otto Stenbäck
 • Familjen Ramsay ordnade skjuts för en utfärd till Dragsfjärds kapellkyrka, där en orgel som sades härstamma från Nådendals kloster var det mest intressanta de stötte på; de kunde inte uträtta mycket då Emil Nervander inte var med.

  Dragsfjärd Nådendals kloster Emil Nervander Emmy Ramsay Wolter Ramsay
 • Wolter Ramsay d.y. har förevisat masugnen för Edelfelt.

  Wolter Ramsay
 • Edelfelt följde på söndagen med större delen av familjen Ramsay till kyrkan; han ville vara med om en gudstjänst på landsbygden, i synnerhet då prästen var en god predikant och "hedbergian" från Kimito; inflytandet från väckelseledaren Fredrik Gabriel Hedberg är stort i trakten; Edelfelt hade för avsikt att efter gudstjänsten stanna i kyrkan för att med Wolter Ramsay d.y. teckna av ett krucifix; under tiden hade brukspatron Ramsay återvänt från sin resa; Edelfelts intryck av brukspatron var att denne var "glad och toujours", han gjorde sig inte märkvärdig.

  Kimito Emmy Ramsay Wolter Ramsay Wolter Ramsay Charlotte Ramsay Sofia Ramsay Fredrik Gabriel Hedberg
 • Emil Nervander har anlänt till Dalsbruk och fröken Sofia Ramsay har på ett utmärkt sätt försett honom med upplysningar om alla gods i Kimito socken.

  Kimito Emil Nervander Sofia Ramsay
 • Fru Emmy Ramsays och hennes barns utpräglat svenska uttal påminde Edelfelt om hans dröm om att nästa sommar få resa till Sverige.

  Sverige Emmy Ramsay Wolter Ramsay Charlotte Ramsay Sofia Ramsay
 • Sällskapet tog en promenad till den "förtjusande" Dragsfjärden och Edelfelt konstaterade att fröknarna Sofia och Charlotte Ramsays "kanske inbillade otillgänglighet" fullständigt hade försvunnit; Magister Karl Hårdh underhöll sällskapet med sina infall och historier.

  Dragsfjärd Karl Emil Hårdh Charlotte Ramsay Sofia Ramsay
 • Edelfelt har följt med Wolter Ramsay d.y. till valsverket och blivit fängslad av det "storartade skådespelet".

  Wolter Ramsay
 • Fröknarna Sofia och Charlotte Ramsay anslöt sig på Emil Nervanders förslag till expeditionen på deras utflykt till Västanfjärds kyrka, dit de åkte vattenvägen med en segelbåt; efter att de undersökt och tecknat den "ytterligt tarvliga kyrkan" åt sällskapet middag på en bondgård i närheten; magister Karl Hårdh agerade än en gång "rolighetsminister"; gladlyntheten nådde sin höjdpunkt då risgrynsgröten serverades i tvättfat.

  Västanfjärd Emil Nervander Karl Emil Hårdh Charlotte Ramsay Sofia Ramsay
 • Edelfelt och arkitekt Karl Westling återvände till kyrkan, medan övriga sällskapet med Emil Nervander och Jonathan Collander gick till pastorn.

  Emil Nervander Karl Oswald Svante Westling (osäker koppling) Jonathan Collander (osäker koppling)