amerikaner anatomi bildkonstläroinrättningar brev dagstidningar ekonomi färger (material) gustavianska tiden illustration kaféer konst kritik musik sällskapsliv studier (studieinnehåll) temperatur vänner värme

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 8 november 1873, 8 sidor. Illustration "Mr. Even" på sid 7.

[...] Den senaste veckan har gått ungefär som alla föregående, så nar som på den händelsen, att jag blifvit uppflyttad i naturklassen, ”klas van het levend model”. Sedan Beaufaux mycket skarpt kritiserat min sista teckning i antiken, tillade han skrattande att jag dock kunde lemna in den som prof, emedan den i alla fall var en af de allra bästa i klassen. Beaufaux tyckes vara nöjd med det som jag håller på med i naturklassen, och det gläder mig. Jag är således nu i enseignement superieur, i akademins högsta afdelning, och allt har hittils gått bättre än jag kunnat hoppas. De Keyser sade att min svartkritskomposition var bra; Geefs deremot tyckte icke mycket om mitt ”tête d’expression” ehuru han menade att det var omsorgsfullt utförd. Jag hade nämnl. ritat en tjock spansk riddare med så skurkaktigt utseende som möjligt. ”Han hör nämnas namnet på den som han lönnmördat och förskräckes”. Geefs menade att mitt huvud såg mycket för lugnt ut, och att min riddare såg mycket för mycket ut som en beskedlig borgare, uppskrämd af någon småsak. – Jag har sedermera hört att Geefs vill ha expressionen så outrerad som möjligt, och derföre hade flere valt Judas Iskarioth såsom motiv för sina hufvuden. – Mr Jamesson hade ritat ett hufvud också han, och som han icke är någon öfverdängare i teckning hade detta ett visst komiskt uttryck, som gjorde att då det visades upp, hela auditorium brast ut i det mest hjertlösa skratt. Den stackars engelsmannen bleknade och rodnade, och stod der med skammen. – I allmänhet arbetar man har tio gånger mer för kamraterna an för läraren. De förras kritik är alltid mycket mera fruktansvärd. [...]

[...] I går afton voro vi verkligen hos Matthæi. Vi drucko the och pratade ända tills kl. ½ 12. Scriber har studerat i Munchen (han är egentligen ornamentalist och lithograf) och berättade mycket om konstnärslifvet der, om Cornelius, Kaulbach o.a. – Det bästa M. kunde bjuda på var en präktig brasa i kaminen, och vi njöto verkligen af att riktigt steka oss framför densamma. – Det ligger något mycket kamratslikt i tyskarnes karaktär, deras bruchenanda är ändå ganska mycket beslägtad med uppfattningen om kamratskapet i norden, om också de yttre formerna äro fullkomligt olika. [...]

Innehåll

 • Edelfelt fick brev av Alexandra Edelfelt och Lulle (Julian) Serlachius; han tackar för brevet och tidningarna.

  Alexandra Edelfelt Julian Serlachius
 • Morbror Gustaf Brandt har skickat musiken till Fredmans epistlar.

  Gustaf Brandt Johan Fredrik Fredman
 • Edelfelt har blivit uppflyttad till naturklassen, "klas van het levend model", enseignement superieur, konstakademiens högsta avdelning; Polydore Beaufaux hade skarpt kritiserat Edelfelts sista teckning i antiken, men verkade nöjd med Edelfelts arbeten i naturklassen, allt har hittills gått bättre än väntat; Nicaise de Keyser sade att kompositionen i svartkrita var bra; Jozef Geefs tyckte inte om Edelfelts huvud med mördartema, en tjock spansk riddare med skurkaktigt utseende; flera hade valt Judas Iskariot som motiv; alla skrattade hjärtlöst åt Monsieur John Jamessons huvud.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Polydore Beaufaux Nicaise de Keyser Jozef Geefs John Jameson Judas Iskariot
 • Kamraternas kritik är mycket värre än lärarens; Jozef Van Rysel, Emile Claus och Sidney Adams har emellertid berömt Edelfelt, och de är de skickligaste på konstakademien; Aloïs Boudry är temligen skicklig och är alltid redo att ge ett skarpt omdöme; han tycker sig vara Rubens II.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Peter Paul Rubens Sidney Adams Émile Claus Jozef Van Rijssen Aloïs Boudry
 • I naturklassen arbetar målarna tillsammans med skulptörerna; där finns även ariktekter och gravörer.

 • Edelfelt har blivit bekant med tysken Carl Scriber på antikklassen och med den amerikanske marinmålaren Monseiur Jerome Ellwell.

  Karel Scriba Jérôme Elwell
 • Jozef Van Rysel, Frédéric Matthei, Carl Scriber och Edelfelt har kommit överens om att regelbundet träffas hos varandra; dessa, samt amerikanerna och Sidney Adams, är hyggliga människor.

  Karel Scriba Frédéric Matthæi Sidney Adams Jozef Van Rijssen
 • Edelfelt har fått kaminen i ordning; Baptiste har köpt den å Edelfelts vägnar.

  Baptiste
 • Brevet fortsatt söndag afton.

 • Edelfelt är trött efter att gjort några ganska långa promenader på eftermiddagen och därefter arbetat med kompositionen ”Moses moder”.

  Mose
 • Föregående afton hade de tillbringat hos Frédéric Matthei, som kunnat bjuda på te och en präktig brasa; Carl Scriber, som studerat i München och egentligen är ornamentalist och litograf, berättade om Peter von Cornelius, Wilhelm von Kaulbach och konstnärslivet där; tyskarna är kamratliga och deras "burchenanda" [student(nations)anda] påminner om kamratskapet i Norden; Scriber lovade komma och titta på Edelfelts skisser.

  München Norden Wilhelm von Kaulbach Karel Scriba Frédéric Matthæi Peter von Cornelius
 • Carl Scriber ändrade planerna och bad Edelfelt följa med på en "spatsertur" [promenad] till förstaden Berchem, där direktören för Cercle artistique [konstnärsföreningen] bodde; med på turen följde även akademieleven Monseiur Cornet.

  Berchem Karel Scriba Joseph Cornet
 • På återvägen vek de in på Café Royal, där de träffade ett 30-tal tyskar som kände Carl Scriber; den beligska friheten tillåter sång och skål på kaféer och tyskarna stämde upp med bl.a. die Wacht am Rhen; Cornet och Edelfelt var de enda främlingarna i "skocken"; en rolig figur, herr Heinrich Fischer höll tal och underhöll sällskapet.

  Café Royal Karel Scriba Heinrich Fischer Joseph Cornet
 • Herr Schultz är Carl Scribers bolagist [rumskamrat].

  Karel Scriba Schultz
 • Edelfelt har börjat bli bekant med det antwerpiska sättet att måla; man eftersträvar soliditet och sanning i färgen; Edelfelt hade kanske fått ett smånätt och putsat sätt att måla om han inte kommit till konstakademien; det nätta står mycket mera fientligt mot det sköna än man tror.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Edelfelt är rädd för att anatomin blir stötestenen vid "concoursen" [tävlingen] i januari; Sidney Adams är särdeles kunnig i anatomi; Edelfelt tycker att anatomin drivs alltför petigt; Jozef Geefs fordrar att eleverna skall kunna alla småben i handloven och hälen, de svåraste delarna på skelettet.

  Sidney Adams Jozef Geefs
 • På Alexandra Edelfelts förfrågan berätter Edelfelt att han inte har någon soffa i sitt rum; han har hängt upp målningar på väggarna och fått gardiner kring sängen för att få det att se lite trevligare ut; vätan och smutsen blir värre nere i "estamineten" [värdshuset] ju längre vintern lider;

  Hôtel Rose d'Or Alexandra Edelfelt
 • På värdshuset bor för tillfället några leda men pratglada fransoser; deras språksamhet livas upp av ett ständigt alkoholdrickande och de pladdrar om sina bragder, Paris, kriget, politiken och processen mot Bazaine; Monsieur Even vaknar upp och gör ett inlägg då högljuddheten går för långt.

  Paris Hôtel Rose d'Or Even François Bazaine
 • Edelfelt har lagt sig till med några saker som han behöver: Müncher Bilderbogen: kostymkunde, skissbok, oljefärger o.d.

 • Edelfelt här ännu inte lärt känna någon familj, med undantag för Van Loons där han träffat fru Van Loon; det ser därför ut som om Morbror Gustaf Brandt skulle förlora sitt vad.

  Gustaf Brandt Joseph van Loon van Loon van Loon
 • Rätt ofta tänker Edelfelt med saknad på alla i Helsingfors; Alexandra Edelfelt skall ändå inte tro att han blivit någon smärtornas sorgsne son för det.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt
 • Tvärtom är Edelfelt glad att vara i den dugliga och allvarsamma konstskolan och ha mycket arbete som intresserar honom; säkert hade han fått mindre gjort i Stockholm, och här finns en större anda tack vare Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens och Anthonis Van Dyck.

  Stockholm Kungliga konstakademien i Antwerpen Jacob Jordaens Peter Paul Rubens Anthonis van Dyck
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt kyssa syskonen Ellen, Anni och Butti (Berta) och hälsa Lulle (Julian) Serlachius och tacka för hans roliga och originella brev.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Julian Serlachius
 • Måndag morgon: Edelfelt fick brev från Alexandra Edelfelt och Morbror Gustaf Brandt.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt