amerikaner bildkonstläroinrättningar brev ekonomi flamländska franska fransmän illustration kaféer katolicism kvinnor modeller (yrken) musik nationalkaraktär opera (konstart) sällskapsliv språk studier (studieinnehåll) teater temperatur valloner vänner värme visor

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 13 november 1873, 8 sidor. Illustration: Mr. Lenærts på sid 7.

[...] En spektakelmakare af första rangen är Mr Portielje, son till porträttmålaren af samma namn. Jag fäste mig strax vid honom, till följd af den frappanta likhet jag fann mellan hans gester, tonfall, sätt att stå och gå och Filip Forstens. – Det är verkligen så, att då jag hör P., utan att se honom, jag kunde inbilla mig ha min käre Filip i närheten. – Ett jämnt sjungande hvisslande och pratande är det i målarklassen. – Alla möjliga bekanta operor få släppa till musiken. – Amerikanarne känna till alla våra sjömansvisor (melodierna) t.o.m. ”nu hafva jag seglat från strand och till strand, spenderat min ungdom i frammande land. –

När trettio par fötter sättes i rörelse för att accompagnera ”Jag dånet hör af klackar o.s.” så vet man att man inte sjunger osannt. Vanligtvis är det Portielje som börjar: j’entends le bruit des bottes, des

bottes, des bottes, des bottes, des bottes

Des bottes des carabiniers :/: o.s.v.

Orphæus, sköna Helena, Robert le Diable, Martha, Wilhelm Tell – ja t.o.m. versen om korpen och räfven, - och forunderligt nog visan: dumma gossar låt nu se, att ni engång lären eder a be, - får man tillfälle att njuta af. Den ojämförligt populäraste operan är för närvarande i hela Belgien och i Frankrike: la fille de Madame Angot, opera comique af Lecocqe. Scenen är förlagd i Paris under första revolutionen, och pjesen säges vara mycket rolig. – Öfverallt hör man gnolas:

”très-jolie

Peu polie

Est la fille de Madame Angot” –

eller: ”perruque blonde :/:

perruqe blonde et collet noir

Comme tout le monde :/:

Comme tout le monde il faut avoir” –

Som sagt alla gatpojkar sjunga dessa visor och jag är snart lika led vid dem som vid Martha ouverturen. Få se när denna ”la fille de Madame Angot skall komma på svenska scenen; om två tre år troligen, då man redan fått något nytt på kontinenten att skratta och applådera åt. – [...]

Morbror G. frågar huru undervisningen går till vid akademin: nåväl, hufvudena målas i naturlig storlek, likaså torserna. Modeller för de förra bytas om hvarannan dag, för de senare en gång i veckan. Têtes d’expression och kompositionerna utför man som man vill i kol eller svartkrita. – Med expressionshufvud menas ett hufvud eller en half figur framställd med gifvet uttryck såsom t.ex. hat, fruktan, hånlöje, glädje, öfvermod o.s.v.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts och Morbror Gustaf Brandts brev.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • I rummet har Edelfelt värme från en präktig brasa och ljus från lampan.

 • Edelfelt har tecknat färdigt kompositionen i kol med Moses som läggs ut i Nilen av sin mamma; Edelfelt skulle vilja kunna uttrycka sig bättre i sina bilder, han känner sig som en dövstum som vill tala men tungan häfter sig i munnen; Wilhelm von Kaulbach är säkert en lyckligt människa som kan återge sin idé på duken; målarkonsten är stor och ädel, men svår, det behövs tålamod och mycket arbete.

  Nilen Wilhelm von Kaulbach Mose
 • På konstakademien har de åter i uppgift att måla tors; det är krångligt att måla ”människofärg”.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Holländaren Monsieur Nicolaas Staffelær målar på konstakademien; denne har genomgått akademin, har egen ateljé i staden, och har sålt en tavla åt holländske kungen Wilhelm III.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Nicolaas Steffelaar Wilhelm III
 • Tecknandet efter naken modell går framåt, men långsamt; anatomin är svår, i synnerhet då Edelfelt inte kan följa föreläsningarna på flamländska.

 • I concoursen [tävlingen] i slutet av januari måste alla delta; provet i expression och komposition räcker två dygn och eleverna får inte avlägsna sig från konstakademien under tiden; provet i anatomi går ut på att professorn tecknar två figurer och eleverna skall rita ett skelett i den ena och en ecorché, en muskelfigur, i den andra.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Alexandra Edelfelt behöver inte oroa sig för att Edelfelt är på dåligt humör och har tråkigt i Antwerpen; det är bara ett sätt att uttrycka saknad efter dem därhemma och alla främlingar i Antwerpen förenas av bristen på förströelser; i synnerhet valloner och fransmän har öga för antwerpbornas oartighet och tillgänglighet; på konstakademien har Edelfelt inte tid att ha tråkigt och trivs därför bra där.

  Antwerpen Kungliga konstakademien i Antwerpen Alexandra Edelfelt
 • Monsieur Gérard Portielje är en "spektakelmakare av första rang", son till porträttmålaren Jan Portielje, och liknar Filip Forstén; det sjungs mycket under målandet på konstakademien; amerikanerna känner till "alla våra sjömansvisor"; vanligtvis är det Portielje som till först tar ton; den populäraste operan i Belgien och Frankrike är ”La fille de madame Angot”, en "opera-comique" av Charles Lecocqe, förlagd i Paris under första revolutionen.

  Frankrike Paris Belgien Kungliga konstakademien i Antwerpen Gérard Portielje Filip Forstén Jan Portielje Charles Lecocq Clairette Angot
 • På Morbror Gustaf Brandts fråga måste Edelfelt säga att han inte känner några "antwerpiska fruntimmer"; en gång har han presenterats för Madam Van Loon, en fru på 50 år; till det yttre är det "täcka könet" väl representerat, de är vackra, väl klädda och äger chic; dagligen ser Edelfelt två vackra unga fröknar gå förbi på promenad eller på väg till kyrkan; Baptiste har upplyst honom om att det är döttrar till en rik klädeshandlare Collard.

  Gustaf Brandt Baptiste van Loon Collard
 • Med en kamrat, Monsieur Joseph Cornet, har Edelfelt varit på Café Nord som ägs av madame Roussau; Madame Roussau har en vacker och livlig dotter på 16 år, ett typexemplar på fransyska.

  Café du Nord Joseph Cornet Rousseau Rousseau
 • Det märks på "fruntimrens" sätt att gå, stå och klä sig att man inte är långt från Frankrike; skillnaden mellan dessa eleganta, graciösa kvinnor och de nordtyska "Siegergöttinnen" [segergudinnor] är märkbar; i Bruxelles har damerna samma "fransyska tycke".

  Frankrike Bryssel
 • Messieurs Sidney Adams, John Jamesson, Robert Arthur, Frédéric Matthæi m.fl. har ytterst få bekanta trots att de varit i Antwerpen i över ett år; det är svårt att komma in i de katolska familjerna; Monsieur Lenærts skryter med sin bekantskapskrets; ryktet säger att Lenærts slog sig in på måleriet på grund av att han underkändes i gymnasistexamen i Liège.

  Antwerpen Liège Frédéric Matthæi Sidney Adams Robert Arthur John Jameson Lenærts
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt god natt, klockan är mycket; brevet fortsatt följande dag, den 14 november 1873.

  Alexandra Edelfelt
 • På lördag har de lov från konstakademien med anledning av kung Leopold II:s födelsedag; Edelfelt har tänkt se ett stycke av Pierre Corneille på teatern, han vill höra klassisk franska.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Pierre Corneille Leopold II
 • I morgon skall Edelfelt, Frédérick Matthæi och Jozef Van Rysel träffas hos Carl Scriber; Van Rysel tar med sig sin flöjt, så det blir gemytligt.

  Karel Scriba Frédéric Matthæi Jozef Van Rijssen
 • Edelfelt har fått brev av Axel Antell; herrskapet Antell stannar i Stockholm kanske över jul; Lulle (Julian) Serlachius brev är liksom Antells obesvarat; Alexandra Edelfelt kan genom Mille (Emil) Cedercreutz hälsa dem att Edelfelt går i "skrivartankar".

  Alexandra Edelfelt Axel Antell Kasten Antell Emil Cedercreutz Julian Serlachius Emelie Antell
 • Den yngre Svanström är död; Edelfelt såg denne frisk, glad och sund strax innan han reste.

  Hilarion Epaminondas Svanström
 • Axel Antell har skickat studentkatalogen, som Edelfelt noggrant studerat.

  Axel Antell
 • Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelt och ber henne hälsa systrarna; de hade häromdagen två små flickor i Anni Edelfelts ålder som modeller på konstakademien.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Den första tvätträkningen har kommit; Edelfelt har ännu inte skaffat något i klädväg; är Tajta (Fredrika Snygg) ännu i Helsingfors?

  Helsingfors Fredrika Snygg
 • [?] har uppträtt tarvligt i Helsingfors.

  Helsingfors
 • Morbror Gustaf Brandt frågar hur undervisningen på konstakademien går till: huvuden och torserna målas i naturlig storlek och modellerna för de förra byts ut varannan dag och för de senare en gång i veckan; "têtes d'expression" och komposition utför man som man vill i kol eller svartkrita; med "expressionshufvud" menas ett huvud eller en halvfigur som framställs med ett givet uttryck, t.ex. hat, fruktan, hån, löje, glädje eller övermod.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Gustaf Brandt