beställningar bildkonstläroinrättningar brev dagstidningar ekonomi facklitteratur färger (material) flamländare kejsare kläder konst konstnärer krig nationalkaraktär öl sällskapsliv skönlitteratur studenter studier (studieinnehåll) temperatur väderlek valloner

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 24 november 1873, 8 sidor.

[...] Likasom den puerila beundran för Wiertz stundom förargar mig, likaså är det uppretande att höra de ytterst vigtiga förkastelse-domar som fälles af dessa några hyperesthetici vid akademin öfver den moderna konsten specielt den franska. Paul De la Roche är söt och sentimental, Horace Vernet en soldat och ingen målare, o.s.v. – Detta dumma prat är så mycket förargligare, då man med säkerhet vet, att de myndiga domarne aldrig sett några bilder af dessa mästare, och endast apa efter Wiertz, som också icke kunde tåla den franska konsten, af det enkla skäl, att han flere gånger blef refuserad vid expositionen i Paris. – Likaså kan man få höra att Cornelius, Kaulbach o.a. som kompositörer ej kunna mäta sig med den evinnerliga Wiertz. – Betraktar man Vallonernas skizzböcker, så innehålla de endast allegoriska dumheter, allt misslyckade kopior efter samme stora Wiertz. Satan, vansinnet, förtviflan, o.d. storheter i menniskogestalt spela en väsendtlig rol i detta kluddverk. – Som sagdt, i allt hvad konst anbelangar, kommer jag mycket bättre öfverens med flämerna, an med deras franskatalande landsmän. – Det sunda, fornuftiga är alls ej att förakta i konst, likasålitet som man kan hjelpa sig derförutan i det dagliga lifvet. – Jag kunde ej hålla mig från skratt da Mr Cornet på fullt allvar berättade huru det går till då han komponerar – Lampan skrufva han ned, tänder än sin pipa, och söker helt och hållet sätta sig in i sitt ämne. Så sitter han och väntar tills inspirationen kommer öfver honom, då rusar han upp, skrufvar upp sin lampa, och tecknar sin komposition just såsom han ser den i sin snillrika fantasi. Är detta ej fånigt? Jag är säker på att Rubens och Rafael ej hade så mycket bråk då de först skizerade Descente de Croix eller sixtinska madonnan, och dock tror jag mig kunna påsta att dessa saker äro bättre än Mr Cornets snillefoster. – Dubois är af samma skrot och korn, om han också är ofantligt mycket mera intelligent och bildad än Conet, Beaudouin, Blain m.fl. hvad de allt heta. Jag blir rigtigt nervös då han börjar orera Claus har också gifvit honom det betecknande namnet l’humanité, emedan han minst tre gånger i hvar mening begagnar detta ord. [...]

Innehåll

 • Edelfelt var glatt "surprenerad" [överraskad] över att redan på lördagen få inte mindre än fyra brev: från Alexandra Edelfelt, Morbror Gustaf Brandt, Leonard Serlachius, samt paketet med tidningar.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt Leonard Serlachius
 • På lördag afton var Karel Scriba, Frédéric Matthæi, Schultz och Jozef Van Rysel hos Edelfelt; Scriba läste upp stycken ur Nikolaus Lenaus Savonarola, Die Albigenser o.a.; aftonen förflöt angenämt och trevligt; trakteringen bestod av te, smörgåsar och cigarrer; Joseph Cornet var objuden med och satt och såg "tråkig ut" eftersom han inte förstår tyska.

  Karel Scriba Schultz Frédéric Matthæi Jozef Van Rijssen Joseph Cornet Nikolaus Lenau
 • Häromdagen hade Edelfelt på konstakademien hamnat i en dispyt med Joseph Cornet, som ansåg att Jozef Van Lerius var en av Europas nu levande största kolorister; Edelfelt invände att Van Lerius inte var särdeles bekant utanför Belgiens gränser; Edelfelt fick en hel mängd på sin sida och Cornet blev grundligt slagen.

  Europa Belgien Jozef Van Lerius Joseph Cornet
 • Vallonerna liknar varandra till lynnet: stora ord, ett ovanligt självmedvetande och fabelaktiga historier om egna bedrifter är de mest karakteristiska dragen; även Matthæi anmärkte en gång att på basis av vad herrar Academici berättar om sig själva kunde man tro sig befinna i ett utvalt sällskap av alla tiders största mästare; vallonerna blir som förryckta om någon vågar ifrågasätta Antoine Wiertz, som betraktas som världens största konstnärssnille.

  Frédéric Matthæi Antoine Wiertz
 • På söndagen var Edelfelt hela aftonen hos Frédéric Matthæi med Karel Scriba och Jozef Van Rysel; Van Rysel spelade flöjt och de andra pratade, skrattade och drack äkta bayerskt öl.

  Karel Scriba Frédéric Matthæi Jozef Van Rijssen
 • Alexandra Edelfelt får inte tro att Edelfelt slagit in på lättja och sällskapsliv; på söndagen arbetade han flera timmar på sin perspektivritning och komposition.

  Alexandra Edelfelt
 • Karel Scriba är ovanligt hygglig och intelligent; denne har en "inbringande" anställning som tecknare och litograf; Scriba är "geistreich" utan att var svulstig, skriver vers utan att vara litterär snobb och är anspråkslösheten själv; denne är alls inte någon preussare (kommer från Darmstadt) och hyser ringa respekt för Otto von Bismarck och Kaiser Wilhelm; först föregående dag fick Edelfelt veta att Scriba varit med i tysk-franska kriget, det är inget denne skryter med.

  Tyskland Darmstadt Karel Scriba Otto von Bismarck Wilhelm I
 • Edelfelt gläder sig över att det finns hopp om en beställning av August Eklöf, vilken morbror Gustaf Brandt förmedlat.

  Gustaf Brandt August Eklöf
 • Edelfelt känner att hans tankar om sin egen storhet blivit grundligt stukade i Antwerpen; han känner sig generad att ta emot beställningar, då han ändå inte tycker sig kunna utföra dem som han skulle vilja; att måla torser plågar honom, färg och form vill inte lyckas; Nicaise de Keyser berömde hans senaste komposition; Jozef Geefs var nöjd med det senaste huvudet (Jacob och Rachel-tema); Edelfelt börjar med anatomin på allvar denna vecka genom att rita sitt första skelett; Frédéric Matthæi har ett skelett, tre écorchéer (muskel-män) och olika gipsmodeller hemma – allt möjligt kan man skaffa sig för pengar, förutom talang; Edelfelt anser att han själv börjat i lämplig ålder, endast Léon de Pape är yngre; akademiebildningen är skadlig då den drivs för långt.

  Antwerpen Kungliga konstakademien i Antwerpen Nicaise de Keyser Frédéric Matthæi Léon de Pape Jozef Geefs Jakob Rakel
 • Den puerila beundran för Antoine Wiertz retar honom, likaså de avfärdande omdömena om modern konst, speciellt den franska; dessa "hyperesthetici" vid konstakademien anser att Paul de la Roche är söt och sentimental, Horace Vernet är soldat och ingen målare; tyskarna Peter von Cornelius och Wilhelm Kaulbach kan som kompositörer inte heller mäta sig med Wiertz; Edlefelt kommer vad konst anbelagar bättre överens med flamländarna än med de fransktalande vallonerna; han ironiserar över Joseph Cornets sätt att vänta på inspiration, Peter Paul Rubens och Rafael hade knappast så mycket ”bråk” då de skissade ”Decsente de croix” eller sixtinska madonnan; Jules Dubois är av "samma skrot och korn" även om han är intelligentare än Cornet, Jean Beaudouin, Blain [?] och allt vad de heter; Emile Claus har gett Cornet öknamnet "l'humanite" [mänsklighet], som denne använder "minst tre gånger" i varje mening.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Wilhelm von Kaulbach Rafael Peter Paul Rubens Antoine Wiertz Émile Claus Paul Delaroche Joseph Cornet Pieter Frans de Beule Maria Peter von Cornelius Jules Dubois Horace Vernet Jean Beaudouin
 • Av Leonard Serlachius brev framgår att det varit glada tider inom studentkretsarna; Edelfelt håller som bäst på att skriva till Lulle (Julian) Serlachius och Axel Antell och säger till Alexandra Edelfelt att be dem inte bli rasande på hans tröghet.

  Alexandra Edelfelt Axel Antell Julian Serlachius Leonard Serlachius
 • Medan de har haft smällande kallt i Suomenmaa [Finland] har det i Antwerpen varit regn och slask; Schelden och havet gör klimatet fuktigt och obehagligt.

  Finland Antwerpen Schelde
 • Edelfelt har inte köpt några kläder p.g.a. tidsbrist och litet behov, ekonomin är därför bra; han köper färger varje vecka.

 • Edelfelt känner sig nöjd och belåten då han om kvällarna kommer hem, tänder en brasa och arbetar på någon komposition.

 • Kartan över Antwerpen sänder Edelfelt följande dag till Morbror Gustaf Brandt.

  Antwerpen Gustaf Brandt
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt skicka boken "Anatomie artistique" om hon hittar den därhemma.

  Alexandra Edelfelt
 • Från Alexandra Edelfelt brev förstår Edelfelt att Tajta (Fredrika Snygg) trivs i Helsingfors och att systrarna är sig lika.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Fredrika Snygg
 • Skall han skicka hem tavlor till julen? Det blir svårt och folk borde inse att han har fullt upp vid konstakademien.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen