Innehåll

 • Edelfelt har slitit sig lös från middagarna i Göteborg, trots Fürstenberg, farbror Erik Edelfelt och Berndt Lindholm; det känns omöjligt att i längden bli bjuden på gratis middagar av "beskedliga menniskor" och svara på tal.

  Göteborg Pontus Fürstenberg Berndt Lindholm Erik Edelfelt
 • Lämnade "tavelbestyren" till fru Edgren; hon och Hanna Palme är upprörda över att Edelfelts verk inte har ställts ut i Stockholm; de är arga på Looström; fru Edgren ville skriva i Stockholms Dagblad, men Edelfelt har lyckats hindra henne.

  Stockholm Hanna von Born Anne Charlotte Edgren Leffler Carl Ludvig Looström
 • Fru Edgren har fått carte blanche att styra och ställa som hon vill; Edelfelt tror att hon tillsammans med Hanna Palme kommer att se till att verken kommer till sin rätt.

  Hanna von Born Anne Charlotte Edgren Leffler
 • Det är Kronbergs fel att utställningen inte blev av, menar Edelfelt.

  Julius Kronberg
 • Stockholm som konststad är mera "arrieradt", efter, än Helsingfors.

  Helsingfors Stockholm
 • Konstnärerna i Stockholm förstår inte att "ta sin värdighet i akt".

  Stockholm
 • Edelfelt har bjudit Palmes på middag före avresan.

  Hanna von Born Sven Palme
 • Hermanine Edelfelt har missförstått ett telegram från Erik Edelfelt , där denne bjudit henne tillsammans med Edelfelt till Göteborg; Edelfelt visste inte om telegrammet.

  Göteborg Hermania Edelfelt Erik Edelfelt
 • En obekväm tågresa till Göteborg.

  Göteborg
 • Möttes på stationen i Göteborg av Fürstenberg, farbror Erik Edelfelt med söner, Berndt Lindholm.

  Göteborg Pontus Fürstenberg Berndt Lindholm Erik Edelfelt Albert Edelfelt Robert Edelfelt Erik Edelfelt
 • Fürstenberg har bjudit Edelfelt att bo hos sig i Göteborg, denne antog inbjudan.

  Göteborg Pontus Fürstenberg
 • Fürstenbergs är två ensamma personer i ett trevåningshus; de har 300 000 kronor i räntor.

  Pontus Fürstenberg Göthilda Charlotta Fürstenberg
 • "På havet" tar sig bra ut i Fürstenbergs galleri; ljuset i galleriet är bra; de andra tavlorna är goda, de hör till den modernaste franska riktningen.

  Pontus Fürstenberg
 • Fürstenbergs hem är inrett med "solid komfort och smak", inte skrytsamt eller pråligt, en behaglig kontrast till herr Bolinders överlastade hem i Stockholm.

  Stockholm Göteborg Pontus Fürstenberg Jean Bolinder (osäker koppling) Göthilda Charlotta Fürstenberg
 • I Sverige är välståndet så stort att man kan satsa på middagar, konst, våningar; i Finland är man inte så beroende av detta, i Finland är man enligt Edelfelt inte heller så styrd av formalism och styv konvention.

  Finland Sverige
 • Hanna Palme har blivit för radikal, men Edelfelt förstår henne ändå i hennes opposition mot styvheten i Sverige.

  Sverige Hanna von Born
 • Edelfelt återkommer till paret Fürstenbergs hem; det är något skryt över Fürstenbergs inredning, trots smakfullheten.

  Pontus Fürstenberg
 • Första dagen i Göteborg hos farbror Erik Edelfelt.

  Göteborg Erik Edelfelt
 • Har fortsatt skriva brevet i Köpenhamn.

  Köpenhamn
 • Bor hos Krohn, som vill att Edelfelt stannar till påsken.

  Pietro Krohn
 • Ensam till middagen hos Erik Edelfelt, skålades i champagne; sedan gäster.

  Erik Edelfelt
 • Erik Edelfelts affärsställning är bra.

  Erik Edelfelt
 • Axeline Edelfelt är 20 år och vacker, liknar "Mimmi" Antell, påminner om Annie Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Axeline Edelfelt Vilhelmina Antell
 • Gustaf Edelfelt har början till tuberkulos; han vill bli arkitekt och studerar i ett polytekniskt institut.

  Gustaf Edelfelt
 • Robert Edelfelt vill bli sjökadett.

  Robert Edelfelt
 • Kusinen Albert Edelfelt är den intelligentaste av Erik Edelfelts barn.

  Erik Edelfelt Albert Edelfelt
 • Kusinen Erik Edelfelt är gymnast.

  Erik Edelfelt
 • Erik Edelfelts döttrar Anna och Greta Edelfelt.

  Erik Edelfelt Anna Edelfelt Clara Margareta Edelfelt
 • Axeline Edelfelts kavaljerer är sjöofficer.

  Axeline Edelfelt
 • Familjen Edelfelts hem är snyggt, som det brukar vara i Sverige; Axelines rum med fartygsbilder.

  Sverige Erik Edelfelt Axeline Edelfelt
 • Erik Edelfelt med familj är inte riktigt nöjd med att Edelfelt bor hos Fürstenbergs; Erik Edelfelt är frimurare och har en viss animositet mot judar.

  Pontus Fürstenberg Erik Edelfelt Göthilda Charlotta Fürstenberg
 • Middag i frack hos Erik Edelfelt: Gyllenhamrar, herrskap Möller, tulldirektör Lieberath vars bror var Carl Albert Edelfelts goda vän; tal till Edelfelt och Alexandra, Annie och Berta Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Carl Albert Edelfelt Erik Edelfelt Gyllenhammar Möller Wilhelm Victor Lieberath Edvard Ferdinand Lieberath
 • Har gått på museum och gjort visiter.

 • Middag hos Fürstenberg, gäster: Berndt Lindholm, konstnären Eriksson, Karl Warburg; Edelfelt nämner vem som är kristen och vem som är jude.

  Pontus Fürstenberg Berndt Lindholm Eriksson Karl Warburg
 • Fürstenbergs tal till Edelfelt och Alexandra Edelfelt som han känner efter porträttet; Karl Warburgs tal till Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Pontus Fürstenberg Karl Warburg
 • Fürstenbergs galleri strålar av elektriskt ljus.

  Pontus Fürstenberg
 • Karl Warburg är intelligent, livlig och varm.

  Karl Warburg
 • Edelfelt har varit hos miljonären Wilson, som är förmögnare än Dickson; ska måla ett porträtt av Wilson nästa år.

  Oscar Dickson John Wilson
 • Wilsons hem är modernt med engelska möbler; Wilson själv menade att han skäms för sina gamla kläder i de moderna rummen; konstverken var av varierande kvalitet.

  John Wilson
 • I Göteborg skulle Annie Edelfelt få höra engelska.

  Göteborg Alexandra Edelfelt
 • Sista kvällen i Göteborg var Edelfelt på middag hos den judiske bankdirektören Mannheimer; satt bredvid hans dotter fru Filipson, som var vacker i samma stil som Scherzando.

  Göteborg Noa Theodor Mannheimer Filipson
 • I Jönköping: Mobeck och baron Leuhusen till mötes, tant Leuhusen glad att träffas, hoppas snart få träffa Alexandra Edelfelt.

  Jönköping Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Eljert Edvard Mobeck Alexander Leuhusen
 • Besök hos Killander och Gegerfelt; sov hos Mobeck och steg upp till tåget klockan 4.

  Johan Fredrik Killander Eljert Edvard Mobeck Herman von Gegerfelt
 • Baron Leuhusen har kommunala åtaganden: i stadsfullmäktige, skolstyrelsen m.m.

  Alexander Leuhusen
 • Fredrik och Edvard Leuhusen har frågat efter Annie Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Fredrik Leuhusen Edvard Leuhusen
 • Fru Tottie botar människor genom bön och handpåläggning; Mobeck har berättat om religionsdiskussionerna med Leuhusens.

  Adelaide Leuhusen Eljert Edvard Mobeck Alexander Leuhusen Tottie
 • Bor hos Krohn, som vill att Edelfelt stannar över påsken.

  Pietro Krohn
 • Har sett Ambrosius på teatern: utmärkt.

 • I Sverige förstår man inte hur god teater det spelas i Danmark; inte överhuvudtaget hur mycket Danmark "står över" Sverige i konst.

  Sverige Danmark
 • I kväll middag för konstnärer och författare.

 • Alla talar med vänlighet om Edelfelts utställning; har verkliga vänner i Köpenhamn.

  Köpenhamn
 • Skickat telegram till Alexandra Edelfelt; tack för hennes brev och telegram.

  Alexandra Edelfelt
 • Trivs hos Alexandra, Annie och Berta Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Mario Krohn har vuxit, Edelfelt och han har blivit goda vänner.

  Mario Krohn
 • Tack för Alexandra Edelfelts brev; skickar svaret via Stockholm och Hangö.

  Stockholm Hangö Alexandra Edelfelt