beställningar blommor dagstidningar djur döden dramatik fåglar fiskare föreläsningar författare försöksdjur hund jägare laboratorier landsbygd lärare lyrik manlighet resor sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skådespelare skönlitteratur sommar studenter studentnationer träd utställningar vaccin väderlek

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 22 april 1885, 6 sidor.

Älskade Mamma,

Mammas bref träffade mig midt i mitt värsta tillstånd af tvekan – just då jag så gerna skulle ha velat ha ett råd af Mamma. Se här: furstinnan Demidoff upprepar nu, genom sin gérant [förvaltare] här, M. Jaunez, den begäran hon ville framställa redan i vintras, då hon telegraferade efter min adress. Hon vill näml. att jag genast skall komma till Prattolino, för att der göra studier till ett porträtt af hennes aflidne gemål. Närmare preciserar hon ej. Jaunez trodde att hon möjligen vill ha honom framstäld i galleriet. Hans kläder, dödsmask och en massa porträtt finnas der. Hon anser att jag är den ende som lyckats med henne, och vill nu att jag också skall måla honom. Före Salongens öppnande reser jag bestämdt icke. Den Petitska expositionen har jag temmeligen klar (jag bryr mig ej om att göra något nytt till den, och jag skulle derföre kunna resa d. 5 maj för att vara här igen i slutet af månaden. Courtois och Dagnan råda mig att resa. Naturligtvis kan jag under dessa förhållanden, begära ett högre pris än annars. Hon sjelf reser med liket (som står der balsameradt) till Ryssland och Sibirien den 3 juni – senare kan jag således i intet fall stanna der. [- - -] Courtois har rätt i att jag, om jag stannade här, ändå icke skulle göra något särdeles under Maj månad – salongen skulle då upptaga mig. Hvad skall jag göra.

Det värsta är att jag innan lördagen måste lemna svar åt Jaunez, som nu igen reser till Prattolino. [- - -]

Ur Albert Edelfelt och Ryssland, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2004.

Innehåll

 • Furstinnan Demidoff har genom M. Jaunez bett Edelfelt resa till henne i Pratolino utanför Florens för att måla hennes avlidne makes porträtt; hon anser att ingen har lyckats lika bra som Edelfelt med porträttet av henne; Edelfelt har svårt att bestämma sig för om han ska resa och när i så fall; Courtois och Dagnan råder honom att resa; utställningen hos Petit är tämligen klar; innan Salongen öppnar vill Edelfelt inte resa.

  Ryssland Sibirien Florens Pratolino Alexandra Edelfelt Helene Demidov di San Donato Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Paul Demidov di San Donato Georges Petit Jaunez
 • Inget är bestämt om porträtt av Pasteur; Edelfelt är ledsen över att tidningarna i Finland skrivit om det; Pipping har berättat om tidningarnas skriverier.

  Finland Louis Pasteur Wilhelm Pipping
 • Edelfelt har varit i Pasteurs laboratorium; Pasteur har visat Edelfelt runt i laboratoriet och talat om sina experiment [forskning om rabies]; Edelfelt har i laboratoriet sett hundar, apor, marsvin och höns som Pasteur experimenterar med; Pasteur har funderat på när och hur porträttet ska målas; han är mycket upptagen och hans många assistenter frågade honom hela tiden om något under Edelfelts besök.

  Louis Pasteur
 • Nästa söndag är Edelfelt bjuden på middag hos Pasteur.

  Louis Pasteur
 • Pasteur är "på vippen" att göra sin största upptäckt, att finna ett vaccin mot rabies; Edelfelt har i laboratoriet fått se hundar och apor i alla stadier av rabies; Edelfelt skulle vilja måla Pasteur i laboratoriet eller framför "sina kräk" [försöksdjuren].

  Louis Pasteur
 • Edelfelt funderar om han ska kunna besvära Pasteur med porträttet, "villrådig" och "osäker".

  Louis Pasteur
 • Edelfelt måste snart lämna svar till Jaunez om eventuell resa till Pratolino, men kan inte bestämma sig om hur han ska göra; Courtois menar att han ändå inte kan göra något i Paris under maj månad och borde resa .

  Pratolino Gustave Courtois Jaunez
 • Det har blivit sommarväder; riktig augusti värme, 26 grader.

 • Edelfelt har träffat Bjørnson som var "lifvad och intresserad" och hälsade till Alexandra Edelfelt; Bjørnson frågade vad modern tyckte om hans roman "Det flager" [Det flager i byen og paa havnen, 1884].

  Alexandra Edelfelt Bjørnstjerne Bjørnson
 • Bjørnson har haft nervösa anfall, "nervkriser", i vinter, men inte så allvarliga som tidningarna har antytt; Edelfelt förundrar sig över att Bjørnson har kunnat drabbas av något sådant.

  Bjørnstjerne Bjørnson
 • Roligt att Alexandra, Annie och Berta Edelfelt "haft utbyte" av Bangs försläsningar; modern har frågat vad man anser om Bang i Danmark; enligt Edelfelt anser man att Bang har stor talang, men finner honom lustig; Edelfelt citerar Pietro Krohn: "Jeg kan ikke lide hysteriske mandfolk" [på danska]; Bjørnson anser lika; i Köpenhamn umgås Bang med sina likar, "små magra pessimister"; inte konstnärer, Krohn eller Benzon, eller skådespelarna vid Det Kongelige Teater.

  Köpenhamn Danmark Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Berta Edelfelt Bjørnstjerne Bjørnson Alexandra Edelfelt Carl Otto Valdemar Benzon Herman Joachim Bang
 • Bjørnson har konstaterat om Bangs roman "Haabløse slægter": den är "talentfuld men svinsk" [citerar på norska].

  Bjørnstjerne Bjørnson Herman Joachim Bang
 • Edelfelt borde träffa Strindberg, men orkar inte diskutera sociala frågor i hettan; Edelfelt känner inte Strindberg ännu; Strindberg är "hermetiskt insluten", inbunden; Ville Vallgren har sagt Strindberg att Edelfelt kommer, och Strindberg vill träffa Edelfelt.

  August Strindberg Ville Vallgren
 • Bjørnson och Strindberg är "brouillerade", osams; Edelfelt konstaterar att det är galet att samtidens författare bara lever på sina nerver; det var en lycka att Runeberg var lektor, jägare och fiskare; det var en god motvikt till litteraturen som Edelfelts samtida författare saknar, vilket gör dem "sensitiva och bråkiga"; att skriva, dissekera och rota i allt [så som författarna gör] måste vara "skadligt för karaktären", menar Edelfelt.

  Johan Ludvig Runeberg August Strindberg Bjørnstjerne Bjørnson
 • Edelfelt ämnar gå för sista gången till Bastien-Lepages utställning; Edelfelt känner sig underlägsen och "innerligt stukad af en så öfverlägsen vilja som Bastiens", så känner Dagnan det också.

  Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret
 • Bastiens konst är inte "apkonster" eller "taskspeleri"; Bastien var ett "målargeni", han "böjde sig för naturen", hans storhet var att han kunde "bli naiv igen" trots sin kunskap och talang; Bastien kommer att stå som den störste av seklets konstnärer, han framstår för Edelfelt som hel som personlighet, i efterhand glömmer Edelfelt Bastiens små besvärliga karaktärsdrag: hätskhet, övermod; Bastien hade stora manliga egenskaper.

  Jules Bastien-Lepage
 • Om måndag ska Edelfelt gå till Pasteurs laboratorium igen: Edelfelt vill absolut måla Pasteur i hans laboratorium, i hans rätta omgivning; "gubben Pasteur" i frack och kraschaner vore löjligt.

  Louis Pasteur
 • Studenterna Hagelstam och Pipping borde fira årsfesten på landsbygden i Saint-Cloud, Ville-d'Avray eller Montmorency; naturen är vacker nu; "det doftar, det sjunger, det glänser".

  Saint-Cloud Ville-d'Avray Montmorency Wilhelm Pipping Jarl Hagelstam