adel artighet beställningar blommor dagstidningar dans döden författare kejsare kläder konsthandel krig kvinnor modeller (yrken) motion politik politiker resor sällskapsliv skådespelare studenter utställningar vänner vår

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 26 april 1885, 6 sidor.

Älskade Mamma,

Jag har arrangerat det rigtigt Kejserligt romerskt-epikureiskt för mig nu för att skrifva. Fönstret står öppet vårdoften från Bois’n kommer till mig »par bouffées« [i pustar] i min craquelé-vas har jag syrener, i en annan nejlikor af alla färger, och min gamla italienska majolika kruka prydes af narcisser och ljusgula tulpaner. Allt detta står förtrollande vackert i färgen. Snart får jag se ändå större blomsterprakt i Florens. Jag har neml. nu gifvit mitt svar ungefär så lydande: Reser härifrån den 5, 6.te maj, stannar i Florens i slutet af månaden. Jag gläder mig åt att få se rigtig blomsterprakt, och Masaccio och Ghirlandajo intresserar mig för ögonblicket mera än Salongen, som ju öppnas en af dagarne. [- - -]

Ur Albert Edelfelt och Ryssland, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2004.

Innehåll

 • Edelfelt beskriver vårdoften och vaserna med syrener, nejlikor, narcisser och tulpaner som pryder hans rum; han har beslutat att resa till furstinnan Demidov i Florens [Pratolino] och gläder sig åt blomsterprakten som väntar honom där; Masaccio och Ghirlandajo intresserar för ögonblicket mer än Salongen, som öppnas snart.

  Florens Pratolino Helene Demidov di San Donato Domenico Ghirlandaio Masaccio
 • Intresset för Salongen avtar med åren; Dagnan och Edelfelt har konstaterat: Salongen liknar alltid föregående års Salong; de egna verken ser alltid "tarfliga, småaktiga, hårda, oartisktiska" ut.

  Florens Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret
 • Förgyllaren sade att Edelfelts verk är väl placerade på Salongen och tar sig bra ut.

  N.N.
 • Bara pennteckningen av "Arbetshuset" är såld till Gillot.

  Charles Gillot
 • Edelfelt och Dagnan stiger upp klockan halv sju och promenerar i Bois de Bologne; Dagnan är, tycker Edelfelt, en fin människa och stor konstnär; Courtois har haft dåligt inflytande på Dagnan, men Edelfelt menar att den senare är "av för gott virke" för att kunna förstöras.

  Bois de Boulogne Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret
 • Edelfelt gläder sig åt att Bastien Lepage under de sista månaderna av sitt liv kom tillbaka till sina gamla vänner: Baude, Dagnan och Courtois, och bröt med "den koketta Madame Mackay".

  Jules Bastien-Lepage Charles Baude Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Marie Louise Antoinette Mackay
 • Bastien körde nästan ut Madame Mackay då hon kom i en "lysande toilette, tråkig och tillgjord"; citerar Bastien på franska; Dagnan har berättat att Bastiens mor nästan grät av glädje när sonen bröt med "denna kvinna"; detta var en månad före Bastiens död.

  Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret Adèle Lepage Marie Louise Antoinette Mackay
 • Verklig talang är sällsynt konstaterar Edelfelt: Bastien hade det; Dagnan har förutsättningar; man känner sig alltid bättre tillsammans med människor som har talang.

  Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret
 • Madame Mackay påminner om fru Linder.

  Linder Marie Louise Antoinette Mackay
 • Som svar på något modern skrivit, konstaterar Edelfelt: Herman Bang producerade ett konstverk då han talade, han hade rätt att kräva uppmärksamhet av publiken; vad hindrade fru Linder och Konni Zilliacus att gå ut om de inte lyssnade?; Bjørnson konstaterade om Bangs senaste bok: "talentfull men svinsk", svinaktig; Edelfelt om fru Linder och Konni Zilliacus: bara svinaktiga.

  Helsingfors Bjørnstjerne Bjørnson Konrad Zilliacus Linder Herman Joachim Bang
 • Edelfelt kritiserar "Kola", Tudeer m.fl., dessa "Helsingfors herrar, salongsvettets och taktens försvarare" vet inte hur man ska bete sig; det kallas "lefnadsvett", men Konni Zilliacus verkar inte veta vad det är; man måste visa respekt för Hermang Bang som var inbjuden som konstnär och ta honom som han är.

  Helsingfors Konrad Zilliacus Herman Joachim Bang S. Tudeer
 • Courtois har berättat att pianisten Bülow blev störd "av en dam i fru Linders stil" när han spelade i privat salong; konstnärer måste behandlas annorlunda än andra "brackor", menar Edelfelt, särskilt då de producerar sin konst.

  Gustave Courtois Linder Hans von Bülow d.y.
 • Hugo [Standertskjöld?] är som takten personifierad; Edelfelt påminner om hans analys om studenternas förhållande till Moltskmoff på generalguvernören Heydens bal.

  Helsingfors Fedor Logginovitj Heyden Hugo Standertskjöld Moltskmoff [?]
 • Edelfelt tycker att Helsingforsarna kunde slå sig ihop och skriva en manual i gott uppförande; ett kapitel var av Kola S, Jean Cronstedt, Lennart Knorring, Gripenberg, Tudeer; föraktar "Helsingforssnobberi" på avstånd.

  Helsingfors Alexis Gripenberg (osäker koppling) S. Tudeer Jean Cronstedt Anton Leonard von Knorring (osäker koppling) Lennart von Knorring (osäker koppling)
 • "Med allt detta ser det nu, tyvärr ut, som om vi skulle få krig! Bismarck och Kejsar Wilhelm tyckas vackla numera, och då finns ingenting säkert mer. I svenska tidningar står att man nu redan sett en engelsk flotta i Östersjön. På Haiko kunna vi alltid vara fredade, likaså i Helsingfors der vi nu bo. Något bombardement af staden tror jag ej kommer i fråga, möjligtvis –".

  Helsingfors Haiko Östersjön Otto von Bismarck Wilhelm I
 • Edelfelt har fortsatt skriva på måndag.

 • Var föregående kväll på middag hos Pasteur.

  Pasteur
 • Arbetet med porträttet av Pasteur kan inledas efter Italienresan;det blir ett svårt och tidskrävande arbete, men bra; Edelfelt hoppas kunna "skörda mycken ära" om porträttet blir bra.

  Italien Pratolino Louis Pasteur
 • Familjen Pasteur har tagit emot förslaget om porträttet med glädje.

  Pasteur
 • Pasteur har "mycken vänskap" för Edelfelt; Edelfelt konstaterar: det är bra för seanserna tråkar alltid ut modellen.

  Louis Pasteur
 • Rudolf Wolff, bror till "Wolffarna i Finland", har dött under en resa i Tyskland; brodern Wolff har bett Edelfelt skriva intyg om släktskapen.

  Tyskland Gustaf Alexander Gideon Wolff Gustaf Alexander Gideon Wolff Eugen Wolff
 • Edelfelt ämnar se utställningar i eftermiddag: Menzel, "Les Portraits de Siecle", Tissot m.fl.

  Adolph Friedrich Erdmann von Menzel James Tissot
 • I fredags var det middag hos Portalis med markis de Chambure; Portalis visar vänskap för Edelfelt, trots att många andra av hans vänner fått "stryka på foten".

  Emile de Chambure (osäker koppling) Roger de Portalis