Innehåll

 • Salongen är öppnad: "Lekande pojkar på stocken" och porträttet av Berta Edelfelt är bra placerade; verken är "inte ägnade att framkalla någon större succes", men Edelfelt behöver inte skämmas för dem heller.

  Berta Edelfelt
 • Edelfelt ser svarta fläckar på porträttet av Berta Edelfelt, som verkar hårda och som han inte lagt märke till förut.

  Berta Edelfelt
 • Alexandra Edelfelt har rätt om Edelfelts konst: han "borde rycka fram i första ledet nu".

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt grubblar om framgången hittills har kommit för lätt; han ska nu anstränga sig, och hoppas att kriget inte hindrar.

 • "Det ser tyvärr ut som om kriget blefve en verklighet. I franska tidningar har redan stått att ryska flottan skall posteras utanför Helsingfors för att möta den engelska. Något bombardement af staden kommer väl ej i fråga, men väl skola de väl skjuta Sveaborg och Brunnsparken sönder och samman. Det är kanske klokast att ta ut till Haiko det som kan vara af värde, men först med Runeberg, ty innan sjöfarten öppnas kan ju bombardementet ej komma i fråga. För resten kan ju Mamma få råd af kloka menniskor derhemma. Om ingen annan flyttar ut sitt bohag ur staden så behöfver vi väl ej heller göra det. Skulle, emot min tes, det bli allvar af före sommaren, så kommer jag hem – här skulle jag vara för orolig. På Haiko kan det ej vara någon fara. De kunna väl ej börja skjuta ned fredliga villor och obefästade städer. Här tror man allmänt att England skall få smörj af Ryssland , alldeles säkert till lands, – och hvad flottan vidkommer säger man att engelsmännen sjelfve mycket öfverdrifvit sin magt. – Sådana rysliga galenskaper! Hvad angår detta Afghanistan dem! Och vi stackars finnar skola få sota för saker som ej det minsta röra oss!".

  Helsingfors Sveaborg Brunnsparken Ryssland Haiko Storbritannien Alexandra Edelfelt
 • "Ännu har jag ej fått något svar från Florens, men blir det, som jag tror, att hon [furstinnan Demidov] önskar att jag skall komma, så reser jag i slutet af nästa vecka. I hvarje händelse vill jag vara här tillbaka de sista dagarne af maj. Alla säga att Florens just nu är öfverdådigt vackert. Här är vädret ojemnt; efter den stora hettan ha vi kallt, blåsigt och otrefligt.".

  Florens Pratolino Helene Demidov di San Donato
 • Salongens "jour de vernissage" fick förut hjärtat att klappa, nu är Edelfelt "oberörd".

 • Salongen är sig lik år efter år; konstnärerna målar samma sak år efter år, som Benjamin Constant, Henner, Laurens.

  Jean-Joseph Benjamin-Constant Jean Paul Laurens Jean-Jacques Henner
 • Konstkritikern och journalisten Wolff har skrivit i tidningen Figaro om "Lekande pojkar på stocken"; han anser att färgen och belysningen är vacker, men teckningen "défectueux", bristfällig; Edelfelt förstår inte vad han menar med det.

  Albert Wolff
 • Edelfelt förstår nu att man inte ska ta Wolffs kritik så samvetsgrannt, förstod det på hur Wolff skriver om Roll och Fritel.

  Albert Wolff Alfred Roll Pierre Fritel
 • "Krakel", bråk, på skandinavisk middag i går; Spada hade arrangerat dåligt, Strindberg blev arg och gick; Siri von Essen stannade kvar och han hämtade henne senare.

  August Strindberg Johan Janzon Siri von Essen
 • Strindberg är "märkvärdigt tyst och säflig", ser ut som "en hygglig gesäll", älskvärt småleende, talar lågt och har "ett städat sätt"; Siri von Essen "behagar" inte Edelfelt: hon spelar emanciperad efter böcker, inte "efter naturen", tror sig vara kvick, men är "platt", det är något misslyckat och malplacerat över henne som väcker medlidande; hon saknar "chic".

  August Strindberg Siri von Essen
 • Siri von Essen har hållit tal på skandinaviska middagen; hon skulle vara rolig, men Edelfelt tycker hon var förvånande och tröttande.

  Siri von Essen
 • Edelfelt har gjort visit hos Madame Magning tillsammans med Portalis; går på teatern i hennes loge i kväll.

  Pauline Magnin Roger de Portalis
 • "I sommarkväll" II är inte ännu färdig; Edelfelt är utled på den.

 • Edelfelt hoppas "Lekande pojkar på stranden" kommer fram i tid från Stockholm; järnvägstransporter är "det mest godtyckliga på jorden": ibland tar det tre, ibland sex till sju veckor från Hamburg till Paris.

  Paris Stockholm Hamburg
 • Gratulationer på Alexandra Edelfelts namnsdag.

  Alexandra Edelfelt