adel ängslan ateljéer beställningar bostäder dagstidningar döden ekonomi franska gästande krig kvinnor lärare ministrar namnsdagar palats polischefer polisen politik politiker sällskapsliv språk teater tidskrifter transport utställningar

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 4 maj 1885, 4 sidor.

Älskade Mamma,

Tack för att Mamma så kategoriskt rådde mig att resa till Italien. Jag hade visserligen beslutat att göra så sjelf, men Mamma vet huru jag är med min eviga tvekan – det var derföre rigtigt skönt att få ett bestämdt råd. I morgon kl. 3 kommer Mr Jaunez till mig för att tala derom – i intet fall reser jag förrän lördag d. 9., är således på ort och ställe måndag morgon. I morgon, på Mammas namnsdag skall jag i alla fall telegrafera. [- - -] Fortsättning. d. 5. [- - -] Jag telegraferar först efter kl. 4, då Jaunez varit här och således kan säga något bestämdt om min resa. [- - -] Det ser ju, Gud vare lof, ut som om kriget skulle torka in. Det vore ju också för galet om ett sådant blodigt krig skulle ha utbrutit mellan två s.k. civiliserade nationer, bara till följd af afvundsjuka.

Vi slippa att bli bombarderade i Helsingfors, Kejsarn kommer och ser sina gossar excercera i Willmanstrand och Konstutställningen blir en möjlighet [Finska Konstutställningen i Helsingfors sommaren 1885]. A propos, tycker Mamma att jag skall begära Fürstenbergs tafla? Det är naturligt, att han icke gerna vill skicka den långa vägar på 3 à 4 månader. Endast om jag tycker att den är absolut nödvändig för expositionen, vill han afstå den. Huru skall jag nu göra? Taflan har ju varit utstäld i Helsingfors förut, det vore då endast för de Kejserliga, och hvem vet om den är i deras smak. Och så är den ju inte att sälja mera! Rådgör med Schauman någongång derom. [- - -]

Ur Albert Edelfelt och Ryssland, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2004.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för moderns råd att resa till Pratolino; det är skönt att få bestämt råd; Jaunez kommer följande dag för att tala om resan; Edelfelt reser tidigast den 9 maj; ämnar telegrafera på Alexandra Edelfelts namnsdag den 5 maj.

  Italien Pratolino Alexandra Edelfelt Helene Demidov di San Donato Jaunez
 • I dag går Edelfelt på Salongen med Fürstenbergs.

  Pontus Fürstenberg Göthilda Charlotta Fürstenberg
 • Edelfelt har fortsatt skriva brevet den 5 maj 1885.

 • Gratulationer på Alexandra Edelfelts namnsdag.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt kommer att telegrafera först efter kl. fyra, efter att ha träffat Jaunez; då kan han säga något bestämt om sin resa.

  Pratolino Alexandra Edelfelt Jaunez
 • Edelfelt kommenterar Ekelunds visit i ateljén föregående dag.

  Wilhelmina Mellin Mikael Julius Waldemar Ekelund Constance Ekelund
 • Engelska misser har varit på visit i ateljén föregående dag; Jarl Hagelstam med lärare i franska, Mademoiselle Durand, har också varit på visit.

  Jarl Hagelstam Durand
 • På kvällen var det konstnärsmiddag med Cazin, Duez, Sargent m.fl.

  John Singer Sargent Jean Charles Cazin Ernest Ange Duez
 • "Lekande pojkar på stocken" anses för "obetydlig"; Edelfelt tycker det själv också.

 • Edelfelt kommenterar krigsrykten; det väntade kriget [mellan Ryssland och Storbritannien] verkar torka in; konstaterar att ett krig mellan "två s.k. civiliserade nationer" vore galet; nu slipper Helsingfors bli utsatt för bombardemang och kejsaren kan komma och se sina söner exercera i Villmanstrand; Edelfelt kan ställa ut på Finska konstutställningen i Helsingfors; undrar om han borde be Fürstenberg låna "På havet" till utställningen; ber Alexandra Edelfelt rådfråga B.O. Schauman .

  Helsingfors Ryssland Villmanstrand Storbritannien Pontus Fürstenberg Berndt Otto Schauman
 • Edelfelt sänder med brevet ett exemplar av Le Monde Illustré; bland 100 konstnärsporträtt i tidningen finns också ett porträtt av Edelfelt; det är inte alls likt.

 • Edelfelt har varit i Madame Magnins loge på teatern tillsammans med Cochery, som har blivit avsatt samtidigt som Ferry.

  Jules Ferry Pauline Magnin Louis Adolphe Cochery
 • Herrskapet Magnin är Ferrys anhängare.

  Jules Ferry Pauline Magnin Pierre-Joseph Magnin
 • Det ständiga ministerbytet i Frankrike är hårt, särskilt för fruarna; det är hårt att sitta i ett palats den ena dagen, i en lägenhet den andra.

  Frankrike
 • "Alla" tycker att det är synd att Cochery inte blev kvar på sin post; han har gjort mycket gott som minister för post och telegraf; precis som Camescasse; detta är det konstitutionella statsskicket; Magnin var privatperson mellan det att han var minister och det att han blev chef för Banque de France.

  Pierre-Joseph Magnin Louis Adolphe Cochery Ernest Camescasse
 • Madame Camescasse, polisprefektens fru, hade ingen aning om krisens allvar, och blev till sig över att behöva flytta, berättar Edelfelt; Madame Magnin berättade om sina erfarenheter av samma sak, mellan det att Magnin var finansminister och att han blev bankchef.

  Pauline Magnin Pierre-Joseph Magnin Ernest Camescasse Valentine Camescasse
 • Portalis och Chambure har varit på visit.

  Emile de Chambure Roger de Portalis
 • Chambure vill att Edelfelt ska måla den döda markisinnans porträtt; Edelfelt är rädd för att bli en "Totenmaler, värre än Berndtson och Reinhold".

  Gunnar Berndtson Emile de Chambure Bernhard Reinhold Amélie-Félicité de Chambure
 • Människor känner sig förpliktade att kommentera Salongen; Edelfelt konstarerar: man hör mycket dumheter; han längtar själv efter att se något djupt känt och studerat på Salongen, men det är bara "skicklighet och apkonster".

 • Adele Ehrnrooth är i Paris och vill komma till ateljén, varför kom hon inte med Mellins i går, undrar Edelfelt.

  Paris Adelaïde Ehrnrooth Wilhelmina Mellin Mikael Julius Waldemar Ekelund Constance Ekelund
 • Gratulationer till Annie Edelfelts namnsdag.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt är orolig för "Lekande pojkar på stranden" som är på väg från Stockholm, men som inte hörts av ännu.

  Stockholm
 • Amerikanen har betalat 2000 franc för "I sommarkväll" II, resten betalas när verket blir färdigt.

  J. Bulla Roland Knoedler