adel bakterier beställningar dagstidningar folkmusik forskning hund instrument källare konserter körer laboratorier läkare mikroskop modeller (yrken) musik resor sångare sånger sjukdom (tillstånd) skådespelare tonsättare vetenskap (fenomen)

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 7 maj 1885, 6 sidor.

Älskade Mamma,

Af telegrammet i förrgår ser Ni huru det gick med min italienska resa. Hon skall näml bege sig till Ryssland litet tidigare än ämnadt var, och har derför skrifvit till Jaunez att det vore skäl att uppskjuta målningen, då hon vill vara med honom från början till slut. Det är näml. fråga om ett helfigursporträtt. Måtte hon bara icke glömma alltsammans; sådana der rika och förnäma damer kunna vara kapriciösa, det vet jag. Litet häpen blef jag då jag fick hennes svar, ty jag hade redan alldeles satt mig in i tanken att resa, isynnerhet sedan jag fått Mammas bref, som bestämdt rådde mig dertill. Hvarför skref hon ej i vintras om detta? Jag hade då kunnat lemna Hfors litet tidigare och den 3 veckors långa […] resan hade kunnat göras kortare. Naturligtvis har jag förebrått mig att jag ej genast, för 14 dagar sedan reste – men då syntes mig Salongen och Petits exposition så vigtiga att jag icke kunde lemna Paris.

Dumt var det, och ingen kan mera förebrå mig det än jag sjelf. Olyckligt att jag ej kan besluta mig hastigt och att jag ofta fäster en alltför stor vigt vid obetydligheter och negligerar större ting.

Jag hoppas ändå att jag kan få göra porträttet en annan gång, i Oktober t.ex, om hon då är tillbaka. Sjelfva arbetet är allt annat än lockande, men den nytta jag skulle ha deraf på alla sätt ser jag rigtigt tydligt först nu. Det är så ledsamt att inte rigtigt kunna tala med någon om detta, ty det är ej roligt att direkt eller indirekt få höra att man är opraktisk och dum. [- - -]

Ur Albert Edelfelt och Ryssland, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2004.

Innehåll

 • Furstinnan Demidov har begett sig till Ryssland tidigare än tänkt och Edelfelts resa till Pratolino är inställd; Edelfelt grämer sig över den missade chansen och önskar att han själv var mera praktisk och hade lättare för att besluta sig snabbt; hoppas kunna göra porträtt över furst Demidov på hösten och önskar att furstinnan inte glömmer idén före det.

  Helsingfors Paris Italien Ryssland Pratolino Helene Demidov di San Donato Jaunez
 • Edelfelt inleder arbetet med porträttet av Pasteur följande vecka.

  Louis Pasteur
 • Porträttet av Pasteur ska bli bra; Edelfelt har varit i hans laboratorium för att se i vilket rum det skulle bli bäst att måla; i källaren med djuren skulle Pasteur se ut som en veterinär, Pasteur står alltid då han är vid mikroskopet; skrivrummet ser ut som vilket som helst kabinett.

  Louis Pasteur
 • Pasteur har lovat vara en bra modell.

  Louis Pasteur
 • Pasteur ville bli konstnär som 16-åring; han har sysslat med konst några somrar; han har målat många porträtt i pastell; citerar "gammal tants" beröm om Pasteurs konst på franska.

  Louis Pasteur
 • Pasteur förklarar sin forskning på ett begripligt sätt; han har stora "mikrobdrivhus" med olika temperatur.

  Louis Pasteur
 • Utländska läkare arbetar i Pasteurs laboratorium.

  Louis Pasteur
 • En ung doktor Loir, som är Pasteurs nevö [Pasteurs hustrus systerson], har lovat hjälpa Edelfelt med "råd och dåd".

  Louis Pasteur Adrien Loir
 • Edelfelt har sett rabiessmittade hundar.

 • Pasteur kan stå modell tre eftermiddagar i veckan, ifall det behövs också en fjärde.

  Louis Pasteur
 • Pasteur menar att Kocks upptäckt av kolerabacillen är förhastad.

  Louis Pasteur Robert Koch
 • Edelfelt har fortsatt skriva brevet på fredag.

 • Edelfelt har varit på en "concert intime" på Hotel Continental; en repetition inför Christina Nilssons konsert följande dag; kommentarer om kulturutbudet i Paris; skickar utklipp ur Figaro med närmare detaljer.

  Paris Christina Nilsson
 • Tänk att höra Gounod accompangnera Christina Nilsson och Gounods syster.

  Charles Gounod Christina Nilsson Gounod
 • Edelfelt har hört Christina Nilsson för första gången och hon motsvarade förväntningarna; hon är konstnär.

  Christina Nilsson
 • Adelina Patti är en "speldosa" jämfört med Christina Nilsson, som "sjunger från hjärtat"; Edelfelt, som är kräsen då det gäller sång, är förtjust.

  Christina Nilsson Adelina Patti
 • Skriver om inspirationens och själens betydelse för konsten.

 • Christina Nilsson går in i sin roll när hon sjunger; Mannerheim menar att hon är den bästa skådespelaren han sett, bättre än [Farale?].

  Carl Mannerheim Christina Nilsson
 • Christina Nilsson sjungit "Ave Maria" storartat; "gubben Gounod" var förtjust.

  Charles Gounod Christina Nilsson
 • Christina Nilsson sjöng också svenska folkvisor och "trallade trovärdigt", utan koketteri, till skillnad från de flesta andra sångerskor.

  Christina Nilsson
 • Edelfelt ser fram emot konserten följande dag: Gounod spelar orgel och dirigerar körerna, Christina Nilsson sjunger, Judic uppträder.

  Charles Gounod Anna Judic Christina Nilsson
 • Edelfelt har uppfattat ett stycke ur "Faust" helt annorlunda än tidigare då Christina Nilsson sjöng det.

  Christina Nilsson Faust
 • Edelfelt har hört "Domsch" Kaufmann sjunga föregående dag; det låter dumt.

  Anna Elisabeth Kaufmann
 • Coutures råd om att skapa god konst: det gör man bara med geni.

  Thomas Couture