äktenskap ängslan barn beställningar dagstidningar döden ekonomi Gud höst kläder konstsamlingar laboratorier landsbygd måltider midsommar resor sommar tandvärk trädgårdar väderlek vinterträdgårdar

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 17 juni 1885, 4 sidor.

[- - -] Mina 3 pojkar hos Petit äro också sålda nu, 5000 åt grefve Wladimir Scheremetieff, troligen bror till vår Heydenian. Detta har gått genom Petit, och jag fick veta deraf först sedan allt var afgjordt. [- - -] Ingen af pojktaflorna komma således tillbaka till Helsingfors, och lika godt kan det vara, då det ändå ej är absolut säkert att de skulle ha behagat Hans Majestät och Alfthan. Nu skall jag måla färdigt den krypande ungen och måla en amma bredvid. Den borde jag kunna sälja till palatset. Det blir nog litet ondt om tiden, men med god vilja går det dock. [- - -] Nog jag hoppas vara klar att resa 6, 7de juli, sist d. 10, och då reser jag om så behöfs öfver Petersburg. [- - -]

Ur Albert Edelfelt och Ryssland, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2004.

Innehåll

 • Vädret har varit hett, men denna natt har det regnat.

 • Det var roligt att höra om moderns och systrarnas ankomst till Haiko, bekantskapen med Heydens och de första intrycken.

  Haiko Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Heyden
 • Edelfelt har läst i de finländska tidningarna att det har varit storm i Finland; var Skogström som omkom utanför Gråhara son till baderskan?

  Finland Gråhara Skogström Skogström
 • Edelfelt har arbetat med porträttet av Pasteur trots hettan som han trots allt klarar bra.

  Louis Pasteur
 • Det är varmt i laboratoriet, eftersom Pasteur har lidit av tandvärk och "nevralgie" [neuralgi] och inte har velat ha drag från öppna fönster.

  Louis Pasteur
 • Porträttet av markisinnan de Chambure är färdigt.

  Amélie-Félicité de Chambure
 • Edelfelt ska äta frukost med Madame de Saussine för att planera porträttet; han inleder arbetet nu, fortsätter i vinter; porträttet ska målas i vinterträdgården.

  de Saussine
 • Edelfelt kommer till Paris igen följande vinter om Gud vill; han ska hålla sina positioner på konstfältet och försöka förbättra dem.

  Paris
 • Mörkret i Helsingfors och bristen på kommentarer från kolleger och rivaler gör det svårt att måla där; men i Haiko går det bra att måla på sommaren och ända till den 10 oktober; Edelfelt ska arbeta mycket i sommar.

  Helsingfors Haiko
 • "Lekande pojkar på stocken" hos Petit är såld för 5 000 åt greve Wladimir Scheremetieff som "troligen bror till vår Heydenian"; ingen av "pojktaflorna" kommer till Helsingfors; är osäkert om de hade behagat kejsaren och Alfthan; Edelfelt ska måla färdigt "I barnkammaren" som han hoppas kunna sälja till kejsarfamiljen; det är ont om tid, men ska ändå gå; hoppas vara klar att resa den 6 eller 7 juli, senast den 10 juli.

  Helsingfors Sankt Petersburg Alexander III (Alexander Alexandrovitj) Georg von Alfthan Vladimir Sjeremetev Georges Petit
 • Har fått 5000 franc från Amerika i går för "Lekande pojkar på stocken"; skickar hem största delen.

  Amerika
 • Edelfelt måste få porträttet av Pasteur färdigt inom åtta dagar.

  Louis Pasteur
 • Sedan ska han måla porträttet av Madame de Saussine och reser den 6 eller 7 juni.

  de Saussine
 • Johnson, som har köpt "Lekande pojkar på stocken", har en av de bästa konstsamlingarna i Amerika; han har inte varit i Paris på fem år, men känner väl till "Gudstjänst i nyländska skärgården" och "På havet".

  Paris Amerika John G. Johnson
 • Hos Pasteurs är alla nöjda med porträttet; t.o.m. vaktmästaren på laboratoriet; Madame Pasteur är mycket nöjd.

  Louis Pasteur Marie Pasteur Pasteur
 • Pasteur själv är intresserad av porträttet; Pasteur föreslår förändringar som är bra, eftersom han själv har erfarenhet av att måla.

  Louis Pasteur
 • Edelfelt firar midsommarafton i Fontainebleau med Pauli, Hagelstam, Ville och Antoinette Vallgren.

  Fontainebleau Antoinette Råström Georg Pauli Ville Vallgren Jarl Hagelstam
 • Grand prix var i söndags.

 • Klänningsmodet är vackert igen, konstaterar Edelfelt: raka veck eller en slät sidenkjol under och en lös spetskjol ovanpå.

 • Kaufmanns reser till Danmark i sommar; det kommer att göra dem gott, de har haft så mycket ekonomiska bekymmer och nervositet; barnet får sin fars näsa.

  Danmark Richard Kaufmann Anna Elisabeth Kaufmann Kaufmann