beställningar bostäder Gud hem inredningar kvinnor opera (konstart) resor ryska sällskapsliv teater telegram

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Petersburg den 1885, 4 sidor.

Älskade Mamma,

Det käns allt ännu litet tomt efter Er, kanske också derför att Petersburg nu förefaller mig särdeles tomt då de Etter-Manzeyska fruntimren alla äro borta. Gossarne Etter bo utmärkt trefligt – de ha ju sina gamla, vackra möbler och dessutom måtte de ha rätt mycken ésprit och fallenhet för att ställa det trefligt. Jag kan ej inse att jag på något nämnvärdt sätt generar dem, ty de ha, utom sängkammare två stora rum, der de der präktiga, breda divanerna stå.

Fastän de ej ha hushåll hemma, hade de dock arrangerat en rigtigt treflig liten supé (i det fallet är det tråkigt att bo här, att jag med eller mot min vilja ådrager dem depenser [utgifter]) och derefter fick jag berätta om Heidens o.s.v. till kl. 2.

Någon synnerlig sömn blef det emellertid ej af. Tankar och funderingar, ett sliddrigt täcke och undanskrinnande moppar höll mig länge vaken. – I går på M. var det ett herrligt väder klart och lagom kallt. Den fösta person jag råkade på Nevsky var Traubenberg, hvilken bjöd mig på middag. Detta afslogs emellertid, eftersom les garçons, Wolodja och poor Mitja redan bjudit mig. Emellertid gick jag och såg på folket, Nevan och kanalerna, ja jag gick visst 10 verst i det vackra vädret. Så åt jag frukost med Paul på l’Ours, hvarefter jag begaf mig på visit till Traubenbergs, der endast frun var hemma. Berthas specialhelsning framfördes. Der såg ganska enkelt och litet tråkigt ut hos dem. Stackars hon, att sitta så der allena dag ut och dag in. Derefter var jag och sökte Zichy, som var bortrest. Köpte konfekt åt Lily Etter och flickorna – (de afgå i morgon) och kom hem.

Isande vind blåser det då man åker i istwostschik [droska]. – I dag har jag träffat Stenbock som sade att Sergei var mycket nöjd med taflan och att pengarne afgått till Paris. Oom får jag träffa först i morgon ang. den andra taflan. Scheremetieff är bortrest, till Moskva, tror jag, alltnog genom honom får jag ingenting veta. Får se om Oom skall ha någonslags reda på saken.

I dag har jag dessutom träffat Öhrnberg som tycktes ha nog af Petersburg och ingenting mot att komma med i morgon. Alltså i morgon kl. 1 reser jag, med Guds hjelp.

I eftermiddag skall jag stackars menniska till Ellises, som hittat på det orådet att bo på Vassili Ostrow, vidare till Wolkoffs (jag träffade yngre Wolkoff på gatan, och han hoppades etc.) samt till min vän Nikolai Ivanovitsch Bystroff, hvilken dock aldrig lär vara hemma.

I afton har Paul bjudit mig på sin klubb. Hvarefter vi gå på Operan och se ”Onegin” en rysk opera med ämne från Puschkins poem. För att litet visa min tacksamhet mot mina värdar tänker jag bjuda dem på theatern och sedan att supera i någon lafka. Koki såg jag i går, han har, som kammarpage, två sortier i veckan.

Petersburg är sig likt – inte mera förtjusande än förr. De här stora distanserna, kölden och språket, de äro ändå svåra.

Har ni hört om att Frey fått engagement vid ryska operan, med 200 rubel i månaden – äro de nöjda med honom får han dubbelt nästa år. –

Nu är Öhrnberg här och vi har beslutit resa i morgon. Måtte han blott hålla ut, han är ändå mera klen, kanske tycker jag det nu för att han ser utfrusen ut.

Nog längtar jag att komma härifrån till varmare länder. – Ett öde med de här visiterna som jag nu engång icke kan komma ifrån här i Petersburg. Det blir ljufligt att ej ha sådana förpligtelser i Berlin. Helsa nu alla bekanta och säg att jag har dugtigt ledsamt (mera efter Eder, mindre efter dem) och att jag mår förträffligt.

Farväl. I morgon telegraferar jag väl för att säga att jag befinner mig på afresande fot.

Vanja och Öhrnberg vänta på mig, derför måste jag sluta.

Helsa flickorna och tant Gadd hjertligt

från

Atte

Ur Albert Edelfelt och Ryssland, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2004.

Innehåll

 • Edelfelt saknar Alexandra Edelfelt och systrarna; Petersburg förefaller tomt då "de Etter-Manzeyska fruntimren" inte är där; gossarne Etter bor trevigt och har fallenhet för inredning; de har två stora rum utom sängkammare och Edelfelt kan lätt bo hos dem utan att störa .

  Sankt Petersburg Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt von Etter Manzey von Etter
 • Gossarna Etter har arrangerat en trevlig supé för Edelfelt hemma hos sig trots att de inte har ett fungerande hushåll i sin bostad; Edefelt beklagar att han ådrar sina värdar utgifter, "depenser"; samtalade bl.a. om Heidens under kvällen .

  Heyden von Etter
 • Edelfelt har inte sovit gott, har haft för många tankar som hållit vaken; dagen innan var ett härligt väder, lagom kallt och klart; mötte Traubenberg på Nevskij prospekt, men kunde inte tacka ja till middag eftersom "les garçons, Wolodja och poor Mitja" redan hade bjudit; promenerade längs Neva och kanalerna; åt frukost med Paul von Etter på l'Ours; besökte Traubenbergs där bara frun var hemma; förmedlade hälsning från Bertha Edelfelt; Traubenbergs hem ser "enkelt och tråkigt" ut; uppsökte Zichy som var bortrest; köpte konfekt till Lily Etter och flickorna .

  Nevskij prospekt Neva Berta Edelfelt Emilia (Emilie) von Etter Paul von Etter Dmitrij Ivanovitj Jacobson Vladimir Ivanovitj Jacobson Traubenberg Mihály Zichy Traubenberg
 • Det blåser isande vind då man åker i "istwostschik" [droska]; Edelfelt har träffat Stenbock som berättade att [storfurst] Sergej är nöjd med "taflan" och att pengarna har gått till Paris; kan träffa Oom först förljande dag angående "den andra taflan" ["Lekande pojkar på stranden I"]; Sjeremetev är bortrest, kanske i Moskva .

  Paris Moskva Sankt Petersburg Fjodor Oom Sergej Alexandrovitj (osäker koppling) Vladimir Sjeremetev Stenbock
 • Edelfelt har träffat Öhrnberg som tycktes ha nog av Petersburg; Edelfelt reser följande dag kl. 1 "med Guds hjelp" .

  Sankt Petersburg Edvard Öhrnberg (osäker koppling)
 • Edelfelt ska besöka paret Ellis som bor på Vassilij Ostrov; sedan fortsätter han till Volkovs; träffade den yngre Volkov på gatan; slutligen ska han besöka sin vän Nikolaj Ivanovitj Bystrov, som dock sällan är hemma .

  Sofia Alexandrovna Ellis Nikolaj Ivanovitj Bystrov Alexander Venjaminovitj Ellis Ellis Volkov
 • Paul von Etter har bjudit Edelfelt till sin klubb; efter det ska de gå till Operan och se "Onegin" som baserar sig på ett poem av Pusjkin; Edelfelt tänker tacka sina värdar i Petersburg genom att bjuda dem på teater och supé "i någon lafka"; såg Koki föregående dag; som kammarpage har Koki två "sortier", två gånger ledigt i veckan .

  Nikolaj von Etter Paul von Etter von Etter Alexander Sergejevitj Pusjkin
 • Petersburg är sig likt, menar Edelfelt; de stora avstånden, kölden och språket är svåra.

  Sankt Petersburg
 • Hjalmar Frey har fått engagement vid ryska operan, med 200 rubel i månaden.

  Hjalmar Frey
 • Öhrnberg är hos Edelfelt och de har beslutat resa följande dag; Edelfelt kommenterar Öhrnbergs klena hälsa; "han ser utfrusen ut".

  Edvard Öhrnberg
 • Edelfelt längtar efter varmare länder och är frusrerad över alla artighetsvisiter han förväntas göra; ser fram emot att slippa sådana förpliktelser i Berlin; hälsar vänner och bekanta som han saknar; mår förträffligt .

  Sankt Petersburg Berlin
 • Edelfelt ska telegrafera följande dag för att meddela att han har rest .

 • Vanja och Öhrnberg väntar på Edelfelt som måste avsluta brevskrivandet; hälsar systrarna och tant Gadd .

  Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt Johan Emil (Ivan von Etter Edvard Öhrnberg