jul kejsarinnor konfekt konsthandel måltider musik opera (konstart) orkestrar pengar uniformer

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Petersburg i november 1885, 2 sidor.

Älskade Mamma, några ord blott för att säga er ett ytterligare farväl. Jag reser kl. 2. Vädret är nu igen regnigt och smutsigt – det är alltid något oblidkeligt obarmhertigt i vädret här, i solskenet, i kölden eller i regnet – ett otäckt klimat. Först i dag skickar jag konfekten med litet chokolade till. Dessutom har jag lemnat Vania pengar för att skicka Petersburger konfekt till julen.

– Hos Oom var jag i dag. Han hade ingen idé om taflan, och sade att Scheremetieff köper ofta saker åt kejsarinnan utan att betala dem och utan att lemna någonslags noter derom. ”Han är otillräknelig” sade han. Då jag emellertid sade att kejsarinnan sjelf sagt mig att det var på hennes uppdrag, lofvade Oom betala Petit eller mig så snart räkning insändes. – I går afton voro vi på Operan och sågo Onegin. Rätt originelt att se en opera om kärleksdikt i 1830 talets kostymer. En bal på slottet med alla ryska uniformer från 1831 var utmärkt vacker, fastän det är lustigt att se generalmajorer och stabskaptener stå och sjunga fram hvad de ha att säga. Tchaikoffskis musik är utmärkt vacker och orkestern är magnifik.

I går, i blåsten, reste jag med Vania till yttersta ändan af Wassili Ostrow till Ellises – det skulle ha varit mycket, mycket illa om jag ej kommit – och hela denna väg gjorde jag för att få höra talas om Florens och [tidningen] la nouvelle revue och hela legenden om Elisabeth af Ungern. Många helsningar från henne [fru Ellis] till Mamma, hon hade haft en konversation med Mamma, visserligen ej lång. ”Mais une de ces conversatious que l’on n’oublie jamais” [en av de konversationer som man aldrig glömmer].

Alltså farväl och må väl alla.

Tusen helsningar till alla.

Atte.

I går bjöd jag Ettrarne på supé

Ur Albert Edelfelt och Ryssland, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2004.

Innehåll

 • Edelfelt reser från Petersburg samma dag klockan två; vädret är regnigt och smutsigt; vädret i Petersburg är alltid obarmhärtigt, menar Edelfelt; skickar konfekt med choklad i dag; har lämnat pengar till Vanja von Etter för att han ska kunna skicka konfekt från Petersburg till jul .

  Sankt Petersburg Johan Emil (Ivan von Etter
 • Oom har hävdat att Sjeremetev är otillräknelig och ofta köper tavlor för kejsarinnan utan att betala; Edelfelt sade då att "Lekande pojkar på stranden I" köptes på kejsarinnans uppdrag varefter Oom lovade betala Petit eller Edelfelt själv mot räkning; föregående afton såg Edelfelt operan "Onegin"; han tyckte det var speciellt att se en opera om en kärleksdikt i 1830-talets kostymer; en bal på slottet med sångarna i uniformer från år 1831 var "utmärkt vacker"; Tjajkovskijs musik är vacker och orkestern var magnifik .

  Pjotr Iljitj Tjajkovskij Fjodor Oom Vladimir Sjeremetev Georges Petit Jevgeni Onegin
 • Edelfelt och Vanja von Etter besökte paret Ellis; fick där höra om Florens, tidningen La nouvelle revue och legenden om Elisabet av Ungern; fru Ellis hälsade till Alexandra Edelfelt; hon berättade om en minnesvärd konversation hon hade haft med Alexandra Edelfelt - visserligen ej lång. »Mais une de ces conversatious que l’on n’oublie jamais«, en konversation som man aldrig glömmer." .

  Alexandra Edelfelt Sofia Alexandrovna Ellis Elisabet av Ungern Alexander Venjaminovitj Ellis Ellis Johan Emil (Ivan von Etter
 • Önskar alla farväl .

 • "I går bjöd jag Ettrarne på supé".

  von Etter