äktenskap amerikaner ängslan ateljéer beställningar bostäder bostadshyra brev författare gåvor generaler hem jul kaféer kaminer kvinnor svenskar teater tjänstefolk väderlek vänner vinter

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 12 december 1885, 4 sidor.

[- - -] – I dag var jag bjuden på visit hos friherrinnan Fredericks, och blir troligen bjuden dit på middag någon af dagarne med en grefve Zuboff, bror till vår grefvinna. Jag skall då berätta om Sascha Puschkin, som han ännu ej känner. Fredericks sjelf har blifvit general och är litet mera vaken än förr. [- - -]

Ur Albert Edelfelt och Ryssland, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2004.

Innehåll