äktenskap beställningar böcker brev gåvor gräl gudstjänst hem jul kvinnor måltider män minnen (mentala fenomen) modeller (yrken) pojkar religion (fenomen) sällskapsliv skönlitteratur

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 27 december 1885, 6 sidor.

[- - -] Om jag nu skrifver kort och telegrafiskt, så är det Mammas julklapps skull. Jag har näml som en narr suttit och läst Anna Karenina först igår qväll, en stor del af natten och nu hela dagen, nu har jag ej mera mycket qvar. Hvad det är ypperligt skrifvet. Fastän jag bara sett petersburgslifvet på ytan, tycker jag mig ändå känna igen så många af typerna. Att Tolstoi är en psykolog som ingen, det vore ju banalt att säga. [- - -]

Ur Albert Edelfelt och Ryssland, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2004.

Innehåll