böcker bönder brev finska hälsa kvinnor kyrkbåtar kyrkor läroböcker mat modeller (yrken) språk

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Neitsytniemi i 1887, 4 sidor.

Innehåll

 • Edelfelt skriver i hast för att besvara Alexandra Edelfelts brev; Edelfelt ber om ursäkt för plumparna, han har inte plumppapper med sig och har bråttom; Edelfelt måste hinna tillbaka femton verst till Immola före det blir för mörkt.

  Ruokolax Immola by
 • Edelfelt arbetar flitigt i Immola, upp till tio timmar om dagen.

  Immola by
 • Edelfelt har gjort två studier; den ena blir bra.

 • Edelfelt åker med folket till Ruokolaks kyrka om söndag, med kyrkbåten som rymmer sextio personer.

  Ruokolax
 • Edelfelt återvänder om måndag, ifall studierna är färdiga på söndag; han kan således vara i Haiko om tisdag.

  Haiko
 • Det är inte blixtrande roligt i Immola, bland bara bönder.

  Immola by
 • Bönderna är primitiva, men hyggliga.

 • Vistelsen i Immola går bra eftersom Edelfelt har stort intresse för arbetet; här finns en guldgruva av motiv och typer.

  Immola by
 • Elli [Jäppinen] sörjer för Edelfelts dagliga välbefinnande: mjölk, grädde, smör och bär finns i överflöd och är utmärkt; köttet och fisken är underligt, starkt saltat; har aldrig sett så flottig "jambon, kinkki", skinka; sju till åtta slags maträtter på bordet morgon, middag och kväll.

  Elli Jäppinen
 • Edelfelt kommer väl överens med folket.

 • Det finns ingen lektyr om kvällarna [hos Jäppinens], utom sonens finska folkskoleböcker.

  Jäppinen
 • Det är bra att Alexandra, Annie och Berta Edelfelt är friska.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt ber tacka Annie och Berta Edelfelt för gott ressällskap; Edelfelt tackar också för att Alexandra Edelfelt kom med.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Familjen Zilliacus ber hälsa.

  Zilliacus