ekonomi förlossning graviditet häst hem inredningar landsbygd linne måltider telegram tjänstefolk

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Saaris den 5 oktober 1888, 4 sidor.

Innehåll