Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester begravning brev döden föreningar Gud gudstjänst kyrkor påsk påskkort sjukdom (tillstånd) väderlek

Påskdag – Igen har jag försummit mig så att jag bara hinner
skicka ett brefkort. Jag fick just nu Mammas 2dra bref med
berättelsen om Gunnar Bs död. Jag sörjer honom mycket och saknar
honom. Det är en stor förlust just för konstverlden, såsom Mamma
säger. Han var att lita på i Konstföreningen Konstflitföreningen o.a.
Acku var i dag uppe med en bukett till Ellan. Hon är dugtigt
förkyld ännu och denna struphosta vill ej ge med sig. Vi ha en orkan
lik storm som yr upp dam och kommer med iskalla pustar midt
i solskenet. Sanny var alldeles hänryckt öfver gudstjensten i Svenska
kyrkan på långfredagen – den utmärkt vackra sången: hela messan
sjungen af pastor Söderblom och en kör af utmärkta sångare och sångerskor.
Det var verkligen utmärkt vackert – presten läste upp hela berättelsen
om långfredagen, hela litanian, och gjorde det alldeles gripande.
Pojken är Gud ske lof frisk leker i Parc Monceaux för och eftermiddag
i en allée der han är litet i lä för blåsten. Han skall skicka till
Mamma ett påskkort – har köpt och valt det sjelf. längtar för öfrigt mycket
efter Mammas svar – "Hvad må farmor säga när hon får mitt bref o.s.v.
Jag skickar Eder alla mina bästa påskönskningar – Måtte Gud bevara
Eder från allt ondt! – Helsa alla tusenfaldt från oss genom Mammas
egen Atte. –
Jag hoppas kransarna kommo till Gunnars graf ehuru jag icke bestämt
något om hvem som skulle föra fram dem.

CARTE POSTALE
Ce côté est exclusivement réservé à l'adresse.
Madame A. d'Edelfelt
Alexandersgaten 26
Helsingfors
par St. Petersburg.
Finlande

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Igen har jag försummit mig så att jag bara hinner skicka ett brefkort.

 • Jag fick just nu Mammas 2dra bref med berättelsen om Gunnar Bs död. Jag sörjer honom mycket och saknar honom. Det är en stor förlust just för konstverlden, såsom Mamma säger. Han var att lita på i Konstföreningen Konstflitföreningen o.a.

  Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson
 • Acku var i dag uppe med en bukett till Ellan. Hon är dugtigt förkyld ännu och denna struphosta vill ej ge med sig. Vi ha en orkanlik storm som yr upp dam och kommer med iskalla pustar midt i solskenet.

  Axel Berndtson Ellan de la Chapelle
 • Sanny var alldeles hänryckt öfver gudstjensten i Svenska kyrkan på långfredagen – den utmärkt vackra sången: hela messan sjungen af pastor Söderblom och en kör af utmärkta sångare och sångerskor. Det var verkligen utmärkt vackert – presten läste upp hela berättelsen om långfredagen, hela litanian, och gjorde det alldeles gripande.

  Svenska kyrkan i Paris Sanny Nathan Söderblom
 • Pojken är Gud ske lof frisk leker i Parc Monceaux för och eftermiddag i en allée der han är litet i lä för blåsten. Han skall skicka till Mamma ett påskkort – har köpt och valt det sjelf. längtar för öfrigt mycket efter Mammas svar – "Hvad må farmor säga när hon får mitt bref o.s.v.

  Parc Monceau Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt
 • Jag skickar Eder alla mina bästa påskönskningar – Måtte Gud bevara Eder från allt ondt! – Helsa alla tusenfaldt från oss genom Mammas egen Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag hoppas kransarna kommo till Gunnars graf ehuru jag icke bestämt något om hvem som skulle föra fram dem.

  Gunnar Berndtson