Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar Gud hederstecken kejsarinnor kungligheter medaljer porträtt utmärkelsetecken

Paris 4 mars. Älskade Mamma – några ord
blott, innan lådorna tömmas, för att
tacka Mamma hjertligt för det vänliga
brefvet, trots gikten, den otäckan – i afton
skall jag svara derpå ordentligt. –
Till Demidoff har jag skrifvit att jag
helst vill måla här i min atelier, men
att om det är absolut omöjligt, jag
kommer till Cannes eller London. Från
Ahrenberg har jag haft ett underligt bref,

deri han säger att han skickat fänr. Ståls
Sägner till flera medlemmar af kejserliga
huset, båda Kejsarinnorna bl.a. – och haft
conférencer med Schipoff om saken. Hvad
är nu detta för något? och hvarför? Vill
Lennart Söderström ha Stanislafkan? Mitt
förstånd står stilla. – Fr. Ackté var
förtjust öfver receptionen hos Etters.
Hon har för resten varit förkyld.
Gud låte Er vara friska och Gud bevare
Er! Jag längtar ofta hem nu för tiden.
I går var jag med min kusin Edelfelt – jag tycker
rätt mycket om honom – helsa alla från Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • några ord blott, innan lådorna tömmas, för att tacka Mamma hjertligt för det vänliga brefvet, trots gikten, den otäckan – i afton skall jag svara derpå ordentligt.

 • Till Demidoff har jag skrifvit att jag helst vill måla här i min atelier, men att om det är absolut omöjligt, jag kommer till Cannes eller London.

  London Cannes Elim Demidov di San Donato
 • Från Ahrenberg har jag haft ett underligt bref, deri han säger att han skickat fänr. Ståls Sägner till flera medlemmar af kejserliga huset, båda Kejsarinnorna bl.a. – och haft conférencer med Schipoff om saken. Hvad är nu detta för något? och hvarför? Vill Lennart Söderström ha Stanislafkan? Mitt förstånd står stilla.

  Maria Fjodorovna Johan Jacob Ahrenberg Alexandra Fjodorovna Nikolaj Nikolajevitj Sjipov Lennart Söderström Stål
 • Fr. Ackté var förtjust öfver receptionen hos Etters. Hon har för resten varit förkyld.

  Emilie von Etter Aino Ackté
 • Gud låte Er vara friska och Gud bevare Er! Jag längtar ofta hem nu för tiden. I går var jag med min kusin Edelfelt – jag tycker rätt mycket om honom – helsa alla från Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt Albert Edelfelt