Årstider bildkonstläroinrättningar brev dagstidningar födelsedagar gotik historia jesuiter jul katolicism kejsare kläder kyrkor musik politik religion (fenomen) sällskapsliv sjukdom (tillstånd) studenter studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet temperatur tyskar utställningar väderlek vänner visor

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 30 november 1873, 6 sidor.

[...] Vid en internationell exposition af arbetena från konstkolorna i Europa, hållen i London för något år se’n vunno också de antwerpiska teckningarne första priset. – Antwerpenerakademin tyckes vara en af de allra bästa, om icke den bästa i Europa. Ty Düsseldorf är på nedgående och akademin i München lärer ej vara något särdeles, ehuru annars Tysklands största målare slagit sina bopålar i denna stad. Till akademin här har i dessa dagar kommit en tysk, redan mellan 30 och 40 år. Han har i sju år målat porträtter i amerika och nu samlat sig ett kapital tillräckligt stort för att kunna fortsätta sina studier. Han är dock så svag och sjuklig att jag aldrig tror han kan komma sig. Sjelf påstår han sig ha en lindrig men plågsam frossa, men jag och alla andra med mig tro att det är lungsot i högsta potens, ty i frossa harklar och hostar man ej på det sättet som han det gör. Stackars karl, - sträfva i sju långa år med arbete i ett främmande land för att engång kunna få egna sig åt sitt hjertas lust och kallelse, och då han ändtligen ser stunden inne för att kunna uppnå sitt mål, få att kämpa med en sjukdom, som kanske inom kort slutar hans dagar. [...]

[...] Det är det herrligaste månsken derute: den sekelgamla kathedralens spira reser sig med sin herrliga göthiska arkitektur ljusgrå mot den klarblå aftonhimmelen det är verkligen vackert. – Våren och sommaren skola vara särdeles vackra här vid Scheldes stränder, men det är endat undantagsvis som man har drägligt väder under vintern och man sätta derföre särdeles stort värde derpå. [...]

Innehåll

 • Edelfelt har fått brev från Alexandra och Ellen Edelfelt, tidningar från Morbror Gustaf Brandt.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt Ellen Edelfelt
 • Edelfelt har mycket att göra på konstakademien; nästa vecka har de en ganska komplicerad perspektivkonstruktion, ett tête d'expression [expressionshuvud] och en skeletteckning; Edelfelt har börjat studera skelett och tecknar i akademins gravörsal så mycket knotor, leder och ben som möjligt; det är ett nöje att se Sidney Adams rita en anatomisk teckning i vilken ställning som helst utan modell; de senaste veckorna har de bara målat torser på naturklassen; i teckning märker Edelfelt att han förkovrat sig; Polydore Beaufaux säger även att han går framåt; Beaufaux är en utmärkt lärare och det är hans förtjänst att akademin i Antwerpen är så berömd för sin teckningsundervisning.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Polydore Beaufaux Sidney Adams
 • De antwerpiska teckningarna hade i London på en internationell exposition [utställning] av arbeten från konstskolorna i Europa vunnit första priset; konstakademien i Antwerpen kan vara den bästa i Europa; Düsseldorf är på nedgående och akademien i München lär inte vara något extra, även om Tysklands största målare slagit sig ner i denna stad.

  London Tyskland München Europa Antwerpen Düsseldorf Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • En tysk som är mellan 30 och 40 år har anlänt till konstakademien; i sju år har han i Amerika målat porträtt och samlat på sig tillräckligt stort kapital för att kunna fortsätta sina studier; han är emellertid så svag och sjuklig att Edelfelt inte tror att han kommer att klara sig.

  Amerika Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Edelfelt var föregående kväll hos Schultz; Karel Scriba är en ypperlig uppläsare och deklamatör; dessa lördagssammankomster är rätt angenäma efter en veckas bråk på konstakademien; på söndageftermiddagen hörde Edelfelt en livlig debatt mellan Scriba och Schultz om Kaiser Wilhelm; Scriba var starkt kritisk; i ett avseende anser Edelfelt att man måste högakta kejsaren och Bismark - i allt vad jesuiterna och katolska presterna anbelagar; i det fallat kan man stämma in i sångraderna: Du Kaiser ist gross. Und Bismarck famos!

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Karel Scriba Schultz Otto von Bismarck Wilhelm I
 • Edelfelt är nyfiken på att få höra om nylänningarnas fest och väntar på Alexandra Edelfelts brev; de senaste dagarna har det varit så varmt att han två kvällar arbetat utan eld; byxorna blir smutsiga av det slaskiga och regniga vädret.

  Alexandra Edelfelt
 • Brevet fortsatt följande dag, 1 december 1873.

 • "Köksbjörnen" [kökshjälpen] Marie kom med Alexandra Edelfelts brev på morgonen; beskrivningen av Nyländska festen intresserade och för ett ögonblick kände Edelfelt en obeskrivlig hemlängtan.

  Alexandra Edelfelt Marie
 • Anni Edelfelts brev var mycket roligt.

  Alexandra Edelfelt
 • Morbror August Streng har bränt hål i tidningarna som Edelfelt fick, vilket var mera intressant än alla notiserna i Helsingfors Dagblad.

  August Streng
 • Julen blir "ledsam" utan familjen; Karel Scriba, Schultz och Edelfelt skall fira jul tillsammans på tysk-nordiskt vis; på juldagen är de bjudna till Frédéric Matthæi; där skall Scriba skriva verser, Jozef Van Rysel skall spela flöjt och Schultz violin.

  Karel Scriba Schultz Frédéric Matthæi Jozef Van Rijssen
 • Mille (Emil) Cedercreutz Petersburgsresa var glädjande, om Lulle (Julian) Serlachius skulle åka med vore det dubbelt så roligt.

  Sankt Petersburg Emil Cedercreutz Julian Serlachius
 • Ur Alexandra och Anni Edelfelts brev framgår att systrarna Edelfelt umgås med fröknarna Gyldén och Floman.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Gyldén Floman
 • Det är roligt att höra att Tajta (Fredrika Snygg) trivs i Helsingfors.

  Helsingfors Fredrika Snygg
 • Edelfelts vänner besöker ofta Alexandra Edelfelt, vilket Edelfelt ser som ett tecken på att de inte har glömt honom.

  Alexandra Edelfelt
 • Lulle (Julian) Serlachius har dansat med sin Huldgudinna [Hulda Berndtson].

  Julian Serlachius Hulda von Born
 • Nicaise de Keyser tyckte att den senaste kompositionen var ganska bra, men lugn och stel; Joannes Van der Busche, professor i perspektiv, tyckte att "Monsieur Edefé" hade tecknat sin perspektivritning omsorgsfullt; Van der Busche är en "komplett narr".

  Nicaise de Keyser Joannes Emmanuel van den Bussche
 • Det är ett härligt månsken ute; den sekelgamla katedralens spira med sin gotiska arkitektur reser sig vackert mot den klarblåa aftonhimmelen; våren och sommaren lär vara vacker vid Scheldes stränder, men vädret är bara undantagsvis drägligt under vintern.

  Schelde Vårfrukatedralen i Antwerpen
 • Nicaise de Keysers födelsedag närmar sig: Edelfelt har känt sig tvungen att som de andra teckna 5 francs på presentlistan som cirkulerat; Jospeh Cornet lär hålla tal, direktorn bjuder på vin och cigarrer, samt svarar på talet.

  Nicaise de Keyser Joseph Cornet
 • Det är dags att säga farväl till Alexandra Edelfelt; nästa gång kanske han skriver till Ellen Edelfelt, som han står i brevskuld till; Edelfelt ber modern kyssa systrarna.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Edelfelt frågar om Alexandra Edelfelt har hittat anatomiboken.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har skickat kartan över Antwerpen till Morbror Gustaf Brandt.

  Antwerpen Gustaf Brandt