årets fester bildkonstläroinrättningar brev dagstidningar fäktning fotografier idrott jul kläder konst kvinnor mat nordbor nyår skridskoåkning studier (studieinnehåll) tyskar väderlek

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 11 december 1873, 6 sidor.

[...] Roligt tyckes det vara, - vackert väder och blank is består man sig derhemma, medan här alltjämnt är regn och slask. Dock väntar man i dessa tider på frost, och all ungdom bereder sig på skridskofärder på kanalerna i parken, ty Schelde fryser aldrig, till följd af ebb och flod. – Jag vet ej egentligen hvarifrån vi Nordboer fått den höga tanken om vår ungdom och dess skicklighet i allehanda idrotter, detta prat om Nordens kraft gentemot söderns veklighet o.d. – Visserligen är jag nu i ett nordiskt land, Men dock ett stycke sydligare än Finland, och måste dock tillstå att ungdomen här alls ej förefaller mindre härdad eller fallen för öfningar och lekar än hemma hos oss. – Så t.ex. företaga skolpojkar i Brügge hvarje år skridskofärder ända till Holländska gränsen längs kanalerna. – Detta är i alla fall en bit väg, som ej är att föraktas, - längre än från Helsingfors till Borgå. – Likaså i Tyskland, der skridskopartier på Rhein från Frankfurt ända till Cöln ej höra till ovanligheterna. – Äfven har jag forundrat mig öfver att en hel hoper af ungherrarna vid akademin först de allra sista dagarne, då det varit rätt kulet, begagnat paletå. Tvärtom promenera de ofta i temligen friskt vader med uppknäppt rock som om sommaren. – Så träffade jag i går på morgonen (1° varmt) min kära Dubois som med uppknäppt jacka promenerade af och an på place de jesuites. ”Men säg mig, hvad i all verlden gör ni här?” sporde jag. Jag härdar mig” var hans egendomliga svar. [...]

Innehåll

 • Edelfelt har fått brev från Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Tidningarna och Axel Antells brev ger ytterligare en bild av livet i Helsingfors.

  Helsingfors Axel Antell
 • Man väntar på frost och all ungdom förbereder sig för skridskofärder på kanalerna i parken, eftersom Schelde aldrig fryser; Edelfelt vet inte varifrån uppfattningen om att den nordiska ungdomen skulle vara skickligare och kraftfullare än vekligheten i söder kommer; även om han befinner sig i ett nordiskt land är det ändå ett stycke sydligare än Finland och ungdomen här verkar inte mindre "härdad eller fallen" för övningar och lekar än där hemma; skolpojkar i Brügge åker skridsko ända till holländska gränsen längs kanalerna, en sträcka längre än från Helsingfors till Borgå; i Tyskland åker man skridsko på Rhein från Frankfurt ända till Cöln.

  Helsingfors Finland Tyskland Borgå Köln Frankfurt Schelde Brygge Nederländerna Rhen
 • Edelfelt har förundrat sig över att eleverna på konstakademien går så tunt klädda; föregående dag hade han träffat Jules Dubois som med öppen jacka gick av och an på Place de jesuites; Dubois sade att han härdade sig.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Jules Dubois
 • På tal om sport hade Frédéric Matthæi införskaffat fäktningsutrustning senast de kom samman; Karel Scriba antog ytterst animerat utmaningen; Scriba bröt vid ett tillfälle av floretten, slog omkull ett bord och stampade förtvivlat; fäktningen fick sitt slut då husvärden kom in och förbindligt bad dem att låta bli sina ridderliga övningar.

  Karel Scriba Frédéric Matthæi
 • Edelfelt är ledsen över att han inte får fira jul med Alexandra Edelfelt och resten av familjen i Helsingfors; på julafton behöver hans tankar inte färdas längs järnvägar eller gå "via St. Petersburg" för att hitta hem till nummer 10 Södra Esplanadgatan; han tvivlar inte på att det blir ganska angenämt att fira jul med Karel Scriba och Schultz.

  Helsingfors Sankt Petersburg Alexandra Edelfelt Karel Scriba Schultz
 • Ingen annan än tyskar och nordbor firar jul på något "särdeles märkligt sätt" i Belgien; där och i Frankrike är det nyåret som firas; barnens fest är St Nicolas.

  Frankrike Belgien Nikolaus av Myra
 • På konstakademien målas det flitigt; det behövs ofantligt mycket övning för att komma underfund med målningstekniken, och Edelfelt tror som Jozef Van Lerius: "Ça viendra" [det kommer], inget konstverk skapas ”i första hugget”: Madmoiselle Emilie Björkstén tror att Rafael målade sin Sixtinska madonna med några genialiska penseldrag och att Bertel Thorvaldsen ”högg i marmor sina qval”.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Rafael Jozef Van Lerius Maria Bertel Thorvaldsen Emilie Björkstén
 • Nicaise de Keyser höll i söndags en "särdeles intressant" extraföreläsning om de gamla mästarna samt om Wilhelm von Kaulbach, Ary Scheffer, Paul De la Roche o.a.; de Keyser hade flera gånger sett det ofantliga arbete dessa mästare lagt ner för att uttrycka sin idé; Scheffer tecknade t.ex. 50 gånger Beatrices huvud då denne målade Dante och Beatrice och var ändå inte nöjd med uttrycket; de Keyser drog slutsatsen att om mästarna var så stränga mot sig själva lönade det sig också för nybörjarna att sätta "ett passligt värde på våra snillefoster".

  Wilhelm von Kaulbach Nicaise de Keyser Paul Delaroche Ary Scheffer Dante Alighieri Beatrice Portinari
 • Edelfelt har stått och beundrat en tavla av Peter Paul Rubens, vilken denne målade vid 20 års ålder; den snart 20-årige Edelfelt kände svalget mellan sig själv och Rubens, men har också börjat förstå denne; han är också "galen" i hur Anthonis Van Dyck lyckats med uttrycket i Marias ansikte i en Pietà.

  Peter Paul Rubens Anthonis van Dyck Maria
 • Jules Dubois beundrar de gamla mästarna och föraktar de nya; Edelfelt håller med om att det ser ut som om den stora konsten håller på att dö ut i och med den "fransyska salongsriktningen" med småbilder, genrestycken, rokoko o.d., men det kan den ändå inte, ty det stora och sköna dör inte ut, "det lefver och skall lefva så länge verlden står!"

  Jules Dubois
 • Både Alexandra Edelfelt och Axel Antell nämner soarén hos de la Chapelles i sina brev; Edelfelt väntar med nyfikenhet på detaljer från Lulle (Julian) Serlachius.

  Alexandra Edelfelt Julia de la Chapelle Axel Antell Julian Serlachius Carl Victor de la Chapelle Ellan de la Chapelle
 • Fröken Hilda Granstedt har frågat om kvinnliga elever vid konstakademien; sådana har aldrig funnits och tas inte heller emot; Edelfelt anser att akademin i Antwerpen är för "grundlig och onätt" för att lämpa sig åt "fruntimmer".

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Hilda Granstedt
 • Edelfelt hade tänkt skicka hem ett fotografi av honom till julen, men han har inte haft tillfälle att "posera för en fotograf"; fotografiet från vänt till efter nyår; Edelfelt hälsar Alexandra Edelfelt godnatt.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt berättar för Alexandra Edelfelt att maten är oklanderligt god; alla dagar får de fyra rätter: soppa, kött, stek och äpple och päron, med en qärste [en sejdel öl] till.

  Alexandra Edelfelt