amerikaner belgier (nutidsfolk) brev engelsmän fotografier jul kläder nederländare post sällskapsliv skönlitteratur studier (studieinnehåll) väderlek

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 24 december 1873, 2 sidor.

[...] Då jag igår kl. 8 skulle gå för att få stämpel på detta bref och på tidningen fann jag, till min obeskrifliga förargelse posten stängd. Detta missöde ger mig dock tillfälle att ännu i dag få prata några ord med mamma. Jag är nyss. (kl. 3) hemkommen från akademin, der jag målat hela förmiddagen. – Emellertid har jag nu afsigten att kraba denna eftermiddag, för att ej vara uttröttad på julaftonen. Som jag, sedan jag kom hit ej försummat mera än den ena förmiddagen jag kom för sent, anser jag mig nu ha rätt dertill. De flesta holländarna äro hemresta till julen. Belgierna göra ej mycket affär af denna fest, och de flesta vänta till nyåret för att besöka sina hem. – Af amerikanarnes julfirande blef det intet af, emedan några af dem fått den luminösa idéen att under dessa dagar vara i Brüssel, och de som äro missnöjda härmed följa dock med för att ej sitta ensamme. – Som jag redan sagt, äro engelsmännena bortbjudan hvar på sitt håll. Adams till en engelsk familj, som han besöker 2 ggr om året. – I går afton var jag hos Scriba för att kläda julgranen. Det blef dock ej mycket gjordt, emedan vi i stället läste ”Fänrik Ståls sägner”. – Af alla dikterna der tycktes Sveaborg slå mest an. Till min obeskrifliga ledsnad finner jag att ”Fänrik Stål”, och ”Sven Dufva” äro mycket komligt öfversatta, på många ställen t.o.m. orätt. I alla fall väckte Runeberg manliga, stora snille nu som alltid och allestädes beundran och hanförelse. De Paul’ska öfversättningarne tyckas vara mera lyckade. [...]

Innehåll

 • Till Edelfelts förargelse var posten stängd då han föregående dag gick dit för att få stämpel på sin försändelse; det ger honom emellertid tillfälle att ännu i dag "prata" några ord med Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt kom nyss (kl. 3) hem från konstakademien och han tänker "kraba" [skolka/vara borta från undervisningen] resten av dagen för att inte vara uttröttad på julaftonen.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • De flesta holländare har rest hem till julen; belgarna gör inte "mycket affär" av denna högtid och väntar med att åka hem till nyår; amerikanernas julplaner gick om intet, någon av dem fick idéen att tillbringa dagarna i Brüssel och resten får följa med för att inte sitta ensamma.

  Bryssel
 • Engelsmännen är bortbjudna var på sitt håll; Sidney Adams skall till en engelsk familj som han besöker två gånger om året.

  Sidney Adams
 • Föregående kväll var Edelfelt hos Karels Scriba för att klä julgranen; i stället hade de mest läst Fänrik Ståls sägner; dikterna "Fänrik Stål" och "Sven Dufva" är dåligt översatta, men Johan Ludvig Runebergs "manliga, stora snille" väckte beundran; de Paul’ska översättningarna verkar vara mera lyckade.

  Johan Ludvig Runeberg Karel Scriba Paul Stål Sven Dufva
 • Alexandra Edelfelt har skickat fotografier av hela familjen; enligt Edelfelt blev Ellen Edelfelt bra, Alexandra Edelfelt inte "riktigt lyckad"; bäst är fotografiet som togs i Stockholm.

  Stockholm Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • På eftermiddagen skall Edelfelt fortsätta med att klä julgranen; ingen verkar uppmärksamma att det är julafton; vädret är ganska vackert men gatorna är som alltid smutsiga.

 • Tvätterskan har "bedragit" Edelfelt på fem dagar och han har blivit tvungen att köpa några löskragar.

 • Edelfelt kan inte begripa att Berndt Lindholms adress varierar; en fransman Monsieur Huberts har sagt att Bantignolle inte är det samma som Rue des Carrières Montmartre.

  Montmartre Batignolles Berndt Lindholm Hubert
 • Edelfelt tar avsked av Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt skall köpa handskar till julklapp åt sig själv.

 • I morgon är det middag hos fru Matthæi.

  Matthæi